Kế hoạch tiết kiệm điện của Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

01/06/2020 09:18:21 - views: 138

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; tại Công văn số 2821/UBND-KTN ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng nam yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện.
 
Đối với cơ quan công sở: Phối hợp với cơ quan điện lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5,0% tổng kế hoạch điện năng tiêu thụ trong năm. Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. 
 
Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời: Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng đối với mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện; theo đó, có kế hoạch khả thi tiết kiệm tối thiểu 20% tổng kế hoạch điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với các hoạt động chiếu sáng. 
 
Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt: Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết.
 
Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất: Ban hành và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.
 
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại. 
 
Công ty Điện lực Quảng Nam: thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện. Tích cực thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước. Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ đạo các điện lực khu vực hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; phối hợp UBND cấp xã, phường, thị trấn thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các khách hàng sử dụng điện thực hiện tiết kiệm điện theo quy định.
 
Kim Thái

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Hơn 500 đại biểu tham dự Hội thảo phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Cập nhật 09/07/2020

Sáng ngày 9/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo phát triển bền vững nguồn năng...

Năng lượng xanh

Đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Gia Lai: Khó do đâu?

Cập nhật 08/07/2020

Việc đấu nối và lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Gia Lai đang gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ kịp t...

Quản lý năng lượng

Tiết kiệm điện không khó

Cập nhật 09/07/2020

Tiết kiệm điện là việc làm không khó mà mỗi người, mỗi gia đình đều có thể thực hiện được. Mọi người...

Điện lực

Các công tơ điện được kiểm định tại TP. Hà Tĩnh nằm trong giới hạn cho phép về đo lường

Cập nhật 09/07/2020

Hiện nay, Điện lực TP. Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đang sử dụng 40.313 công tơ điện, bao gồm 38.101 công...