Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Làm sao để thể hiện tính ưu việt trong chính sách?

13/03/2020 15:15:20 - views: 418

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Đại biểu Quốc hội, cử tri trên cả nước và ý kiến của nhiều khách hàng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng Đề án “Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện”. 

Công nhân Công ty Điện lực An Giang tuyên truyền tiết kiệm điện cho các hộ đồng bào dân tộc Chăm tại huyện Châu Đốc. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Theo đó, việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng giảm số bậc thang, tăng mức tiêu thụ ở bậc thang đầu tiên và xem xét khoảng cách giữa các bậc. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt nhưng vẫn giữ nguyên mức bán lẻ điện sinh hoạt bình quân đã được ban hành tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019, đồng nghĩa với việc sẽ có nhóm khách hàng bị “tăng giá điện”. 
 
Xuất phát từ nhu cầu thực tế
 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 10-5-2019 về việc nghiên cứu, làm rõ bối cảnh, sự phù hợp với tình hình thực tế của biểu giá bán lẻ điện tiêu dùng lũy tiến để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bảo đảm phù hợp với thực tế mức tiêu dùng điện của người dân, Bộ Công thương đã có Công văn số 4256/BCT-ĐTĐL ngày 14-6-2019 giao EVN xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07-4-2014 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và Công văn số 8771/BCT-ĐTĐL ngày 18-11-2019 về hoàn thiện Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
 
Ngày 30-12-2019, EVN có Công văn số 7166/EVN-TCKT gửi Bộ Công thương báo cáo về Đề án "Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện". Trên cơ sở báo cáo của EVN, ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bộ Công thương đã xem xét và đề xuất năm phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 1, 3, 4 và 5 bậc (phương án năm bậc có hai kịch bản).
 
Từ những phân tích cụ thể, Bộ này đã kiến nghị lựa chọn phương án năm bậc thang - kịch bản một để áp dụng. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này sẽ tập trung vào phân tích phương án mà Bộ Công Thương đã lựa chọn.
 
Quan điểm được Bộ chủ quản khẳng định, đó là việc cơ cấu lại biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt phải được thực hiện với nguyên tắc bảo đảm giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi. Do đó, phương án “năm bậc thang, kịch bản một”, trước hết, phải chuyển tải được nguyên tắc này. Ngoài ra, còn phải bảo đảm bù giá cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.
 
Đối với bất kỳ quốc gia nào, việc định giá điện thường được sử dụng để thực hiện các mục tiêu của Chính sách Năng lượng Quốc gia, thí dụ như hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái. Từ kinh nghiệm các nước, định giá điện của nước ta cũng xây dựng với các yêu cầu sau: Giá điện phải được đa số khách hàng chấp nhận; phải cạnh tranh so với các loại nhiên liệu khác, mặc dù điện là một dạng năng lượng tiên tiến; phải cạnh tranh đến mức có thể thu hút được các nhà đầu tư; cần phải áp dụng biện pháp bù giá giữa các nhóm khách hàng và cơ cấu giá điện phải đơn giản, dễ áp dụng.
 
Đảm bảo nguyên tắc bù giá 
 

Tuyên truyền tiết kiệm điện cho các hộ dân đồng bào dân tộc H' Mông tại Lào Cai. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Biểu giá điện sinh hoạt mà Bộ Công Thương đã lựa chọn gồm năm bậc thang (thay vì sáu bậc thang như hiện hành); trong đó giá điện bậc 1: Cho kWh 100 đầu tiên (gộp bậc 1 và bậc 2 biểu giá cũ) giữ như mức giá bậc 1; bậc 2 mới từ 101 - 200 kWh; bậc 3 mới từ 201 - 400 kWh; bậc 4 mới từ 401 - 700 kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên.
 
Với bốn phương án “Cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt” do Bộ Công thương xây dựng trên số liệu về cơ cấu, sản lượng điện tiêu thụ và giá điện đều được xây dựng mô phỏng trên số liệu năm 2018, do giá điện năm 2019 tăng vào ngày 20-3-2019 nên việc cập nhật các thông số phức tạp và mất nhiều thời gian, vì có gần ba tháng đầu năm thực hiện giá điện 2018 và hơn 9 tháng thực hiện giá điện 2019. Vì vậy, các số liệu về giá điện tuyệt đối cho các bậc thang chưa phải là giá chính thức mà chỉ mang tính chất mô phỏng.
 
