Phụ tải tăng cao và những giải pháp đột phá của PC Hải Dương

13/09/2018 09:11:35 - views: 261

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) luôn cố gắng trong việc cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh của tỉnh Hải Dương.


Nhiều khó khăn, thách thức
 
Bước vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, PC Hải Dương đề ra mục tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án "Nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016-2020", đảm bảo đáp ứng đủ điện và kịp thời nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân Tỉnh Hải Dương.
 
Cụ thể, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh doanh điện năng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quản lý vận hành lưới điện và chỉ tiêu tổn thất điện năng đã đăng ký với EVNNPC: điện năng thương phẩm là 4,96 tỷ kWh; tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,95%; giá bán điện bình quân là 1.609,10 đồng/kWh; điểm đánh giá hài lòng của khách hàng 8,00 điểm; chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điệnSAIDI: 467,47 phút/KH/năm, SAIFI: 5,21 lần/KH/năm, MAIFI: 0,32 lần/KH/năm; chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 7 ngày làm việc và năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm 3,92 triệu kWh/ lao động, năng suất lao động theo khách hàng 451 khách hàng/Lao động
 
Để đảm bảo điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh tăng trưởng ngày càng cao (sản lượng điện nhận 7 tháng đầu năm 2018 tăng 10,45% so với cùng kỳ năm 2017) đòi hỏi PC Hải Dương bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng còn phải không ngừng đầu tư xây dựng mới các công trình điện. Trong việc đầu tư xây dựng Công ty cò gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn, mặt bằng, đền bù giải tỏa mặt bằng để xây dựng mới các công trình điện.
 
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay còn tồn tại 568 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện trong quá trình vận hành. Để giải quyết được tồn tại nêu trên rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành liên quan trong tỉnh Hải Dương.
 
Đồng bộ các giải pháp
 
Để hoàn thành nhiệm vụ mà ngành điện giao, đồng thời đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất cho các đơn vị, doanh nghiệp PC Hải Dương đã triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, mọi chủ trương, chỉ đạo của ngành, của cấp trên và của Công ty được phổ biến công khai tới các đơn vị và cá nhân trong Công ty. Động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân trong Công ty tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng Công ty và Công ty, phát huy tính năng động sáng tạo, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Chú trọng kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, nhân sự phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động; sắp xếp, bố trí lại nguồn lao động một cách hợp lý, hiệu quả theo chỉ số đo lường hiệu suất làm việc - KPIs.
 
Đồng thời, PC Hải Dương tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định trong bộ quy trình kinh doanh điện năng. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy trình tiếp cận điện năng, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các dịch vụ khách hàng. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thông thoáng và tiện lợi cho khách hàng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng để kịp thời đưa vào vận hành, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng. Thực hiện nghiêm túc Phương án đảm bảo các chỉ số độ tin cậy lưới điện phân phối để tương hỗ tác động tích cực cho chương trình, đề án giảm tổn thất điện năng.
 
Bên cạnh đó, PC Hải Dương phổ biến quán triệt sâu rộng đến từng CBCNV về trách nhiệm của ngành đối với khách hàng để nâng cao nhận thức trong thái độ, trách nhiệm, hành vi ứng sử với công việc và đối với khách hàng. Thực hiện tốt công tác phát triển khách hàng theo quy định, đúng mục đích sử dụng điện của khách hàng.
 
Với việc triển khai đồng bộ các giải phap trên, trong 6 tháng đầu năm 2018, PC Hải Dương đã nhận từ hệ thống 2,611 tỷ kWh (bình quân nhận 14,43 triệu kWh/ngày) để cung ứng đầy đủ, an toàn, ổn định cho nhu cầu sử dụng điện của 561.964 khách hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công ty đã đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa của nhân dân trong toàn tỉnh, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết; đảm bảo điện đối với các hoạt động lễ hội đầu năm, đảm bảo điện phục vụ các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
 
Trong 6 tháng đầu năm, ngày 22/6/2018 là ngày sản lượng lớn nhất đạt 18,51 triệu kWh và cũng là ngày có công suất lớn nhất (Pmax) 873,2 MW. Ngày 16/2/2018 là ngày sản lượng nhỏ nhất đạt 8,94 triệu kWh và cũng là ngày công suất nhỏ nhất (Pmin) là 297,7 kWh. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng ngày lớn nhất tăng 17,9%, Pmax tăng 16,6%.
 
