EVN làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về ĐZ 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2

15/07/2020 15:14:31 - views: 130

Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) để đảm bảo tiến độ thi công dự án đường dây (ĐZ) 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2.
 

Ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc EVN kiểm tra tiến độ dự án ĐZ 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2.
 
Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB đã báo cáo tại buổi làm việc cho biết, dự án ĐZ 500kV đấu nối NMĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia được EVNNPT giao cho CPMB triển khai xây dựng mới 2 tuyến ĐZ mạch kép 500kV dài 39,6 km với 219 vị trí (VT), đấu nối từ NMĐ Nghi Sơn 2 với ĐZ 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 1 và 2; thi công các trụ đảo pha trên tuyến ĐZ 500kV mạch 1 và 2 hiện hữu. Trong đó, tuyến ĐZ đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 121 VT móng, bao gồm 4 VT cột đảo pha thuộc địa bàn các huyện: Yên Thành 02 VT, Nam Đàn 02 VT và 119 VT đi qua các huyện, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và Thái Hòa với chiều dài tuyến 23,35 km (2 tuyến ĐZ, mỗi tuyến 2 mạch). Trong đó tuyến 1 có 59 vị trí (từ vị trí số 49- 106B) và 4 vị trí cột đảo pha và tuyến 2 có 60 vị trí (từ vị trí số 47-105B).
 
Đến nay trên toàn tuyến CPMB đã bàn giao được 215/219 VT; đào móng 206/219 VT; đúc xong 202/219 móng; dựng cột được 168/219 VT; đã kéo dây hoàn thành 7/77 khoảng néo; đang triển khai thi công rãi kéo dây 3/77 khoảng néo. Trong đó, đoạn tuyến qua tỉnh Nghệ An đã chi trả tiền và vận động bàn giao được 120/121 VT; đào móng hoàn thành 116/121 VT; đúc móng hoàn thành 113/121 VT; dựng cột hoàn thành 99/121 VT; đã kéo dây hoàn thành 2/36 khoảng néo; đang triển khai thi công rãi kéo dây 2/36 khoảng néo. 
 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự án đang gặp những khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB). Cụ thể còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, không ký biên bản kiểm đếm và không nhận tiền bồi thường theo các quyết định phê duyệt, các hộ đề nghị được tăng đơn giá bồi thường và thu hồi đất ảnh hưởng bởi hành lang tuyến và diện tích đất xen kẹp giữa 2 tuyến ĐZ 500kV, một số hộ dân xây trại tạm trên đất nông nghiệp khai hoang. Bên cạnh đó nhiều hộ dân có đất rừng sản xuất ảnh hưởng chưa đồng ý với kết quả xác nhận nguồn gốc đất nên chưa lập được PABT, các hộ kiến nghị được xác nhận loại đất theo đất cây lâu năm. Đặc biệt vướng tại các khoảng cột 57-59 (tuyến 2) và 60-61 (tuyến 1) hiện nay các đơn vị thi công đang triển khai công tác rải kéo dây để bảo đảm tiến độ theo thời gian đăng ký cắt điện ĐZ 110kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tân Thắng. Tuy nhiên, 3 hộ dân Phùng Văn Chiến, Phạm Văn Tình và ông Nguyễn Sỹ Ngọc, có nhà xây dựng 2018 trên đất nông nghiệp đang gây cản trở không cho đơn vị thi công kéo dây.
 

Lãnh đạo EVN, EVNNPT và CPMB làm việc với UBND tỉnh Nghê An về việc tháo gỡ các khó khăn trong công tác BTGPMB  dự án ĐZ 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2.
 
Tai buổi làm việc ông Phạm Hồng Phương - Phó TGĐ EVN đã phát biểu: Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao EVNNPT thực hiện dự án ĐZ 500kV đấu nối NMĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia. Đây là các dự án lưới điện cấp bách, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐ VII), với mục tiêu đầu tư xây dựng để truyền tải điện từ NMNĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia; tăng cường sự ổn định và an toàn vận hành của hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện toàn quốc nói chung. Dự án được CPMB khởi công ngày 09/4/2018, theo tiến độ đồng bộ với tiến độ phát điện của NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 thì dự án phải hoàn thành đóng điện trước tháng 9/2020 để nhận điện từ nhà mày vào hệ thống. EVN mong muốn sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, các Sở Ban ngành và địa phương tổ chức triển khai để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sơm hoàn thành dự án. 
 
