90,7% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong nông thôn mới

02/10/2019 13:45:47 - views: 579

Thông tin trên được ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương giai đoạn 2010-2020. 

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Hội nghị diễn ra ngày 2/10, tại Thanh Hóa.
 
Dành nhiều tỷ đồng cho nông thôn mới
 
Trong 10 năm qua (2010-2019), EVN đã huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển nguồn và lưới điện. Quy mô nguồn và lưới điện được mở rộng: tổng công suất của toàn hệ thống điện, đến 6/2019 đạt 53.326 MW (tăng gấp 2,55 lần so với năm 2010, trong đó năng lượng mặt trời đạt 4.464 MW; hệ thống lưới điện tăng gần 1,8 lần so với năm 2010. Sản lượng điện tiêu thụ bình quân đầu người năm 2018 đạt 2.057 kWh/người/năm, tăng gấp 1,8 lần năm 2010 (là 1.168kWh/người/năm). Hiệu quả vận hành hệ thống điện được nâng cao, tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 10,15% năm 2010 xuống còn 6,83% năm 2018. Mức độ phủ điện cao hơn một số nước trong khu vực, tỷ lệ số xã có điện tăng từ 98,6% (năm 2010) lên 100% (năm 2018) và số hộ dân có điện sử dụng điện tăng từ 97,31% tương ứng 19 triệu hộ (năm 2010) lên 99,47% tương ứng 27,41 triệu hộ (6/2019). 
 
Thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn yêu cầu “cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn" và Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 với mục tiêu “hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã. Đến 2015 có 85% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới và năm 2020 là 95% số xã đạt chuẩn”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực nông thôn.
 
Xác định cung cấp đủ điện cho khu vực nông thôn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn đáp ứng tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện tính ưu việt của chế độ, đóng góp hiệu quả trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, trong 10 năm (2010 – 2019), dưới sự điều hành trực tiếp của Chính phủ, Bộ Công Thương, tổng số vốn đầu tư của EVN trong 10 năm, hơn 81.700 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 (50.100 tỉ đồng). 
 
Kết quả tới 30/6/2019, có 8.072/8.902 xã đạt tiêu chí số 4 chiếm 90,7% tổng số xã của cả nước, tăng 45,94% so với năm 2010 và tăng 8,32% so với thời điểm năm 2015. Các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí điện, gồm: Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang.
 
Cần sự chung sức của Bộ, ngành, địa phương
 

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Theo ông Võ Quang Lâm, qua thực tế triển khai 10 năm qua cho thấy khó khăn lớn nhất đối với việc đáp ứng tiêu chí số 4 đó là thiếu nguồn vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn do đặc điểm hình thành lưới điện nông thôn trải trên địa bàn rộng lớn, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, có những nơi chưa có đường giao thông. Cùng với khó khăn về nguồn vốn, việc giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình xây dựng mới lưới điện, đặc biệt là các công trình lưới truyền tải điện 110/220kV ngày càng trở lên khó khăn, trở ngại, có những công trình đã thu xếp được nguồn vốn nhưng không thể giải phóng được mặt bằng, dẫn đến kéo dài tiến độ, thậm chí có những công trình không thể triển khai được, nên không đáp ứng kịp thời được nhu cầu phát triển của các địa phương.
 
Để tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả đạt được cũng như phấn đấu đạt được mục tiêu cho các giai đoạn tới, EVN kiến nghị chính phủ xem xét, cân đối bố trí vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực hiện được mục tiêu của Chương trình “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Chính phủ và Quyết định 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.
 
Đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành làm việc với các tổ chức quốc tế tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi và có chính sách của Chính phủ hỗ trợ lãi suất cho EVN và các Tổng Công ty Điện lực để thực hiện các dự án đầu tư lưới điện cho khu vực nông thôn đáp ứng được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia.    
 
Đối với UBND các tỉnh, chỉ đạo các Sở, Ban ngành trên cơ sở Quy hoạch tổng thể của tỉnh về hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... theo các tiêu chí mà Chính phủ và địa phương quy định, xây dựng và ban hành quy hoạch đồng bộ hệ thống điện phù hợp, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điện với chất lượng ổn định, an toàn, đồng thời tránh lãng phí, đầu tư đón đầu.
 
Đề nghị UBND các tỉnh ưu tiên bố trí vốn ngân sách hàng năm của tỉnh để thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ chưa có điện khi ngân sách TW chưa bố trí vốn, lồng ghép các nguồn vốn như Chương trình 30a, Chương trình 135... để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới vì các dự án này mang tính công ích, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội nên không thể vay vốn thương mại để đầu tư. 
 
Đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo UBND các huyện/xã khi xây dựng đường giao thông nông thôn, cần thực hiện đồng bộ việc di dời công trình điện nằm trong phạm vi cải tạo, mở rộng đường; bố trí kinh phí trong chi phí đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư và có sự hỗ trợ từ ngân sách trong việc cải tạo, di dời lưới điện hiện hữu (tiếp nhận từ lưới điện nông thôn trước đây) ra khỏi đất của người dân nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của ngành điện và của người dân.
 
Vận động các hộ dân tự nguyện tham gia giải phóng mặt bằng để có thêm vốn đầu tư xây dựng mới lưới điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân các xã và hỗ trợ ngành điện trong việc tuyên truyền vận động người dân tạo điều kiện trong việc phát quang hành lang an toàn lưới điện, vận động người dân không trồng các cây nhanh phát triển dưới đường dây hiện hữu, đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn cho các hộ dân.
Lê Linh/Icon.com.vn

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

VBF sẽ công bố Kế hoạch Năng lượng sản xuất tại Việt Nam 2.0

Cập nhật 19/02/2020

Được biết, ấn bản đầu tiên “Kế hoạch Năng lượng sản xuất tại Việt Nam (MVEP) 1.0” đã hoàn thành trong...

Năng lượng xanh

Hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp TP.HCM

Cập nhật 25/02/2020

Trong giai đoạn 2020 - 2024, BCG Energy sẽ phát triển ít nhất 300MWp điện mặt trời áp mái trên những...

Quản lý năng lượng

Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong tất cả các ngành, lĩnh vực

Cập nhật 27/02/2020

Ngày 26/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

Điện lực

PC Gia Lai: Sử dụng thiết bị kiểm tra phóng điện Pdetector tại các TBA 110kV và lưới điện trung hạ áp

Cập nhật 26/02/2020

PC Gia Lai đã triển khai sử dụng thiết bị kiểm tra phóng điện Pdetector (PD) do hãng PMDT sản xuất để...