Đảng bộ CPMB tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/05/2020 11:00:49 - views: 25

Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Phan Tường- Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia.

BCH ra mắt Đại hội.
 
​Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CPMB đã hoàn thành các nội dung của Nghị quyết đề ra.
 
Trong công tác Đảng, đã chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền được quan tâm, thực hiện tốt; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được thực hiện đồng bộ, đúng quy định; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được kiện toàn. Công tác kiểm tra được tăng cường, công tác giám sát được thực hiện thường xuyên; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tuân thủ đúng quy định; thực hiện nghiêm túc việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của CPMB.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Chất lượng công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao. Các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn CPMB đã phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho CBCNV. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do Công đoàn phát động được CBCNV tích cực tham gia, đóng góp, ủng hộ. Đoàn Thanh niên CPMB phát động nhiều phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phối hợp triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền phục vụ công tác BTGPMB, ...
 
Về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, CPMB đã thực hiện khối lượng ĐTXD lớn, với tổng giá trị là 17.052,38 tỷ đồng (đạt 101,81% kế hoạch), giải ngân 17.360,56 tỷ đồng; khởi công 52 dự án, hoàn thành đóng điện 57 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như các dự án ĐZ 500 kV mạch 3, các dự án tăng cường năng lực truyền tải điện, giải quyết tình trạng quá tải tại các khu vực, đồng bộ với các nguồn điện, giải tỏa công suất các NMĐ NLTT và cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Các công trình ĐTXD đều được thực hiện quyết toán đảm bảo đúng quy định. Đã phê duyệt quyết toán được 44 dự án. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được giao trong Chiến lược phát triển EVNNPT và các Chiến lược thành phần tại CPMB như: đầu tư, tài chính, phát triển nguồn nhân lực; truyền thông; tăng cường chất lượng và hiệu quả trong công tác ĐTXD. Đã thống nhất chức năng, nhiệm vụ của các phòng theo chỉ đạo của Tổng công ty; đang tích cực tham gia Đề án Nâng cao năng lực các Ban QLDA; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ dùng chung như: Quản lý ĐTXD, e-office, HRMS, ERP, ...
 
Đảng ủy CPMB đã ban hành Nghị quyết và chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện văn hóa EVNNPT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt được nhiều kết quả tốt, đặc biệt đã đạt giải Nhất cuộc thi xây dựng video clip về con người và văn hóa EVNNPT do Tổng công ty tổ chức. Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng; điều kiện, môi trường làm việc, thu nhập của CBCNV được đảm bảo. Công tác truyền thông được quan tâm thực hiện, đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với các nhà báo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí. Với các thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ CPMB luôn được Đảng ủy EVNNPT xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Các tham luận tại Đại hội được thể hiện trên tinh thần dân chủ, xây dựng và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đối với các dự thảo Văn kiện trình bày tại Đại hội như: Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chấp hành Đảng bộ CPMB nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Đ/c Đặng Phan Tường - UVTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Phan Tường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ CPMB đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần vào thành công chung của Đảng bộ EVNNPT trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí đề nghị Đảng bộ CPMB cần nghiêm túc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm để tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chủ trương của Đảng; việc duy trì sinh hoạt đảng ở một số chi bộ chưa đều, sinh hoạt còn hình thức; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn lúng túng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ chưa đi vào chiều sâu, chưa đồng bộ giữa cấp ủy đảng, chuyên môn và các đoàn thể. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí đề nghị Đảng bộ CPMB đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
Đối với báo cáo chính trị đã đề cập tại Đại hội, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung để Đảng bộ CPMB xem xét, quyết định, làm cơ sở cho Đảng ủy nhiệm kỳ tới chỉ đạo triển khai thực hiện, bao gồm 6 nội dung chính.
 
Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, người lao động CPMB “với truyền thống là đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm với công việc và có đội ngũ đảng viên, CBCNV đoàn kết, gắn bó, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt”, sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đồng thời, đồng chí yêu cầu đảng viên Đảng bộ CPMB trên tinh thần đoàn kết, tập trung, đổi mới và phát huy dân chủ để lựa chọn những đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ, cũng như bầu đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ CPMB tham dự Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III. 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy CPMB nhiệm kỳ 2015-2020 bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định  hướng của Đảng ủy EVNNPT; Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ CPMB nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc văn kiện Đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ phải tự hào và xứng đáng “với truyền thống là đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm với công việc và có đội ngũ đảng viên, CBCNV đoàn kết, gắn bó, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt” như nhận xét của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã nêu, bằng mọi quyết tâm và bằng các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Quỳnh Nam

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Chung tay tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án khí LNG Bạc Liêu

Cập nhật 27/05/2020

Ngày 26/5, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Phó trưởng Ban chỉ đạo...

Năng lượng xanh

Bình Định: Khởi công dự án năng lượng mặt trời 6.200 tỉ đồng

Cập nhật 01/06/2020

Ngày 29-5, tại địa bàn 2 xã Mỹ An và Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng...

Quản lý năng lượng

Kế hoạch tiết kiệm điện của Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Cập nhật 01/06/2020

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường...

Điện lực

Đưa ứng dụng CBM vào "chẩn đoán và điều trị bệnh" cho… điện

Cập nhật 30/05/2020

Phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị CBM (còn gọi là sửa chữa bảo dưỡng...