Việc góp ý các phương án “Cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt” do Bộ Công Thương đưa ra xem xét ở khía cạnh bảo đảm nguyên tắc bù giá cho các hộ nghèo, chính sách xã hội và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
 
Theo số liệu về cơ cấu và sản lượng điện của khách hàng sinh hoạt năm 2018 do EVN cung cấp và căn cứ vào Kịch bản 1 Phương án IV (5 bậc thang), thì việc ghép bậc 1 (50kWh đầu tiên) và bậc 2 (từ kWh 51-100), giữ như giá bậc 1 của giá điện hiện hành, sẽ khiến 20,8% khách hàng được hưởng lợi từ việc giảm giá điện, nâng lượng khách hàng được hưởng bù giá lên 35,9%; bậc 2 mới (từ kWh 101-200) giữ nguyên giá hiện hành; bậc 3 (từ kWh 201-400) được hưởng giá bậc thang 4 cũ, như vậy sẽ có 5,6% khách hàng được giảm giá điện; bậc 4 (từ kWh 401-700) được hưởng giá tương đương bậc 5 cũ (từ kWh 401 trở lên) và bậc 5 (từ kWh 701 trở lên) giá là 3.105đ/kWh. Những tính toán trên cho thấy, với việc ghép bậc 1 và 2 biểu giá điện cũ thành một bậc là kWh 100 đầu tiên nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tối thiểu cho những người có thu nhập thấp ở khu vực thành thị. Điều này thể hiện sự ưu việt trong chính sách của Nhà nước ta, nó chứng tỏ sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường theo định hướng XHCN. Việc tăng giá đối với nhóm khách hàng tiêu thụ từ kWh 701 trở lên đáp ứng mục tiêu của Chính sách năng lượng quốc gia là sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
 
Tuy nhiên, Bộ Công thương cần phải lưu ý đến các số liệu tính toán cho phương án này cần áp vào số liệu quá khứ trong từ 2-3 năm trước đây để đánh giá tác động cụ thể của biểu giá mới so với biểu giá hiện hành, cũng như các phân tích số liệu dự báo của 2020 cho đối tượng khách hàng sinh hoạt, sau đó tính toán theo biểu giá mới và biểu giá cũ để so sánh và đưa ra các dự báo cho tương lai. Bởi, việc thay đổi biểu giá bậc thang có phạm vi ảnh hưởng đến nhiều khách hàng nên cần có đánh giá tổng thể tác động của nó để bảo đảm các nguyên tắc cơ bản: ít ảnh hưởng đến đời sống của đa số khách hàng; đơn giản, dễ áp dụng; khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm.

Theo số liệu từ EVN, cơ cấu và sản lượng điện của khách hàng sinh hoạt năm 2018, như sau: 
 
Cho 50kWh đầu tiên, chiếm 15,1% khách hàng, chiếm 2,3% sản lượng điện tiêu thụ; Cho kWh từ 51 -100 chiếm 20,8% khách hàng và 9,1% sản lượng điện tiêu thụ; Cho kWh từ 101 – 200 chiếm 37,6% khách hàng và 30,9% sản lượng điện tiêu thụ; Cho kWh từ 201 – 300 chiếm 14,2% khách hàng và 19,6% sản lượng điện tiêu thụ; Cho kWh từ 301 – 400 chiếm 5,6% khách hàng và 11,0% sản lượng điện tiêu thụ và cho kWh từ 401 trở lên chiếm 6,7% khách hàng và 27,1% sản lượng điện tiêu thụ.
 
Thanh Mai

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Năng lượng tái tạo ở Việt Nam có thật “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”?

Cập nhật 22/09/2020

“Cân bằng nguồn cung điện cho nền kinh tế với sự chủ động và giá hợp lý” là thách thức lớn đặt ra với...

Năng lượng xanh

Từ mô hình 3.000 "nhà máy điện mini" - những Dự án điện mặt trời mái nhà kiểu mẫu đến kỳ vọng “triệu mái nhà xanh”

Cập nhật 26/09/2020

Một chương trình hỗ trợ lắp đặt 3.000 “nhà máy điện mini” không cần vốn đầu tư ban đầu nhưng vẫn được...

Quản lý năng lượng

Quảng Trị: Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm

Cập nhật 23/09/2020

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện (TKĐ) hiệu quả đã được các DN sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp...

Điện lực

Gia Lai: Ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát, khắc phục sự cố điện từ xa

Cập nhật 25/09/2020

Với việc thực hiện kết nối 230 thiết bị đóng cắt phân tán trên lưới điện trung áp vào hệ thống điều...