Mode

Danh sách văn bản quy phạm pháp luật

 
     
Tên văn bản:   Số hiệu:
Lĩnh vực: Người ký:
Loại văn bản: Tình trạng:
Từ ngày:
Đến ngày:
Cơ quan: Hiển thị kết quả:
   
STTSố, ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTệp tin đính kèm
1 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014   Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
2 19/2013/TT-BCT 31/07/2013   Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
3 38/2012/TT-BCT 20/12/2012   Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
4 1782/QĐ-TTg 23/11/2012   Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2012
5 24/2012/QH13 20/11/2012   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
6 6310/QĐ-BCT 25/10/2012   Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020
7 160/2012/TTLT-BTC-BCT 01/10/2012   Quy định việc thu, nộp quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực
8 854/QĐ-TTg 10/07/2012   Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
9 17/2012/TT-BCT 29/06/2012   Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
10 3023/QĐ-BCT 01/06/2012   Về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1
11 3024/QĐ-BCT 01/06/2012   Về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2
12 3025/QĐ-BCT 01/06/2012   Về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3
13 45/2011/TT-BCT 30/12/2011   Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2010/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
14 6785/QĐ-BCT 23/12/2011   Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2012
15 4351/QĐ-BCT 29/08/2011   Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020
16 31/2011/TT-BCT 19/08/2011   Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản
17 1208/QĐ-TTg 21/07/2011   Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2011-2020 có xét đến năm 2030
18 37/2011/QĐ-TTg 29/06/2011   Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
19 857/QĐ-TTg 06/06/2011   Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
20 269/QĐ-TTg 23/02/2011   Phê duyệt giá bán điện năm 2011
21 40/2010/TT-BCT 13/12/2010   Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
22 50/2010/QH 17/06/2010   Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
23 819/QĐ-TTg 07/06/2010   Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu
24 18/2010/TT-BCT 10/05/2010   Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
25 09/2010/TT-BCT 03/03/2010   Quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia
26 799/QĐ-BCT 05/02/2010   Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Nam
27 739/QĐ-BCT 05/02/2010   Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Trung
28 0789/QĐ-BCT 05/02/2010   Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
29 768/QĐ-BCT 05/02/2010   Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh
30 0738/QĐ-BCT 05/02/2010   Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội
31 6713/QĐ-BCT 31/12/2009   Phê duyệt Thiết kế Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam
32 27/2009/TT-BCT 25/09/2009   Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh
33 111/2009/TTLT/BTC-BCT 01/06/2009   Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
34 21/2009/QĐ-TTg 12/02/2009   Giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường
35 110/2007/QĐ-TTg 18/07/2007   Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 – 2015 có xét đến năm 2025
36 2447/QĐ-BCN 17/07/2007   Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện
37 34/2006/QĐ-BCN 13/09/2006   Ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn
38 19/2006/QĐ-BCN 11/07/2006   Về việc ban hành Quy phạm trang bị điện
39 79/2006/QĐ-TTg 14/04/2006   Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
40 80/2006/QĐ-TTG 14/04/2006   Phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010
41 19/2005/CT-TTg 02/06/2005   Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện
42 08/2003/CT-BCN 08/07/2003   Về việc Thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt

Thị trường điện

Lợi ích từ thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Cập nhật 11/03/2019

Theo đúng lộ trình, từ ngày 1-1-2019, thị trường phát điện cạnh tranh đã chính thức chuyển sang giai...

Sản xuất kinh doanh

EVN cung ứng đủ điện phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện khó khăn

Cập nhật 11/07/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảm bảo cung ứng đủ điện đáp ứng phát triển...

Đầu tư xây dựng

Khởi công Dự án "Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV Ba Chè - Núi Một (Thanh Hóa)"

Cập nhật 02/07/2020

Ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã khởi công Dự án nâng cao khả năng truyền tải...

Chuyển động năng lượng

Tạo điều kiện tối đa cho người dân lắp điện Mặt Trời mái nhà

Cập nhật 07/07/2020

Điện Mặt Trời mái nhà đang là một giải pháp được nhiều hộ dân và doanh nghiệp lựa chọn do thời gian...

Khoa học công nghệ

Sử dụng công nghệ tiên tiến trong khảo sát nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam

Cập nhật 26/06/2020

Hiện nay, cùng với sự bùng nổ về đầu tư năng lượng mặt trời và năng lượng gió tại Việt Nam, các giải...

Dịch vụ CNTT

Phần mềm Cung cấp Dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử - Bài cuối: Hiệu quả kinh tế

Cập nhật 15/05/2020

Hệ thống phần mềm Cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử là hệ thống phần mềm nội bộ...

Viễn thông

Nhiều ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ CDMA trả sau tại Long An

Cập nhật 30/11/2011

Đến hết tháng 12/2011, khách hàng sử dụng dịch vụ CDMA trả sau của EVNTelecom tại Long Anh sẽ được hưởng...