Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Nghi Sơn

29/10/2018 09:40:00 - views: 147

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 220/110/22kV-250MVA, hoàn thành Giai đoạn 1 công trình "Nâng công suất TBA 220 kV Nghi Sơn", nâng công suất Trạm từ (125 + 250) MVA lên (2 x 250) MVA.

Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Nghi Sơn

Công trình "Nâng công suất TBA 220 kV Nghi Sơn" là công trình năng lượng cấp I nhóm C có tổng mức đầu tư 83,3 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 thiết kế, Công ty Truyền tải điện 1 - Truyền tải điện Thanh Hóa tư vấn giám sát, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện lắp đặt MBA AT2 220kV-250MVA và thí nghiệm toàn bộ dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô: Giai đoạn 1: Thay thế MBA AT2 220/110/10kV-125MVA hiện hữu bằng MBA 220/110/22kV-250MVA mới; bổ sung, thay thế, lắp đặt các thiết bị cho phù hợp với MBA mới. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện trang bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch 110 kV phía 110 kV, dự kiến đóng điện vào năm 2020.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 220kV-250MVA sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Nghệ An; tăng cường độ tin cậy khả năng truyền tải của lưới điện; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Công trình được thực hiện trong hàng rào Trạm biến áp 220 kV Nghi Sơn hiện hữu tại địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

ASEAN phấn đấu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên mức 23% vào năm 2030

Cập nhật 07/11/2018

Các nước ASEAN cũng chính thức ký biên bản ghi nhớ với IRENA về phát triển năng lượng tái tạo đồng...

Năng lượng xanh

Năng lượng tái tạo: xu hướng không thể khác

Cập nhật 15/01/2019

Sự phát thải khí CO2 đến mức báo động trên thế giới và việc cạn kiệt các nguồn tài nguyên hóa thạch...

Quản lý năng lượng

Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 21 triệu kWh điện trong năm 2019

Cập nhật 21/01/2019

Thực hiện chỉ thị số 34/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm...

Điện lực

Rửa sứ hotline - Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện cho PC Tuyên Quang

Cập nhật 22/01/2019

Sáng ngày 18/01/2019, tại trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Long-Bình-An, thành phố Tuyên Quang,...