Đề xuất phát triển dự án điện gió

07/11/2018 16:01:19 - views: 99

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.
 

 
Dự thảo nêu rõ, dự án điện gió chỉ được phát triển khi danh mục dự án và phương án đấu nối của dự án được phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện gió và quy hoạch phát triển điện lực các cấp.

Tiến độ vận hành, quy mô công suất các giai đoạn của một dự án phải tuân thủ theo đúng quy hoạch phát triển điện lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Chủ đầu tư dự án điều chỉnh tiến độ thực hiện hoặc chia giai đoạn thực hiện dự án sai khác so với quy hoạch cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch để xem xét về điều chỉnh quy hoạch trước khi thực hiện dự án.

UBND tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến Bộ Công Thương về sự phù hợp của dự án điện gió trong danh mục phát triển và quy hoạch đấu nối dự án điện gió vào hệ thống điện trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với những dự án điện gió được phê duyệt danh mục trong quy hoạch điện gió tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 nhưng phương án đấu nối không còn phù hợp, để đảm bảo truyền tải công suất dự án theo cấu hình lưới điện và khả năng hấp thụ hệ thống điện khu vực dự án trong các giai đoạn quy hoạch, UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương xem xét khả năng đấu nối, tiến độ thực hiện để thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt phương án đấu nối điều chỉnh theo thẩm quyền.

Hỗ trợ phát triển dự án điện gió

Theo dự thảo, giá mua bán điện trên đất liền và trên biển của dự án điện gió được xác định cho sản lượng phát của từng tua bin trên đất liền hoặc trên biển của dự án điện gió.

Các dự án đã vận hành phát điện trước ngày 10/9/2018 được lựa chọn ký lại hợp đồng mua bán điện với Bên mua điện theo giá mua bán điện quy định tại Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg này cho thời hạn còn lại của dự án.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì nghiên cứu và đề xuất cơ chế đấu giá phát triển điện gió và giá mua bán điện gió áp dụng từ ngày 01/11/2021 báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cục Công nghiệp chủ trì nghiên cứu và đề xuất quy định về cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất thiết bị công trình điện gió trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong dự án điện gió báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Tạp chí Công thương

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

ASEAN phấn đấu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên mức 23% vào năm 2030

Cập nhật 07/11/2018

Các nước ASEAN cũng chính thức ký biên bản ghi nhớ với IRENA về phát triển năng lượng tái tạo đồng...

Năng lượng xanh

Năng lượng tái tạo: xu hướng không thể khác

Cập nhật 15/01/2019

Sự phát thải khí CO2 đến mức báo động trên thế giới và việc cạn kiệt các nguồn tài nguyên hóa thạch...

Quản lý năng lượng

Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 21 triệu kWh điện trong năm 2019

Cập nhật 21/01/2019

Thực hiện chỉ thị số 34/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm...

Điện lực

Rửa sứ hotline - Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện cho PC Tuyên Quang

Cập nhật 22/01/2019

Sáng ngày 18/01/2019, tại trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Long-Bình-An, thành phố Tuyên Quang,...