EVNNPC- chủ động nguồn vốn đáp ứng tăng trưởng kinh tế

23/09/2019 13:51:13 - views: 543

Từ năm 1995 trở về trước, khi các công trình điện chưa được đầu tư nhiều và chủ yếu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, ngành Điện có phần thuận lợi hơn khi được các tổ chức tài chính trong và ngoài nước luôn sẵn sàng thu xếp cho vay vốn đầu tư phát triển dự án. 

 
Từ năm 1995, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) được thành lập, do hoạt động theo mô hình tổng công ty 91 và chịu chi phối của cơ chế tài chính theo hướng tự chủ, độc lập và tự chịu trách nhiệm, giảm sự bảo hộ của Chính phủ trong việc huy động vốn đã khiến EVN và các đơn vị thành viên, trong đó có Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bị áp lực khi phải đứng ra tự huy động vốn.
 
Áp lực từ thu hồi vốn chậm
 
Điểm đặc thù của các dự án điện nói chung là đều có mức tổng đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm kéo theo lợi nhuận kinh doanh thấp . Riêng đối với các dự án phát triển lưới điện khu vực nông thôn, miền núi - những khu vực có mức sống thấp, việc thu hồi vốn còn chậm hơn nữa. Cá biệt, theo tính toán, đã có những dự án đưa điện đến vùng sâu vùng xa, thời gian thu hồi vốn lên tới cả trăm năm. Do đó, khi bước vào giai đoạn đầu tự chủ, EVNNPC đã gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao và những nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng. Vì vậy, vốn cho đầu tư phát triển lưới điện ở giai đoạn này chủ yếu từ nguồn EVN phân bổ nên rất hạn hẹp. Thực tế trên đã thúc đẩy EVNNPC xây dựng các cơ chế và biện pháp tổ chức quản lý hợp lý hơn. 
 
Giai đoạn 2011-2015, tiếp tục gặp khó khăn về huy động vốn, nhờ thực hiện các phương án, giải pháp dài hạn, ngắn hạn linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động tài chính kế toán nên EVNNPC luôn hoàn thành kế hoạch tài chính, kế hoạch lợi nhuận được giao, bảo toàn được vốn Nhà nước.
 
Chẳng hạn như, với nhiệm vụ giải quyết vật tư thiết bị tồn kho, kém mất phẩm chất nhằm thu hồi vốn phục vụ sản xuất với yêu cầu phải thực hiện thanh xử lý đạt tối thiểu 95% so với kế hoạch, EVNNPC đã chỉ đạo sát sao công tác thanh xử lý vật tư, tài sản, có văn bản giao chỉ tiêu thanh lý vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất và tài sản cố định không cần dùng hư hỏng chờ thanh lý, thanh xử lý công nợ; ban hành các văn bản chấn chỉnh công tác quản lý vật tư thiết bị đối với các đơn vị trực thuộc, yêu cầu rà soát những vật tư hư hỏng nếu còn sử dụng được thì tận dụng phục vụ SXKD, số còn lại không phục hồi sửa chữa được hoặc sửa chữa không hiệu quả thì thực hiện thanh xử lý nhanh chóng để thu hồi vốn phục vụ SXKD. Quá trình thực hiện của các đơn vị đều được theo dõi, quản lý, đôn đốc, vì vậy, các chỉ tiêu về thanh xử lý vật tư, công nợ, tài sản đạt và vượt kế hoạch được giao.
 
Quản lý dòng tiền tập trung, thu hồi công nợ nội bộ, đảm bảo nguồn tiền ổn định đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; có các biện pháp kiểm soát, kiểm tra nội bộ nên công tác tài chính kế toán của không có sai sót lớn, thể hiện qua kết quả làm việc của các đoàn kiểm tra, kiểm soát của EVN, Kiểm toán độc lập công tác tài chính của EVNNPC được đánh giá là tốt, quản lý và hạch toán đúng quy định hiện hành, phù hợp với thực tế và hoạt động tài chính của Tổng công ty.
 
