PC Bắc Kạn tăng cường các biện pháp đảm bảo HLATLĐCA

06/12/2018 14:08:00 - views: 346

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp, từ đầu năm đến nay Công ty Điện lực Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác này, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn đang quản lý vận hành 1.752,2 km đường dây 22-35kV và 2.025 km đường dây hạ thế, 1.045 trạm biến áp với tổng dung lượng 166.232,5 kVA. Theo thống kê của Công ty, năm 2017, đối với đường dây 35 kV toàn tỉnh xảy ra 69 vụ vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp, các địa phương xảy ra vi phạm nhiều là thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện Chợ Đồn..., hết tháng 12/2017 giảm được 32 vụ, đạt 46,3%. Năm 2018, số vụ vi phạm còn tồn tại là 37, đến nay đã giảm được 13 vụ, đạt 35%; số điểm vi phạm còn tồn tại là 24 điểm.

Về cây ngoài hành lang: có 149,93 km đường dây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn. 10 tháng đầu năm thực hiện giảm được 132,27 km, còn lại 17,66 km. Đối với một tỉnh miền núi địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đa số các đường dây đi qua khu vực thành phố, thị trấn và khu vực rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng cấm Quốc gia, nhận thức của người dân nhiều nơi chưa đồng đều thì đây là kết quả đáng mừng, cho thấy nhiều nỗ lực của ngành Điện Bắc Kạn trong công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp.
 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, trong đó tình trạng vi phạm khoảng cách pha - đất là do việc san lấp xây dựng công trình công cộng, khu dân cư, đường giao thông ngày một gia tăng trong khi công tác quản lý của một số ít đơn vị còn lỏng lẻo, ít kiểm tra và chậm phát hiện. Tình trạng trồng cây lâu năm trong hành lang thuộc các đường dây trung áp đang trở nên phổ biến trên địa bàn tỉnh gây khó khăn cho công tác quản lý của các đơn vị. Bên cạnh đó, việc vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp trong nhân dân vẫn còn phát sinh về khoảng cách an toàn hành lang lưới điện và khoảng cách pha - đất là do sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về trách nhiệm đảm bảo an toàn hệ thống đường dây và trạm biến áp, từ đó dẫn đến tăng nguy cơ mất an toàn lưới điện cũng như công tác khắc phục sự cố lưới điện.