Sản lượng điện thương phẩm đạt 2,49 tỷ kWh, tăng 13,31% so cùng kỳ năm 2017. Giá bán bình quân đạt 1.596,73 đồng/kWh, tăng 58,14 đồng/kWh so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu tiền điện đạt 3.983 tỷ đồng, tăng 17,73% so cùng kỳ năm 2017.
 
Đặc biệt, PC Hải Dương đã không ngừng cải tiến, đổi mới trong việc cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời tiếp cận điện năng, nhanh chóng khắc phục sự cố, triển khai áp dụng công nghệ vào quản lý, vận hành, kinh doanh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tích cực triển khai công tác dịch vụ khách hàng, quan tâm đúng mức đến hoạt động của các phòng giao dịch trong Công ty, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Vì vậy, nhiều năm qua Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tiếp cận điện năng, chất lượng dịch vụ vụ hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, chỉ số tiếp cận điện năm của Công ty đã ở mức 1 con số.
 
Cụ thể, năm 2016 là 5,35 ngày (chỉ tiêu EVNNPC giao < 10 ngày). Năm 2017 là 5,10 ngày (chỉ tiêu EVNNPC giao < 7 ngày). 6 tháng đầu năm 2018 là 5,29 ngày (chỉ tiêu EVNNPC giao < 7 ngày).
 
Điện nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm
 
Kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương có tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp khá cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, PC Hải Dương đã tập trung nhiều nguồn lực cho việc cấp điện đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, PC Hải Dương đã từng bước xây dựng hệ thống lưới điện, đến năm 1998, toàn bộ số xã của tỉnh Hải Dương đã có điện lưới quốc gia và đến tháng 12/2004, thôn đảo Tân Lập, thuộc xã Kênh Giang - huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh) là thôn cuối cùng trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia.
 
PC Hải Dương xác định việc cung ứng điện năng cho khu vực nông thôn là một trong nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Công ty. Tỉnh Hải Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước phê duyệt đề án “Mô hình tổ chức và quản lý điện nông thôn”.
 
Đến hết tháng 7/2018, Công ty đã tiếp nhận để bán điện trực tiếp đến hộ dân được 191 xã trên tổng số 229 xã thuộc tỉnh Hải Dương, với khối lượng 2.979,82 km đường dây hạ áp, 13 công tơ xóa bán tổng, 346.072 công tơ 1 pha, 9.041 công tơ 3 pha.
 
Trong bối cảnh hiện nay của Công ty đang đứng trước rất nhiều thách thức về đổi mới mọi mặt trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh, với tinh thần gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị tinh hoa của văn hóa truyền thống, toàn thể cán bộ công nhân viên PC Hải Dương tiếp tục đổi mới không ngừng, vươn lên tầm cao mới dựa trên nền tảng văn hóa để trở thành đơn vị tiên phong, chuyên nghiệp, hiệu của của ngành điện, ngày càng xứng đáng với niền tin của khách hàng, đối tác, công đồng xã hội như khẩu hiệu mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chọn “Vì niềm tin của bạn”.
Theo: Năng lượng Việt Nam

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Bến Tre tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng

Cập nhật 12/08/2020

Sáng nay, 12/08/2020, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị các nhà đầu tư năng lượng trên địa bàn. ...

Năng lượng xanh

Tiềm năng phát triển điện mặt trời tại Đà Nẵng

Cập nhật 12/08/2020

Thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư, hộ gia đình kêu gọi hợp tác đầu tư phát triển năng lượng điện...

Quản lý năng lượng

Giảm phát thải khí nhà kính nhờ tiết kiệm điện

Cập nhật 30/07/2020

Năm 2019, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà (gọi tắt là Sơn Hà) đã đạt danh hiệu Sử dụng Năng lượng xanh...

Điện lực

Công ty Điện lực Phú Yên thành lập đội sửa chữa điện nóng thứ 2

Cập nhật 11/08/2020

Ngày 11/8, Công ty Điện lực Phú Yên (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) thành lập đội sửa chữa...