Đà Nẵng: Tiết kiệm năng lượng gắn với tăng trưởng xanh trong dịch vụ khách sạn

18/06/2019 14:55:54 - views: 125

Cùng với sự phát triển du lịch tại TP biển Đà Nẵng, hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn “mọc” lên khiến nhu cầu sử dụng năng lượng cũng tăng “nóng” tương ứng. 
Đà Nẵng cần thiết phải có chiến lược đúng đắn trong khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên và đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo.
 
Với quyết tâm trở thành “Thành phố Môi trường”, “Thành phố Carbon thấp” và chọn xu thế “Tăng trưởng xanh”, Đà Nẵng đang hướng đến việc tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực khách sạn. 
 
“Bùng nổ” nhu cầu năng lượng
 
Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, tỷ trọng tiêu dùng năng lượng của nhóm ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng (tính trên tổng tiêu thụ của toàn thành phố) trong những năm qua có sự dịch chuyển lớn. Cụ thể, ở thời điểm năm 2015, nếu tỷ trọng này chiếm 14%, thì đến cuối 2018 đã là 19,37% tổng tiêu thụ điện năng của toàn thành phố. Tính riêng ở lĩnh vực khách sạn, giai đoạn 2015 - 2016 tăng 17%, năm 2016 - 2017 tăng 23% và đến năm 2018 tăng đến 28%.
 
Xét theo nhóm B (nhóm có lĩnh vực khách sạn) của khung “cơ sở (doanh nghiệp) sử dụng năng lượng trọng điểm”, với tiêu chí “tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong 1 năm, quy đổi tương đương ra 500 tấn dầu (500 TOE) trở lên, tức tiêu thụ khoảng 3 triệu kWh/năm”, Đà Nẵng có 13 khách sạn (bao hàm cả khách sạn trong khu du lịch, khu nghỉ mát) sử dụng năng lượng trọng điểm. Trong 13 doanh nghiệp này, mức tiêu thụ thấp nhất: 506 TOE, cao nhất: 2.888 TOE và trung bình là 1.216 TOE.
 
Theo kết quả nghiên cứu của Công ty Điện lực Đà Nẵng, một trong những nguyên nhân đưa đến mức tiêu thụ điện năng cao của các khách sạn do vẫn còn lãng phí, chưa có quan tâm đúng tầm mức. Những tổn thất, tiêu hao năng lượng lẽ ra kiểm soát được, nhờ giám sát và cảnh báo, thì đều không được theo dõi, thu thập, phân tích kịp thời.
 
Bên cạnh đó, còn có tác nhân trực tiếp là thiết bị, công nghệ được sử dụng đã quá cũ, hiệu suất thấp; nhóm thiết bị mới nhập thì chưa được kiểm toán năng lượng thường xuyên. Đáng chú ý trong nhóm thiết bị, công nghệ cũ là hệ thống nước nóng (để đun sôi phải cần đến nguồn điện) được bố trí đơn lẻ từng phòng (thay vì sử dụng hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời, có khả năng cung