Để đáp ứng tiến độ hoàn thành đóng điện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN, EVNNPT trong tháng 8/2020, đồng bộ với tiến độ phát điện của NMNĐ BOT Nghi Sơn 2. CPMB kính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chỉ đạo các địa phương quan tâm giải quyết. Trong đó tại thị xã Hoàng Mai giải quyết các hộ dân có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp để bảo đảm hành lang an toàn lưới điện theo quy định tại Khoản 3, Điều 51 của Luật Điện lực. Tuyên truyền, vận động các hộ dân tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kéo dây. Hoặc xây dựng phương án bảo vệ để thi công kéo dây bảo đảm theo kế hoạch cắt điện ĐZ 110kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tân Thắng. Tại huyện Quỳnh Lưu sớm hoàn thiện nguồn gốc đất phê duyệt và phương án bồi thường 19 vị trí móng còn lại và hành lang tuyến để chi trả tiền, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu thi công kéo dây trước ngày trong tháng 7/2020. 
 
Tại huyện Nghĩa Đàn xem xét giải quyết, vận động các hộ nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt và bàn giao mặt bằng thi công đào đúc móng VT89 (tuyến 1) và lắp dựng cột VT 88 (tuyến 2); hoàn thiện thủ tục phê duyệt PABT hành lang tuyến cho 70 hộ dân còn lại, trong đó 14 hộ dân có nhà ở ảnh hưởng trong hành lang an toàn, để trả tiền bàn giao mặt bằng thi công kéo dây trước ngày trong tháng 7/2020. Tại thị xã Thái Hòa sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt PABT cho 13 hộ dân có đất, nhà ở và cây cối ảnh hưởng trong hành lang tuyến, để chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công kéo dây trong 7/2020.
 
Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB cũng  kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Sở ban ngành và Quân khu IV tập trung hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác thỏa thuận, phê duyệt hướng tuyến để đảm bảo tiến độ dự án ĐZ 500kV Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập và ĐZ 500kV NĐ Quỳnh Lập - Thanh Hóa, dự án  dự kiến khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025. Dự án ĐZ 500kV NĐ Vũng Áng 3 - NĐ Quỳnh Lập đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc liên kết ĐZ 500kV mạch 3, đồng thời giúp giảm tải cho tuyến đường dây 500kV mạch 1,2 và góp phần nâng cao hơn nữa an ninh năng lượng cho hệ thống điện Quốc gia. Do đó, CPMB
 
Sau khi lắng nghe báo cáo của CPMB, các ý kiến phát biểu của lãnh đạo EVN, EVNNPT và các Sở, địa phương, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thi xã tập trung đẩy nhanh thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, sớm giải quyết những vướng mắc trong công tác BTGPMB, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công, yêu cầu UBND các huyện thị có phương án bảo vệ thi công. Đối với ĐZ 500kV Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập và ĐZ 500kV NĐ Quỳnh Lập - Thanh Hóa để nghị các Sở, ban, ngành tập trung đẩy nhanh thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục sơn tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét quyết định hường tuyến để chủ đầu tư triển khai theo đung thời gian đã đề ra.
Quang Thắng

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Năng lượng tái tạo ở Việt Nam có thật “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”?

Cập nhật 22/09/2020

“Cân bằng nguồn cung điện cho nền kinh tế với sự chủ động và giá hợp lý” là thách thức lớn đặt ra với...

Năng lượng xanh

Từ mô hình 3.000 "nhà máy điện mini" - những Dự án điện mặt trời mái nhà kiểu mẫu đến kỳ vọng “triệu mái nhà xanh”

Cập nhật 26/09/2020

Một chương trình hỗ trợ lắp đặt 3.000 “nhà máy điện mini” không cần vốn đầu tư ban đầu nhưng vẫn được...

Quản lý năng lượng

Quảng Trị: Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm

Cập nhật 23/09/2020

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện (TKĐ) hiệu quả đã được các DN sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp...

Điện lực

Gia Lai: Ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát, khắc phục sự cố điện từ xa

Cập nhật 25/09/2020

Với việc thực hiện kết nối 230 thiết bị đóng cắt phân tán trên lưới điện trung áp vào hệ thống điều...