EVNNPC: Đảm bảo đầu tư xây dựng các công trình điện tại Thái Bình

15/05/2019 09:09:00 - views: 291

Với việc đảm bảo đầu tư xây dựng các công trình điện tại Thái Bình, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã góp phần thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.
 

Toàn cảnh buổi làm việc.
 
Ngày 13/5, tại Thái Bình, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
 
Trong những năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Năm 2018 kinh tế tăng trưởng khá cao GRDP tăng 10,53%, là năm thứ ba liên tiếp kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số. Công tác triển khai các thủ tục quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được thực hiện khẩn trương, bảo đảm đúng quy định. Môi trường đầu tư được tỉnh quan tâm thực hiện và đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn như: TH, Trường Hải, Lộc Trời, Hoàng Anh Gia Lai, FLC, Hòa Phát… Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại trung tâm hành chính công hai cấp; thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đã được rà soát, cắt giảm 50% so với quy định, từ đó tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân.
 
Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Việc hình thành và đầu tư xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp của tỉnh cũng như việc triển khai thực hiện các dự án lớn, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn sẽ rất cần đến sự quan tâm, đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do đó đồng chí mong muốn Tập đoàn quan tâm chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Thái Bình cập nhật quy hoạch chung và các phân khu chức năng để có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.
 
Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC báo cáo tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó năm 2018, EVNNPC đã chú trọng công tác quản lý kỹ thuật vận hành, nguồn cấp điện cho khu vực Thái Bình ổn định; nhiều hạng mục công trình nâng cấp đầu tư cải tạo chống quá tải lưới điện đã được hoàn thành trong quý IV năm 2018 và các công trình chống quá tải cho mùa hè năm 2019 đã được triển khai thi công đóng điện, góp phần đảm bảo cho công tác vận hành cấp điện an toàn ổn định phục vụ  nhiệm vụ chính trị các dịp Lễ, Tết và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
Năm 2019, EVNNPC đã và đang triển khai 16 dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình với tổng mức đầu tư 1.318 tỷ đồng bao gồm: Các dự án trung hạ áp gồm 19 công trình chống quá tải, hiện đã bổ sung thêm 4 công trình; Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp, xây dựng mới 7,88km ĐZ 35kV, 22kV; Cải tạo 203,50km ĐZ 110kV; 272 TBA với công suất 68.520kVA; Cải tạo và xây dựng mới ĐZ 0,4kV để đấu nối sau TBA: 68km; Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố  từ nguồn vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức KFW3.1: Xây dựng mới đường dây trung áp với chiều dài 58,770km; Xây dựng mới 18 Trạm biến áp với công suất 5.930kVA + Cải tạo và Xây dựng mới đường dây hạ áp với chiều dài 52,425km (hạ ngầm 19,465km); Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện tỉnh với 16,3km đường dây trung thế 35kV. Cải tạo đường dây trung thế có chiều dài khoảng 146,09 km + Xây dựng mới 5,65 km cáp ngầm 35kV. Lắp đặt 18 bộ Recloser, 35 bộ cảnh báo sự cố lưới điện trung áp - Phần trạm biến áp trung thế: + Cải tạo 160TBA 10/0,4kV lên vận hành 22/0,4kV.
 
Đối với các công trình 110kV: Xóa T TBA 110kV Kiến Xương  chống quá tải mùa khô 2016, tỉnh Thái Bình; Đường dây 110kV nhà máy điện Thái Bình -Tiền Hải (JICA), tỉnh Thái Bình; Đường dây 110kV từ TBA 110kV Phố Cao - 110kV Hưng Hà; Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Kiến Xương; Lắp thêm MBA T2 TBA 110kV Tiền Hải; Đường dây 110kV Nhà máy điện Thái Bình - Thái Thụy; Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Quỳnh Phụ; Cải tạo Đường dây 172E3.3-171A36 Long Bối - Tiền Hải; Nâng cao năng lực truyền tải Đường dây 110kV từ TBA 220kV Thái Bình - TBA 110kV Thái Bình; Trạm biến áp 110kV Thành phố 2 và nhánh rẽ; Xây dựng TTĐKX tỉnh Thái Bình.
 
Trong những năm qua Công ty Điện lực Thái Bình đã rất nỗ lực trong việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn với tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 2.558 triệu kWh, đạt 100,71% so với kế hoạch giao, tăng 14,16% so với năm 2017, ông Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnh: có được kết quả đó là nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành có liên quan và sự ủng hộ của nhân dân; sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo EVNNPC, cùng tinh thần làm việc đoàn kết, chung sức, trách nhiệm và hiệu quả của CBCNV PC Thái Bình. Nguồn và lưới điện trong phạm vi toàn tỉnh ổn định, đủ nguồn điện để cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động chính trị của tỉnh Thái Bình.
 
Ông Thiều Kim Quỳnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Thái Bình đối với ngành Điện trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 và Quy hoạch phát triển Điện lực Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2020; Chỉ đạo chủ đầu tư khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh góp vốn, chia sẻ vốn đầu tư để hạ ngầm đoạn tuyến đường dây 110kV đi qua khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh thuộc dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Thái Bình - TBA 110kV Thái Bình theo các nội dung đã được UBND tỉnh Thái Bình và EVN đã thống nhất, để dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo cấp điện cho các phụ tải khu vực; tiếp tục hỗ trợ ngành Điện trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, kiểm tra gám sát việc thực hiện tiết kiệm điện, triển khai các chương trình DSM quốc gia; tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về trách nhiệm bao vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
 
Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN.
 
Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cam kết sẽ xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, bảo đảm vận hành hết công suất để cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặc biệt là Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời sẽ chủ động phối hợp với các địa phương trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm sự đồng bộ với quy hoạch Khu kinh tế đã được xây dựng. Ông Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  
 
Ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các dự án tỉnh trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được quan tâm hơn nữa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đồng thời hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai và thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.
Theo: Thương hiệu & công luận

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Bến Tre tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng

Cập nhật 12/08/2020

Sáng nay, 12/08/2020, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị các nhà đầu tư năng lượng trên địa bàn. ...

Năng lượng xanh

Tiềm năng phát triển điện mặt trời tại Đà Nẵng

Cập nhật 12/08/2020

Thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư, hộ gia đình kêu gọi hợp tác đầu tư phát triển năng lượng điện...

Quản lý năng lượng

Giảm phát thải khí nhà kính nhờ tiết kiệm điện

Cập nhật 30/07/2020

Năm 2019, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà (gọi tắt là Sơn Hà) đã đạt danh hiệu Sử dụng Năng lượng xanh...

Điện lực

Công ty Điện lực Phú Yên thành lập đội sửa chữa điện nóng thứ 2

Cập nhật 11/08/2020

Ngày 11/8, Công ty Điện lực Phú Yên (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) thành lập đội sửa chữa...