Nhận thức công tác quản trị kiểm soát dòng tiền để cân đối tài chính là quan trọng, EVNNPC đã xây dựng, tổ chức bộ phận theo dõi thu nộp và quản trị dòng tiền, chủ động cân đối nguồn tiền thực hiện thanh toán tiền mua điện cho EVN và các công ty bán điện theo quy định, thực hiện cấp vốn, thanh toán vốn đúng yêu cầu  đảm bảo hoạt động SXKD và ĐTXD. Đồng thời, ban hành các văn bản chấn chỉnh công tác thu nộp tiền điện, quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng để kiểm soát đôn đốc công tác thu nộp tiền điện nộp và thuế GTGT  về Tổng công ty theo quy định, thực hiện quản lý tập trung đối với tiền điện thu được từ các công ty Điện lực trực thuộc; tập trung giải ngân vốn tín dụng ưu đãi để thanh toán công nợ cho các nhà thầu  thực hiện  bám sát hàng ngày để đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng cho công tác giải ngân và thực hiện nhanh và nhiều trong toàn tập đoàn; cân đối chi phí giá thành để điều tiết sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại hợp lý.
 
EVNNPC chủ động  nắm  bắt  tình hình hoạt động sản xuất, nhu cầu đầu tư đối với các công ty cổ phần, đơn vị liên doanh, liên kết và chú trọng đến công tác kiểm soát nguồn vốn đầu tư để đề xuất phương án thu hồi, thoái vốn, bổ xung và quản lý nguồn vốn, cơ cấu lại nguồn vốn do EVNNPC đã góp để quản lý và thúc đẩy hoạt động đầu tư vốn có hiệu quả cao, sớm đưa dự án đi vào sản xuất để thu hồi vốn.
 
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư

 
Trở lại giai đoạn 2011-2015, cũng do những khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên tình hình cung cấp điện gặp nhiều khó khăn, nhất là đặt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh, bình quân 13,4%/năm. Áp lực cung cấp điện rất lớn đã dẫn tới tình trạng quá tải thiết bị, tình trạng điện áp thấp trên lưới điện thường xuyên xảy ra, đặc biệt là quá tải các MBA phân phối và MBA 110kV. Trong khi đó, độ dự phòng của lưới điện truyền tải vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp điện ổn định. 
 
Mặc dù vậy, nhờ vào việc chủ động về nguồn vốn, cũng các giải pháp đồng bộ, EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt đảm bảo cung cấp điện các khu công nghiệp trọng điểm SAMSUNG tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, khu công nghiệp TEXHONG Hải Hà tại Quảng Ninh ….
 
Quản lý nguồn vốn vay hiệu quả cũng là một dấu ấn đáng kể trong quản lý  doanh nghiệp. Các dự án vay vốn nước ngoài tiếp tục đóng góp quan trọng trong việc đầu tư nâng cao năng lực hệ thống điện, như: Dự án Phát triển mạng phân phối và truyền tải điện 2 vay vốn JICA; Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn ngân hàng tái thiết Đức (KfW1) được triển khai trên địa bàn 4 tỉnh (Phú Thọ. Bắc Giang. Vĩnh Phúc và Nghệ An) với tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng; Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn- phần vốn dư đợt 1 vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức, xây dựng và cải tạo lưới điện trung và hạ áp trên địa bàn 25 xã thuộc 9 huyện 1 thị xã thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư  140 tỷ ; Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn-phần vốn dư đợt 2 vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức, xây dựng cải tạo lưới trung và hạ áp trên địa bàn Nghệ An, Vĩnh Phúc; Dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (KFW2) thực hiện trên địa bàn 22 tỉnh. Trong đó có 18 tiểu dự án lưới điện trung và hạ áp và 8 tiểu dự án 110kV ; Dự án Hiệu quả lưới điện tại các thành phố vừa và nhỏ (KFW3) ; Dự án DEP, xây dựng mới 23 công trình lưới điện 110kV, 3 dự án đầu tư công nghệ trong quản lý kinh doanh, 30 dự án cải tạo lưới điện trung và hạ áp tại 765 xã thuộc 164 huyện thuộc 20 tỉnh với khối lượng cải tạo và xây dựng mới 641.533km đường dây trung áp, 665 trạm biến áp với 135.924kVA và 5.677.85 km đường dây hạ áp. Có tổng mức đầu tư khoảng 4.854 tỷ đồng ; Dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên vay vốn ADB ; Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 bằng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB)… 
 
Bên cạnh đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã hỗ trợ EVNNPC mở rộng lưới điện quốc gia đến vùng sâu, vùng xa, làm tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội được giao. 
 
