Sản lượng điện sản xuất năm 2020 của Công ty Thủy điện Sơn La đạt 103,12% kế hoạch

17/01/2021 20:15:18 - views: 141

Ông Khương Thế Anh – Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La cho biết: Trong năm 2020, Công ty đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất, phối hợp vận hành đảm bảo đúng quy trình, tận dụng tối đa nguồn nước và an toàn tuyệt đối cho công trình, thượng và hạ lưu hồ chứa.
 

Phó Tổng giám đốc EVN trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Phân xưởng Thủy công (Công ty Thủy điện Sơn La).
 
Tổng sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy năm 2020 là 11,56 tỷ kWh điện đạt 103,12% so với kế hoạch EVN giao.
 
Công tác quản lý chất lượng công trình, hành lang bảo vệ hồ chứa luôn được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Nhiều năm nay, báo cáo đánh giá an toàn ổn định đập và hồ chứa được Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ về an toàn hệ thống thủy điện trên bậc thang Sông Đà đánh giá cao, số liệu tin cậy và phản ánh chính xác tình hình hoạt động của toàn bộ công trình. 
 
Đặc biệt, trong năm, Công ty đã chủ động đề xuất với EVN, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các Bộ, Ngành liên quan nên đã tận dụng tối đa nguồn nước, cụ thể: Từ ngày 27/09/2020 đến ngày 25/10/2020 hồ thủy điện Sơn La đã duy trì mực nước lớn hơn mực nước dâng bình thường 215m (mực nước cao nhất vào thời điểm 4h ngày 10/10/2020 là 216,86m) làm gia tăng sản lượng trên 110 triệu kWh cho NMTĐ Sơn La, giảm xả thừa cho thủy điện Hòa Bình nên đã làm lợi cho Tập đoàn hàng trăm tỷ đồng. 
 
Công tác phối hợp thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ giữa Công ty và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN thực hiện tốt theo đúng Quy định. Năm 2020 tại 2 công trình thủy điện Sơn La và Lai Châu đã thực hiện hoàn thành 43 danh mục sửa chữa lớn, 60 danh mục sửa chữa thương xuyên, 8 danh mục đầu tư xây dựng. Các danh mục/hạng mục đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
 
Phấn đấu đạt gần 12 tỷ kWh điện năm 2021
 
Năm 2021, Công ty Thủy điện Sơn La đưa ra mục tiêu vận hành 2 nhà máy theo quy trình vận hành liên hồ chứa và phương thức huy động công suất của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia với sản lượng đạt và vượt 11,983 tỷ kWh, đạt các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan gây thiệt hại cho người, thiết bị và công trình.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch vận hành các tổ máy và các hạng mục công trình theo các quy trình, quy định về an toàn và kỹ thuật. Tuân thủ phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia và quy trình vận hành liên hồ chứa của Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 
 
Chủ động tham mưu, đề xuất khai thác tối ưu nguồn nước, nâng cao hiệu quả phát điện của các Nhà máy trên lưu vực sông Đà. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành và các địa phương để điều tiết, sử dụng nguồn nước hiệu quả cao nhất cho phát điện và cấp nước cho hạ du.
 
Tăng cường chế độ kiểm tra, sửa chữa theo hiện trạng đối với hệ thống thiết bị công nghệ và các hạng mục công trình để đảm bảo các tổ máy, công trình vận hành an toàn tin cậy.
 
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN tăng cường chế độ kiểm tra, sửa chữa định kỳ, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị công nghệ để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn tin cậy.
 
Áp dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến hiệu quả và phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty nhằm cải tiến quy trình quản lý và vận hành nhà máy, nâng cao độ an toàn, tin cậy. Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm ý tưởng, công nghệ mới một cách có kiểm soát; tăng cường công tác an ninh bảo mật dữ liệu thông tin mạng.
 
Cùng với đó, Công ty tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, khả năng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị; đặc biệt là đối tượng quy hoạch cán bộ.
 
Công ty chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý kỹ thuật - vận hành, công nhân lành nghề. Tổ chức công tác kiểm tra, sát hạch, đánh giá định kỳ thông qua công tác thi nâng bậc, giữ bậc, kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả công việc để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc theo quy trình, quy phạm. 
 
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Thủy điện Sơn La mới đây, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết: Năm 2020, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ điện, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển được vốn. Thành công của Tập đoàn trong năm 2020 có sự đóng góp của Công ty Thủy điện Sơn La.
 
Đánh giá về công tác vận hành, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết: Năm 2020, NMTĐ Sơn La và Lai Châu vận hành ổn định, hiệu quả. Công tác phối hợp thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ giữa Công ty và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN thực hiện tốt góp phần hoàn thành tốt về tiến độ, chất lượng, số lượng các hạng mục công việc theo kế hoạch. Qua đó giúp nâng cao độ khả dụng cho nhà máy, tỷ lệ dừng máy sự cố giảm; tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt và vượt yêu cầu kế hoạch… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 
Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn do diễn biến thủy văn phức tạp và ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19, ngày 11/10/2020, Công ty Thủy điện Sơn La đã vui mừng đón nhận sự kiện sản lượng điện sản xuất lũy kế của 2 nhà máy đã đạt mốc 100 tỷ kWh.
 
Năm 2021, Tập đoàn chọn Chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn, phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.
 
Do vậy, Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị Công ty bám sát chủ đề này, đẩy mạnh tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí. Đảm bảo vận hành an toàn công trình, thiết bị. Thực hiện việc theo dõi, quan trắc, đánh giá theo quy định.
 
Phối hợp cùng Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia vận hành sử dụng nước hiệu quả trong mùa khô, đảm bảo nhu cầu nước hạ du và hoàn thành kế hoạch tích nước cuối năm để chuẩn bị vận hành năm 2021. 
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong quản lý và điều hành sản xuất; khai thác, sử dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm do Tập đoàn triển khai. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật để tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động. Tập đoàn luôn hỗ trợ và ghi nhận các sáng kiến của các tập thể, cá nhân. Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo tổng thể, đảm bảo có lực lượng kế cận đủ năng lực và kinh nghiệm cho giai đoạn 3-5 năm tiếp theo.
Kim Thái

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Nhiều cơ hội hợp tác năng lượng giữa Việt Nam – Vương quốc Anh

Cập nhật 25/02/2021

Chiều ngày 24/2, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã tổ chức Đối thoại...

Năng lượng xanh

GE hợp tác phát triển dự án điện gió đầu tiên của Lâm Đồng

Cập nhật 24/02/2021

GE và Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương vừa công bố ký kết hợp đồng cung cấp 15 tuabin gió...

Quản lý năng lượng

Quản lý năng lượng sẽ là "chìa khóa" thành công của các doanh nghiệp SME

Cập nhật 21/02/2021

Quản lý năng lượng là một trong những lĩnh vực then chốt và là một phạm trù mà các SME cần phải tối...

Điện lực

PC Ninh Bình chính thức triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện với tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 24/02/2021

Công ty Điện lực Ninh Bình chính thức triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện đối với...