Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với EVN

07/11/2019 15:13:15 - views: 243

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 18-NQ/TW (ngày 25/10/2007) và Kết luận số 26-KL/TW (ngày 24/10/2003). 
 

Ông Bùi Văn Thạch – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Thạch – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả mà EVN đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Tập đoàn khi thực hiện vượt xa một số mục tiêu so với Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị.
 
Trong đó, nổi bật nhất là EVN cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mức độ tăng trưởng cao trong nhiều năm qua. Cùng với đó hệ thống điện lớn, vươn lên đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á. Việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo vô cùng ấn tượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng của quốc gia. 
 
“Đặc biệt, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đứng thứ 27 thế giới và thứ 4 trong khu vực. Điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của EVN, là điều kiện quan trọng để thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư”, ông Bùi Văn Thạch cho biết.
 
Ông Bùi Văn Thạch cho rằng: An ninh năng lượng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đất nước bởi nó tác động mạnh đến tổng thể nền kinh tế, chính vì vậy EVN cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành để xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; hoạt động hiệu quả, bền vững; đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước trong những năm tiếp theo; hoàn thiện các lộ trình của thị trường điện cạnh tranh,...
 
Phó Chánh Văn phòng Trung ương cho biết buổi làm việc này có ý nghĩa quan trọng để Văn phòng Trung ương có những kiến nghị sát đáng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm đưa ra giải phóng tổng thế phục vụ phục vụ phát triển an ninh năng lượng quốc gia, cũng như việc đưa ra các văn bản thúc đẩy các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương rốt ráo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện nhằm đáp ứng an ninh năng lượng của đất nước.
 

Ông Trần Đình Nhân- Tổng Giám đốc EVN báo cáo tại buổi làm việc.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Thực hiện Nghị quyết 18 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Tập đoàn luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho đất nước.
 
EVN đã bám sát nhu cầu sử dụng điện, huy động hợp lý các nguồn điện để tối ưu hóa chi phí sản xuất và mua điện. Hàng năm đã phối hợp tốt với các địa phương để kết hợp hài hòa khai thác thủy điện và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và các nhu cầu dân sinh ở vùng hạ du các hồ chứa thủy điện.
 
EVN đảm bảo khối lượng, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện được Thủ tướng Chính phủ giao, từng bước đưa hệ thống điện Việt Nam từ tình trạng thiếu nguồn cung cấp điện trong các năm 2003-2005, đến năm 2015 có dự phòng nguồn điện tại miền Bắc và miền Trung từ 20-30%. Trong các năm 2016-2018, EVN tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư các dự án nguồn điện được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, do một số một số nguồn điện lớn của các chủ đầu tư khác bị chậm tiến độ nên từ năm 2019 hệ thống điện Việt Nam gần như không có dự phòng.
 
EVN đã nỗ lực đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi hải đảo, trọng điểm là các khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và 11/12 huyện đảo có vị trí chiến lược của trên biển. Đến cuối năm 2018, 100% số xã và 99,05% hộ dân nông thôn trên cả nước có điện. Tỷ lệ dân dùng điện ở nước ta cao hơn một số quốc gia có điều kiện kinh tế bằng hoặc khá hơn Việt Nam. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thực hiện thành công và đạt hiệu quả cao về đầu tư điện nông thôn.
 
EVN đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp về kỹ thuật và quản lý kinh doanh để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, đến năm 2018 còn 6,83%. Hiện nay, tổn thất điện năng của EVN tốt hơn so với tổn thất của các Công ty Điện lực cùng mô hình tổ chức ở các nước trong khu vực và đã tiệm cận với mức tổn thất điện năng của nhóm các nước phát triển trên thế giới. 
 
Năng suất lao động SXKD điện tính theo sản lượng điện thương phẩm của EVN đến năm 2018 đạt 2,18 triệu kWh/người, tăng 11% so với năm 2017 (gấp gần 2 lần bình quân chung cả nước 5,93%). 
 
Để tạo điều kiện cho EVN hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo, EVN đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng xem xét giải quyết và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển Năng lượng và Chiến lược phát triển ngành Điện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo định hướng Chiến lược phát triển Năng lượng và ngành Điện điện cho giai đoạn tiếp theo.
 
Đề nghị Văn phòng TW Đảng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương xem xét xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh làm cơ sở cho phát triển thị trường điện cạnh tranh. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các Chủ đầu tư (PVN, TKV, IPP, BOT ...) sớm đưa các nhà máy điện vào vận hành theo tiến độ đã được phê duyệt. 
 
Có ý kiến với Quốc hội xem xét cho phép các dự án điện đã có trong Quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Ưu tiên bố trí các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư các dự án điện.
Kim Thái/Icon.com.vn

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Quá tải lưới điện: Vừa bớt căng, đã lại lo

Cập nhật 17/09/2020

Tình trạng “nghẽn” lưới điện ở Ninh Thuận, Bình Thuận đã bớt căng, sau khi một số dự án truyền tải đưa...

Năng lượng xanh

5 nhà máy điện mặt trời tại Bình Phước sắp được khai thác

Cập nhật 18/09/2020

5 nhà máy điện mặt trời gồm Lộc Ninh 1, 2, 3, 4, 5 tại Bình Phước đang đẩy nhanh tiến độ để chạy thử...

Quản lý năng lượng

Lợi ích lớn nhờ tiết kiệm điện

Cập nhật 18/09/2020

Cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, thì các hoạt...

Điện lực

EVNGENCO 2: Triển khai ứng dụng CMCN 4.0

Cập nhật 17/09/2020

Thời gian qua, EVNGENCO 2 đã từng bước triển khai đồng bộ tại các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện...