Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mới và tái tạo

24/12/2019 16:40:36 - views: 406

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển ngành Điện bền vững, hiện đại, phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo kết hợp với việc triển khai chương trình Lưới điện thông minh, xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh. 

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng chia sẻ về những thách thức cũng như xu hướng của ngành trong thời gian tới.
 
PV: Thưa Thứ trưởng, về tổng thể, Việt Nam đã chuyển từ một nước xuất khẩu sang nhập khẩu về năng lượng, xin Thứ trưởng cho biết thách thức của ngành Năng lương trong thập kỷ tới là gì?
 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Việt Nam là nước đang phát triển, nhu cầu về năng lượng và đặc biệt là điện cho phát triển kinh tế - xã hội tăng trưởng rất cao. Nhu cầu năng lượng của Việt Nam đã tăng rất nhanh trong 15 năm qua với mức tăng trưởng năng lượng thương mại khoảng 9,5%/năm và tiếp tục tăng khá cao trong 15 năm tới. Nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam cũng đã tăng trung bình 13,07%/năm trong giai đoạn 2006-2010 và khoảng 11%/năm trong các năm 2011 đến 2015, và là một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng nhu cầu điện cao hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng điện tiêu thụ cao với hệ số đàn hồi điện luôn ở mức xấp xỉ 2 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP đã cho thấy việc sử dụng điện ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả.
 
Vì vậy, chúng ta phải đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực năng lượng như áp lực rất lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sức ép về đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống năng lượng cũng như tìm kiếm, phát triển các dạng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong bối cảnh nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt và các yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng ngặt nghèo.
 
 PV: Với những khó khăn nêu trên, chúng ta cần những chính sách, giải pháp gì để đối mặt với vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng?
 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Để giải quyết những vấn đề nêu trên, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển trong dài hạn gắn liền với phát triển bền vững theo hướng hiện đại hóa, đảm bảo nguồn cung các nguồn năng lượng sơ cấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo kết hợp với việc phát triển thị trường trong ngành năng lượng với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm ô nhiễm môi trường.
 
Theo các kịch bản trong quy hoạch năng lượng tổng thể, trong tương lai, các ngành công nghiệp sử dụng than ngày càng phát triển, trong khi khả năng sản xuất than trong nước hạn chế dẫn đến sự mất cân đối trong việc cung - cầu than, việc nhập khẩu than cho các ngành công nghiệp sử dụng than là tất yếu, do vậy cần có chính sách nhập khẩu than dài hạn để đảm bảo ổn định sản xuất cho các ngành công nghiệp sử dụng than, đặc biệt là ngành Điện. Kết quả cân đối cung cầu của Quy hoạch, khả năng sản xuất than trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu than cho các nhà máy điện. Dự kiến Việt Nam phải nhập khẩu để phục vụ sản xuất điện khoảng 9 triệu tấn vào năm 2018 và tăng dần lên khoảng trên 70 triệu tấn vào năm 2030. Ngoài ra, sau năm 2023 - 2024 nguồn khí khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ suy giảm và không đảm bảo cung cấp cho các hộ tiêu thụ, do đó cần nhập khẩu LNG để bù đắp lượng khí thiếu hụt. Đây là những yếu tố Việt Nam cần chú trọng thực hiện để đảm bảo an ninh năng lượng.
 
Bên cạnh đó, hai xu hướng phát triển mạnh trong năng lượng thế giới là sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và áp dụng các công nghệ lành mạnh về môi trường, trong đó có mục tiêu hướng tới nền kinh tế các bon thấp, tập trung vào phát triển các ngành năng lượng xanh, thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại theo hướng bền vững. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục chú trọng những giải pháp này trong tương lai để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
 
PV: Trong lĩnh vực năng lượng, điện lực có vai trò rất quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Xin Thứ trưởng cho biết định hướng phát triển ngành điện trong thập kỷ tới?
 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/ QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 đã đặt ra các mục tiêu đảm bảo khả năng cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh năng lượng với mục tiêu huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển điện lực để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sử dụng đa dạng, hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; đẩy mạnh phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, từng bước nâng cao tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 
Với nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện rất cao, khoảng 11%/ năm đến năm 2020 và từ 7,5-8,5%/năm trong giai đoạn 2021-2030 thì nhu cầu nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải của Việt Nam là rất lớn.
 
Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện của Việt Nam vào khoảng 129.500 MW trong đó công suất các nguồn thủy điện khoảng 27.800 MW (chúng ta đã khai thác hầu hết tiềm năng về thuỷ điện), khoảng 28.000 MW năng lượng tái tạo (bao gồm thuỷ điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió, sinh khối và đồng phát), 19.000 MW nhà máy điện khí (cả khí thiên nhiên hoá lỏng), nhập khẩu khoảng 2.000 MW và nhiệt điện than khoảng 55.000 MW.
 
Song song với phát triển nguồn điện, chúng ta sẽ phát triển lưới truyền tải, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia nhằm bảo đảm truyền tải điện từ các trung tâm điện lực tới các trung tâm phụ tải và cấp điện tới các khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, tin cậy và kinh tế. Từng bước nâng cao chất lượng điện năng để cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao.
 
Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục phát triển thị trường và chính sách giá phù hợp để đưa ra tín hiệu giá một cách công khai, minh bạch để thu hút đầu tư phát triển ngành Điện nhằm đa dạng hoá phương thức đầu tư và kinh doanh điện.
 
