Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực EVN SPC giai đoạn 2018-2020

19/09/2018 15:48:35 - views: 543

Hội nghị sơ kết Đề án Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (tháng 8/2018) xác định công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực là khâu quan trọng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. 
Các chương trình, khóa đào tạo được triển khai trong giai đoạn từ 2016 đến tháng 6 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổng công ty đã nỗ lực tập trung trong công tác đào tạo và kết quả đã đạt trên 45% so với mục tiêu của Đề án, đồng thời định hướng những bước đi cụ thể hơn cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018 - 2020. 

Mục tiêu đến năm 2020

Đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động, đáp ứng cho yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tham gia hội nhập quốc tế cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của EVN SPC.  Đảm bảo 100% người lao động có quyền và cơ hội được học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới nhằm phát huy năng lực cá nhân, đóng góp tốt nhất cho Tổng công ty. Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên, công nhân được đào tạo hoặc tự đào tạo trung bình 40 giờ/năm, trong đó tập trung vào các chương trình, khóa đào tạo phục vụ cho các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm. 
 
Các nội dung triển khai bao gồm (i)Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tại Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh; (ii)Đào tạo nâng cao năng lực quản trị cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 2, 3 và 4;(iii)Xây dựng và hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng nghề cho khối lao động trực tiếp ;(iv)Tiếp tục đào tạo ngoại ngữ, đào tạo chuyên sâu hoặc hình thức liên kết đào tạo; (v) Tổ chức cho các cán bộ quản lý, kỹ sư đi học tập, hội thảo chuyên đề trong từng lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện với các đối tác trong nước, nước ngoài. 
 
Mục tiêu trong công tác đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của EVN SPC thành một tập thể lao động chuyên nghiệp, năng động; có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020.
 

Một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác phát triển nguồn nhân lực của EVN SPC là đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân thành một tập thể lao động chuyên nghiệp, năng động; có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ.

Nhiệm vụ cụ thể về công tác đào tạo của Tổng công ty
 
Về chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2, cấp 3 và cấp 4: Đến năm 2020, đảm bảo 100% cán bộ đương chức và quy hoạch được đào tạo “Quản trị doanh nghiệp“ theo chương trình khung do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định, đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; đảm bảo mỗi cán bộ đương chức được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp tại đơn vị. Đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng cán bộ làm công tác phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị.
  • Đào tạo cán bộ trẻ về ngoại ngữ để tiếp cận công nghệ tiên tiến và làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài; phát triển lực lượng kỹ sư ASEAN. Chuyên gia lĩnh vực thí nghiệm điện, tự động hóa trong lưới điện, lĩnh vực nhất thứ, nhị thứ và SCADA/DMS.
  • Các hoạt động đào tạo được mở rộng qua việc tổ chức đào tạo theo chuyên đề tại nước ngoài cho cán bộ quản lý vận hành lưới điện, thị trường điện tại các nước tiên tiến trong khu vực châu Á. Tập trung đào tạo ngắn hạn, kỹ năng và các chuyên đề đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty.
  • Đối với đội ngũ công nhân trực tiếp hoạt động đào tạo tập trung vào lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng nghề, nâng, giữ bậc công nhân với mục tiêu đảm bảo 100% công nhân được đào tạo, sát hạch, đánh giá thường xuyên hàng năm theo tiêu chuẩn và quy định do Tập đoàn ban hành nhằm xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực.
  • Đổi mới phương thức đào tạo trong đó ứng dụng mô hình E-learning, phát huy lợi thế về công nghệ để mở rộng phạm vi đào tạo, triển khai rộng rãi cho toàn thể CBCNV Tổng công ty. 
Hoạt động đánh giá thường xuyên về hiệu quả các loại hình đào tạo được chú trọng nhằm đảm bảo đúng theo kế hoạch, tiến độ, nội dung đào tạo và đối tượng đào tạo;đồng thời với công tác nhận xét đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo; theo dõi và đánh giá học viên sau đào tạo. 
 
Đào tạo gắn liền các cơ chế phát huy tính chủ động đề xuất nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn. Cải tiến mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và tập trung rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục rà soát và hiệu chỉnh nâng cao hàm lượng chuyển tải và tính thực tiển, cập nhật kịp thời kiến thức mới của tài liệu giảng dạy (bồi dưỡng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề bám sát thực tế công tác quản lý vận hành lưới điện) và các tài liệu phục vụ công tác đào tạo lại cho các cán bộ nghiệp vụ của EVN SPC.

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Chung tay tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án khí LNG Bạc Liêu

Cập nhật 27/05/2020

Ngày 26/5, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Phó trưởng Ban chỉ đạo...

Năng lượng xanh

Bố Trạch (Quảng Bình): Thúc đẩy phát triển hệ thống "Điện mặt trời áp mái"

Cập nhật 05/06/2020

Mặc dù mới xuất hiện trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình hơn 1 năm trở lại đây, nhưng hệ thống “Điện...

Quản lý năng lượng

PC Quảng Bình: Sức lan tỏa từ các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện

Cập nhật 05/06/2020

Theo Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình), năm 2019, toàn tỉnh Quảng Bình tiết kiệm được khoảng...

Điện lực

Vệ sinh hotline trạm biến áp 110kV: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện

Cập nhật 05/06/2020

Vừa qua, Đội Quản lý vân hành (QLVH) lưới điện cao thế Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã tổ chức vệ sinh cách...