Hiệu quả ứng dụng KHCN của PC Bắc Ninh

02/11/2018 15:25:33 - views: 28

Những năm gần đây, ứng dụng KHCN trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung và tại PC Bắc Ninh nói riêng luôn được quan tâm đặc biệt nhằm hướng đến mục tiêu hiện đại hoá nguồn và lưới điện; quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh từ xa; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng...
 


PC Bắc Ninh phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch quan trọng do EVNNPC giao trong năm 2018
 
Theo bà Nguyễn Thu Thủy – Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh, trong thời gian qua, lưới điện của PC Bắc Ninh liên tục được đầu tư nâng cấp đảm bảo vận hành ổn định và tự động hóa lưới điện, dần tiến tới vận hành lưới điện thông minh. Trong đó, một số hệ thống đã và đang vận hành rất tốt và có hiệu quả, giúp cho việc cấp điện ổn định và khắc phục sự cố xảy ra một cách nhanh chóng.
 
Cụ thể, với hệ thống điều khiển xa các trạm biến áp 110kV, tính đến cuối tháng 9 năm 2018, PC Bắc Ninh đã vận hành 11/18 trạm biến áp, dự kiến cuối năm nay sẽ vận hành 18/18 trạm. Qua theo dõi, chúng ta có thể thấy rằng khi vận hành trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) thì ngoài tiết kiệm về nhân lực vận hành còn cho thấy mỗi lần phân tích sự cố hay thao tác đóng cắt điện theo kế hoạch thì thời gian mất điện giảm được từ 7-15 phút, và đảm bảo an toàn cao hơn.
 
Đối với hệ thống điều khiển đóng cắt từ xa máy cắt Recloser trên lưới trung áp, hiện tại Công ty đã điều khiển từ xa 128 máy cắt Recloser; trong đó có 33 máy cắt điều khiển qua hệ thống miniScada và 81 vị trí điều khiển qua hệ thống SP5 của dự án TTĐKX. Việc vận hành hệ thống này giúp giảm tới hơn 90% thời gian đóng cắt các máy cắt trên lưới khi có sự cố cũng như khi đóng - cắt điện có kế hoạch.
 
Đến nay, PC Bắc Ninh đã sử dụng hiệu quả hệ thống công tơ đo xa để vận hành toàn bộ 4.591 vị trí đo xa tại mặt máy biến áp, trong đó có 2.060 trạm biến áp công cộng và 2.531 trạm biến áp chuyên dùng. Hệ thống này đặc biệt có ý nghĩa, ngoài việc không mất thời gian ghi chỉ số, còn giúp cho việc tính toán tổn thất điện năng chính xác, và đặc biệt là giúp cho việc lấy tín hiệu cho chương trình vận hành online lưới điện. 
 
Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo sự cố tại 135 vị trí để phát hiện vùng sự cố truyền tín hiệu về trực vận hành và Trung tâm điều khiển xa.
 
Ngoài ra, PC Bắc Ninh đang xây dựng 2 hệ thống gồm: hệ thống giám sát online hoạt động lưới điện và hệ thống tự động cô lập sự cố trên các đường dây mạch vòng; dự kiến sẽ đưa vào hoạt động ổn định trong quí 4/2018.
 
Đối với, hệ thống giám sát online hoạt động lưới điện, Công ty hiện có 160 xuất tuyến 22kV, 35kV từ các trạm 110kV, trong đó có 79 xuất tuyến của  khách hàng. Hệ thống “Giám sát online hoạt động lưới điện” dựa trên kết nối hệ thống công tơ đo xa đặt tại mặt máy các trạm biến áp phụ tải công cộng, chuyên dùng và hệ thống các máy cắt Recloser trung áp trên lưới.

Hệ thống này đi vào vận hành cho phép chúng ta xác định khi mất điện tại một vùng nào đó trên màn hình sẽ hiển thị online vùng mất điện, trên màn hình khu vực mất điện sẽ chuyển sang màu đỏ, đồng thời hệ thống âm thanh sẽ phát tín hiệu cảnh báo, giúp cho điều độ viên nhanh chóng phát hiện vùng sự cố để điều hành tác nghiệp; và khi hệ thống này hoạt động ổn định thì sẽ loại bỏ hệ thống cảnh báo sự cố.