SPMB: Hoàn thành nhiều công trình cấp điện cho khu vực phía Nam

21/06/2019 14:08:17 - views: 420

Năm 2019 cũng là năm thứ 24, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) được thành lập và đi vào hoạt động với nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện, trạm biến áp có cấp điện áp 110kV đến 500kV trên địa bàn trải dài từ tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận đến đất mũi Cà Mau. 
Lãnh đạo EVNNPT và SPMB kiểm tra tại TBA 500kV Tân Uyên về tiến độ TBA 500kV và Đz 500kV Sông Mây - Tân Uyên.
 
24 năm là quá trình đủ để tập thể CBCNV của SPMB trưởng thành và ngày một lớn mạnh, nhiều công trình điện đã được SPMB hoàn thành kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị - xã hội các tỉnh phía Nam. Trong giai đoạn từ năm 1996 - 2000, SPMB đã hoàn thành xây dựng nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành 56 công trình (trong đó có 12 công trình đường dây và 44 công trình trạm) với 48 công trình 110 kV và 08 công trình 220 kV đạt 2.224,3 MVA dung lượng trạm và 504,3 km đường dây với tổng giá trị các công trình đưa vào sử dụng hơn 1.138 tỷ 635 triệu đồng. Giai đoạn 2001 – 2005 SPMB đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 90 công trình, trong đó có 33 công trình đường dây và 57 công trình trạm (với 66 công trình 110kV, 23 công trình 220kV, 01 công trình 500kV) đạt 5.079,8 MVA dung lượng trạm và 1.423,2 km đường dây với tổng giá trị các công trình đưa vào sử dụng gần 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2006 – 2010 SPMB đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 49 công trình, trong đó có 24 công trình đường dây và 25 công trình trạm, với 15 công trình 110kV, 29 công trình 220kV, 05 công trình 500kV, đạt 4.910 MVA dung lượng trạm và 1.646,2 km đường dây, với tổng giá trị các công trình đưa vào sử dụng hơn 5.564 tỷ đồng. Trong đó có các công trình trọng điểm như: Lưới điện đồng bộ các Nhà máy Thủy điện Đắk Nông 3, Đắk Nông 4, các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch, Ô Môn 1, cấp điện cho nước bạn Campuchia qua đường dây 220kV Thốt Nốt - Châu đốc - Tịnh Biên. Các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, An Giang, Bình Thuận, Sóc Trăng lần đầu tiên có trạm biến áp 220kV đã cải thiện rõ rệt độ tin cậy và chất lượng điện. Giai đoạn 2011 – 2015 SPMB đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 50 công trình, trong đó có 30 công trình đường dây và 20 công trình trạm, với 33 công trình 220kV, 17 công trình 500kV, đạt 9.702 MVA dung lượng trạm và 2.497 km đường dây, với tổng giá trị các công trình đưa vào sử dụng hơn 19.739 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến nay SPMB đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 13 công trình, trong đó có 6 công trình đường dây và 7 công trình trạm, với 11 công trình 220kV, 2 công trình 500kV, đạt 1.875 MVA dung lượng trạm và 400 km đường dây, với tổng giá trị các công trình đưa vào sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng.
 
Để thực hiện tốt kế hoạch 5 năm 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). SPMB đã hoàn thiện và ban hành các quy chế, nội qui, quy định để nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng. Tập trung bồi dưỡng nhận thức chính trị, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ nghiệp vụ qua thực tiễn nhất là đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực, trình độ cao, đáp ứng trình độ khoa học ngày càng phát triển nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó, đội ngũ CBCNV SPMB ngày càng trưởng thành, vững vàng tự tin, ý thức kỷ luật, lòng yêu nghề ngày càng được nâng cao, đoàn kết gắn bó trong mọi nhiệm vụ, hoàn thành công việc với chất lượng cao để chung tay góp phần vào công cuộc xây dựng EVNNPT ngày càng vững mạnh, phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu châu Á.
 
Tính riêng năm 2018, SPMB đã thực hiện giá trị đầu từ xây dựng được 3.005.264 triệu đồng/ 3.820.897 triệu đồng, đến hết tháng 1/2019 đạt 95% khối lượng thực hiện do EVNNPT giao năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện một số công trình bị chậm do có sự thay đổi nguồn vốn ADB-4 nên các dự án: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa giai đoạn 2 giảm 777.2 triệu đồng; Trạm biến áp 220kV Bến Lức giảm 53 triệu đồng và Trạm 220kV Châu Đức giảm 38.897 triệu đồng. Như vậy dự kiến vốn cả năm 2018 của SPMB giảm 869.097 triệu đồng so với kế hoạch giao đầu năm. 
 
Cũng trong năm 2018, SPMB đã hoàn thành khởi công 11/11 dự án. Trong đó có 04 dự án ngoài kế hoạch: Lắp máy 2 Trạm 220kV Đức Trọng; Mở rộng 02 ngăn lộ 110kV tại Trạm 220kV Kiên Bình, TBA 220kV Phan Rí; Nâng công suất (NCS) TBA 500kV Tân Định. Đồng thời, hoàn thành đóng điện14/15 dự án, trong đó có 01 dự án ngoài kế hoạch. Mặt khác, công tác thanh xử lý vật tư thiết bị và giảm giá trị tồn kho cũng được lãnh đạo SPMB thực hiện hiệu quả, từ đó tiết kiệm hàng chục tỷ đồng. Kết thúc năm, SPMB đã thực hiện trình quyết toán 14 công trình và phê duyệt quyết toán 11 công trình. 
 
Bước sang năm 2019, SPMB được EVNNPT giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng với tổng số vốn 3.379.437 triệu đồng, gồm 112 danh mục dự án trong đó khởi công 11 công trình, đóng điện 13 công trình. Tính đến ngày 31/5, SPMB đã thực hiện được 372.755 triệu đồng/3.379.437 triệu đồng, đã giải ngân 352.271 triệu đồng. Đóng điện 3/13 dự án theo kế hoạch năm, cụ thể: ĐD 500kV Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên đóng điện ngày 26/4/2019; Đường dây 220kV NMĐ Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (giai đoạn 2) đóng điện ngày 16/5/2019; Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Xuân Lộc đóng điện ngày 29/5/2019 và khởi công dự án Lắp máy 2 TBA 220kV Hàm Tân ngày 29/5/2019. 
 
Theo tiến độ các công trình, tháng 6/2019 SPMB sẽ đóng điện TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối; hoàn thành đóng điện lắp máy 2 Trạm 220kV Đức Trọng và phấn đấu vượt tiến độ so với kế hoạch 6 tháng. Trong quý III/2019, sẽ đóng điện dự án đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên; Quý IV/2019 sẽ hoàn thành đóng điện dự án lắp máy 2 Trạm 500kV Tân Uyên và Trạm 500kV Mỹ Tho. Hoàn thành NSC TBA 500kV Tân Định, đường dây 500kV Long Phú – Ô Môn cùng với đó, tiến độ phê duyệt các dự án và quyết toán đến tháng 05 vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch.
 
Trong những năm qua, mặc dù SPMB gặp rất hiều khó khăn thử thách, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thi công các công trình điện, CBCNV SPMB luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điển hình trong đó có thể kể đến đó là đường 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên (mạch 3 Vĩnh Tân - Sông Mây) mặc dù đã được SPMB đóng điện ngày 27/04/2019. Theo quy định của Chính phủ không cho phép tồn tại nhà ở và các công trình dân sinh trong hành lang an toàn lưới điện 500kV. Sau 36 ngày liên tục SPMB tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu và Trảng Bom (Đồng Nai) vận động nhân dân tháo dỡ, di dời 33 nhà có người dân thường xuyên sinh hoạt và 111 nhà trống của các hộ dân còn tồn tại trong hành lang tuyến để ĐD 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên chính thức vận hành ngày 2/6/2019, có thể nói đây là điển hình khó khăn vướng mắc và nỗ lực của tập thể CBCNV SPMB trong công tác giải phóng mặt bằng.
 
Đến nay có thể nói tập thể CBCNV SPMB đã và đang khẳng định vai trò và sứ mệnh của mình trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện phía Nam và phát triển hệ thống lưới điện Quốc gia ngày càng tiên tiến, hiện đại, cung cấp điện an toàn và ổn định.
Trương Hữu Thành- Phó giám đốc SPMB

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Vietnam ETE và Enertec Expo 2020 dời lịch tổ chức đến tháng 11/2020

Cập nhật 01/07/2020

Triển lãm quốc tế lần thứ 13 Công nghệ & Thiết bị điện và Triển lãm quốc tế lần thứ 10 Công nghệ, sản...

Năng lượng xanh

92 dự án điện năng lượng mặt trời đã vận hành thương mại

Cập nhật 02/07/2020

Từ nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên được khởi công xây dựng vào tháng 8/2015, đến nay tại...

Quản lý năng lượng

Hải Phòng tăng cường kiểm tra việc tiết kiệm điện

Cập nhật 01/07/2020

Nhằm đáp ứng mục tiêu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020...

Điện lực

Đáp ứng nhu cầu minh bạch thông tin tra cứu chỉ số điện của khách hàng

Cập nhật 30/06/2020

Hệ thống tra cứu chỉ số điện hàng ngày, tự động cảnh báo sản lượng điện bất thường do Công ty TNHH MTV...