PV: Smart energy là một xu thế mới trên thế giới hiện nay, xin Thứ trưởng cho biết Việt Nam đã ứng dụng công nghệ này như thế nào?
 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Năng lượng thông minh (smart energy là một khái niệm chung cho việc ứng dụng công nghệ thông minh trong các lĩnh vực chuyển đổi nguồn năng lượng, lưu trữ, truyền tải và kiểm soát tiêu thụ năng lượng. Hiện nay, Việt Nam đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình Lưới điện thông minh (smart grid) và Đo đếm thông minh (smart metering) trong việc quản lý, vận hành hệ thống điện.
 
Tương tự như các chương trình Lưới điện thông minh trên thế giới, hai mục tiêu quan trọng nhất của chương trình này tại Việt Nam là góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.
 
Để thực hiện các mục tiêu này, song song với việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, Việt Nam cần tiếp tục: (i) Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát triển Lưới điện Thông minh; (ii) Nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai, thực hiện; (iii) Tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển các ứng dụng Lưới điện Thông minh.
 
Từ năm 2012, Bộ Công thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012. Trong đề án đã đưa ra các mục tiêu về xây dưng khung pháp lý, các tiêu chuẩn để hình thành các Trung tâm điều khiển, Trung tâm thao tác xa, thực hiện điều khiển/đóng cắt từ xa các thiết bị và thực hiện đo đếm và thu thập số liệu đo đếm từ xa, đồng bộ và thống nhất các quy định kỹ thuật và trách nhiệm của các bên đối với công tác đo đếm trong hệ thống điện.
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty cũng đã triển khai một số chương trình cụ thể như: Phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu thập xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa; trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa cho lưới điện, nghiên cứu, xây dựng chương trình điều chỉnh phụ tải điện thí điểm...
 
Một số chương trình đã được triển khai sau khi kết thúc giai đoạn thực hiện thí điểm như Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm và đưa vào vận hành chính thức các trung tâm điều khiển và trạm biến áp không người trực trên lưới điện phù hợp với định hướng của Đề án tổng thể phát triển lưới điện thông minh. Kết quả thực hiện bước đầu là rất khả quan, khẳng định được tính khả thi và độ tin cậy khi thực hiện.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết xu thế phát triển Smart energy tại Việt Nam trong tương lai?
 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển ngành Điện trong dài hạn gắn liền với phát triển bền vững theo hướng hiện đại hóa, đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo kết hợp với việc triển khai chương trình Lưới điện Thông minh, xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh. Không nằm ngoài xu hướng phát triển của thế giới trong ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và Smart energy nói riêng, trong giai đoạn tới, chúng ta sẽ mở rộng các lĩnh vực như triển khai ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh để kết nối, vận hành ổn định các nguồn năng lượng mới, tái tạo, phát triển và triển khai các công cụ vận hành tiên tiến nhằm tích hợp số lượng lớn các nguồn điện tái tạo không điều khiển được (điện gió, điện mặt trời…) vào hệ thống để tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng mới và tái tạo.
 
Trong giai đoạn tới, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình đã và đang triển khai, đồng thời sẽ triển khai một số chương trình như ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng, các thiết bị thông minh sử dụng trong nhà có khả năng điều chỉnh mức tiêu thụ năng lượng theo điều kiện cung cấp điện hoặc thay đổi biểu giá điện, triển khai tích hợp các nguồn điện phấn tán, các nguồn năng lượng mới, tái tạo đấu nối vào lưới điện cấp điện áp trung áp và hạ áp; thử nghiệm mô hình Căn nhà thông minh (Smart Home), Lưới điện siêu nhỏ (Micro Grid), công nghệ lưu trữ năng lượng (Energy Storage)....
 
Khi triển khai các chương trình này, chúng ta sẽ tạo động lực, cơ sở hạ tầng và khung pháp lý cho tất cả các đối tượng trong xã hội ứng dụng bao gồm cả các khách hàng sử dụng điện ứng dụng công nghệ tập trung vào các giải pháp công nghệ hiện đại, nghiên cứu và phát triển, sản phẩm công nghệ và phần mềm hiệu quả năng lượng; kết nối và vận hành năng lượng tái tạo; xu hướng của các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh.

Link gốc
Theo: Thanh tra

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Điện gió ngoài khơi: Bước đột phá để phát triển kinh tế biển Việt Nam

Cập nhật 01/04/2020

Biến đổi khí hậu với phần lớn là phát thải khí nhà kính đang khiến cho Việt Nam khó tiếp cận mục tiêu...

Năng lượng xanh

Phố núi dùng điện mặt trời, đặt mục tiêu thành "đô thị cao nguyên xanh"

Cập nhật 31/03/2020

TP Pleiku (Gia Lai) lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời cho các tuyến...

Quản lý năng lượng

PC Đắk Lắk chủ động, tuyên truyền tiết kiệm điện

Cập nhật 01/04/2020

Trước thực tế năng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, Công ty Điện lực...

Điện lực

PC Bạc Liêu: Vệ sinh cách điện Hotline phòng tránh sự cố điện trong mùa khô hạn

Cập nhật 02/04/2020

Tỉnh Bạc Liêu có bờ biển dài gần 56 km, các khu vực gần biển có nhiều gió và sương muối nên bụi bẩn,...