Mode
Tên văn bản/tài liệu: Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2010/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Cơ quan ban hành: Bộ công thương;
Văn bản liên quan:
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 45/2011/TT-BCT
Ngày ban hành: 30/12/2011 2:07:06 CH
Tình trạng: Văn bản còn hiệu lực
Nội dung:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (sau đây viết tắt là Thông tư số 18/2010/TT-BCT)
Tài liệu đính kèm: