Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy EVN được khẳng định và nâng cao

11/07/2019 15:32:54 - views: 60

Đó là khẳng định của bà Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hội nghị diễn ra ngày 10/7, tại Hà Nội.
 
Bà Đoàn Thị Hồng Nga khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn đã luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng ủy Tập đoàn đã có sự đổi mới về phương pháp, nội dung triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Đảng ủy EVN đã cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu đơn vị về công tác cán bộ. Thực hiện bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức thành viên khác trong toàn Tập đoàn. 
 
Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức Đảng, hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc đã đảm bảo sự tập trung, thống nhất, hiệu quả của Đảng ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ đối với các doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ EVN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chính vì vậy, bà Đoàn Thị Hồng Nga đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ EVN tiếp tục thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
 
Chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp. Coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa Điều lệ Đảng bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong tổ chức thi hành cần giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng. 
 
Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy thành các quy chế, quy định của doanh nghiệp/đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong quá trình triển khai thực hiện. 
 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên.
 
Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 
Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn và đơn vị đến CBCNV trong ngành Điện và xã hội.
 
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đi vào nền nếp, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
 
Trong nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với doanh nghiệp/đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó củng cố và nâng cao niềm tin của người lao động đối với tổ chức đảng.
 
Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tổ chức đảng, doanh nghiệp/đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa Tập đoàn phát triển nhanh, bền vững.
 
Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị cao, nâng cao năng suất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, trọng tâm là đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. Cùng với đó, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW gồm 21 tổ chức đảng trực thuộc với 3.751 đảng viên với 2 tổ chức chính trị trực thuộc gồm: Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn.
 
Xuân Tiến/Icon.com.vn

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Năng lượng hạt nhân cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Cập nhật 15/10/2019

Từ ngày 11 đến 13/10, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày khoa học và công nghệ với...

Năng lượng xanh

PC Nghệ An chi trả gần 140 triệu đồng cho các hộ gia đình bán điện mặt trời áp mái

Cập nhật 17/10/2019

Điện lực Nghệ An đã tiến hành chi trả tiền bán điện dư thừa đẩy lên mạng lưới cho 46 hộ gia đình, doanh...

Quản lý năng lượng

Pullman Hà Nội: Giảm phát thải khí nhà kính nhờ tiết kiệm năng lượng

Cập nhật 15/10/2019

Nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, một trong...

Điện lực

Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ số

Cập nhật 17/10/2019

Tổng công ty đang cung cấp dịch vụ điện theo hình thức giao dịch điện tử và hoàn thành trước tháng...