Với việc tích cực tìm kiếm, đàm phán, ký kết được các dự án vay vốn nước ngoài và thực hiện có hiệu quả đã hỗ trợ tốt cho công tác ĐTXD, như : Dự án cấp điện cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, theo đó, giai đoạn 1 đã cấp điện cho 22.617/30.157 hộ dân đạt tỷ lệ 82% ; Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu ; Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn ; Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Nghệ An ; Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lạng Sơn, phân kỳ 1, triển khai trên địa bàn 10 huyện, 22 xã và 109 thôn, tổng số hộ dân được hưởng lợi là 4.759 hộ…. Trong 5 năm (2011-2015), EVNNPC đã đầu tư 38.538 tỷ đồng gấp 3,3 lần so với khối lượng thực hiện trong 5 năm (2006-2010).
 
Phân bổ hợp lý vốn đầu tư
 
Thực hiện cấn đối vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm và trung hạn, EVNNPC phân bổ hợp lý vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tập trung vốn các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các thủ tục vay vốn, lập dự án, sớm đưa công trình vào triển khai ; đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các công trình; rà soát, đánh giá và sửa đổi, bổ sung quy chế phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế…
 
Năm 2018, EVN giao kế hoạch lợi nhuận SXKD điện cho EVNNPC là 238,4 tỷ đồng. Để đảm bảo lợi nhuận kế hoạch, EVNNPC đã nỗ lực tăng doanh thu, giảm tổn thất điện năng, kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí ... Kết quả là năm 2018, ngoài việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận kế hoạch EVN giao, EVNNPC đã tự cân đối bằng nguồn lợi ích tăng thêm từ việc tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng và tiết giảm các yếu tố chi phí khác...đủ bù đắp hơn 932 tỷ đồng cho các khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch, gồm: Chênh lệch tỷ giá (312 tỷ đồng), chi phí phát sinh mua điện trên thị trường (497 tỷ đồng), chi phí khắc phục bão lụt phát sinh ngoài kế hoạch EVN giao (123,2 tỷ đồng).
 
Chi phí phân phối bình quân năm 2018 (sau khi loại trừ các yếu tố khách quan: chênh lệch tỷ giá, bão lụt, dự phòng,...) thực hiện đạt 324,52 đ/kwh. Nộp NSNN năm 2018 đạt 850 tỷ đồng.
 
Đáp ứng tăng trưởng phụ tải phục vụ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc là nhiệm vụ quan trọng mà EVNNPC luôn đặt lên hàng đầu và bằng mọi nỗ lực phải hoàn thành trọng trách. Và trong suốt nhiều năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, EVNNPC đều khẳng định được vai trò “điện đi trước một bước” bằng sự nỗ lực tìm kiếm, tự tạo cơ hội thu hút, tập trung nguồn lực tài chính để triển khai đầu tư xây dựng hàng trăm trạm biến áp và hàng chục ngàn ki-lô-met đường dây phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng. 
 
Những năm tới, chắc chắn EVNNPC sẽ còn phải vượt qua nhiều khó khăn để lo đủ vốn đầu tư cho các dự án lưới điện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng không ngừng về phát triển kinh tế, nhưng với bản lĩnh người thợ điện Việt Nam đã chảy trong huyết quản mỗi CBCNV để làm nên một EVNNPC ngày hôm nay, thì khó khăn phía trước sẽ chính là cơ hội để thêm một lần EVNNPC khẳng định vị thế của mình trên thương trường mới: Mạnh mẽ và bền vững.
Thanh Mai/Icon.com.vn

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Năng lượng tái tạo ở Việt Nam có thật “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”?

Cập nhật 22/09/2020

“Cân bằng nguồn cung điện cho nền kinh tế với sự chủ động và giá hợp lý” là thách thức lớn đặt ra với...

Năng lượng xanh

Công đoàn EVN và SolarBK ký kết hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà

Cập nhật 24/09/2020

Ngày 24/9/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Năng lượng Mặt...

Quản lý năng lượng

Quảng Trị: Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm

Cập nhật 23/09/2020

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện (TKĐ) hiệu quả đã được các DN sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp...

Điện lực

Công ty Điện lực Hưng Yên triển khai dự án lưới điện thông minh

Cập nhật 24/09/2020

Công ty Điện lực Hưng Yên hiện đang triển khai một số dự án lưới điện thông minh phục vụ công tác...