Chủ động đảm bảo các yêu cầu về điện đáp ứng mục tiêu phát triển của tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước

18/01/2021 11:32:47 - views: 263

Không nằm ngoài tác động của đại dịch Covid-19 và suy giảm kinh tế, đặc biệt đối với một tỉnh có thế mạnh về du lịch, Quảng Ninh là một trong những tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng trong năm 2020. 
 
Điện lực TP Hạ Long cấp điện cho khách hàng tại TTHCC TP Hạ Long. Ảnh: Internet.
 
Tuy nhiên, kết thúc năm, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ kép, đó là: “vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 – vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Đồng thời, hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD được giao theo chủ đề năm “Tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”. 
 
Thông tin về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, ông Nguyễn Sông Thao – Phó Giám đốc Công ty cho biết: Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 Công ty đạt trên 4,7 tỷ kWh, tăng trưởng 1,22% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019, giảm 7,09% so kế hoạch Tổng công ty giao đầu năm 2020. Lý giải về cơ cấu tăng giảm của các có cấu điện thương phẩm, ông Thao chia sẻ, thương phẩm thành phần CNXD năm 2020 của PC Quảng Ninh ở mức tăng trưởng thấp nhất so với các năm gần đây, chỉ tăng 0,09% so với năm 2019. Thương phẩm thành phần QLTD năm 2020 tăng trưởng 7,2%; nông lâm ngư nghiệp tăng 15,0% so với năm 2019. Thương phẩm các thành phần như thương nghiệp dịch vụ (âm 14,3%); hoạt động khác (âm 1,9%) đều sụt giảm, tăng trưởng âm.  
 
Tỷ lệ tổn thất điện năng Công ty thực hiện năm 2020 là 3,63%, trong đó, tổn thất 110kV là 1,01% giảm 0,03% so với kế hoạch giao; tổn thất trung hạ thế là 4,03% giảm 0,1% so với kế hoạch giao. 
 
Cùng với Quảng Ninh là tỉnh đầu tàu trong cả nước về cải cách thủ tục hành chính, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, triển khai các nhiệm vụ của Chính phủ như tăng cường giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặc, các kết quả mà PC Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2020 đó là: Tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,98%, toàn Công ty không còn khoản nợ khó đòi. Đây là điểm sáng trong kinh doanh dịch vụ khách hàng Công ty đạt được khi mà dịch bệnh kéo dài năm 2020 đã ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế.
 
Hiện nay, các khách hàng mua điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể thanh toán tiền điện qua hệ thống của 10 Ngân hàng và 08 tổ chức trung gian. Do sự tiện lợi trong việc thu nộp tiền điện nên tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt là 91,25%, vượt 1,25% kế hoạch được giao. 
 
Chỉ số tiếp cận điện năng Công ty đạt: 3,21 ngày làm việc giảm 1,79 ngày làm việc so với kế hoạch được giao (05 ngày làm việc); tỷ lệ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 77,5%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 77,5 %; tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, hành chính công các cấp, cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng Công ty đều đạt. 
 
Các chỉ tiêu tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và các công tác khác của PC Quảng Ninh đều đạt kế hoạch đề ra. 
 
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo định hướng của EVN, EVNNPC
 

Sự phát triển vượt bậc của Quảng Ninh có sự đóng góp rất lớn của ngành điện. Ảnh minh họa: Internet.
 
Là mục tiêu của Ban lãnh đạo toàn thể CNCNV PC Quảng Ninh khi bắt đầu năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-20225. Theo chủ trương xuyên suốt từ EVN, Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, PC Quảng Ninh phải quyết liệt để thực hiện đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2021, tăng cường các giải pháp quản lý để đảm bảo số liệu trung thực, tăng cường hơn nữa các giải pháp để giảm suất sự cố lưới điện, giảm thời gian mất điện của khách hàng. 
 
Tập trung nguồn lực đầu tư lưới điện đảm bảo chất lượng, tiến độ, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, trên cơ sở tạo liên kết mạnh lưới điện 110kV giữa các khu vực với bán kính cấp điện hợp lý, các trạm 110 kV cần được đầu tư sâu vào trung tâm phụ tải. Nhanh chóng đưa lưới điện trung áp về cấp điện áp qui hoạch giảm thiểu tối đa vân hành nhiều cấp trên cùng địa bàn , tăng tỷ lệ đạt tiêu chí N-1 để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đầu tư xây dựng.
 
Đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện cơ chế, quy định, quy trình quản lý theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động, tạo thuận lợi cho công tác số hóa và chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty; cải tạo, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn, đảm bảo tính hiện đại, an toàn an ninh thông tin và có dự phòng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Tổng công ty; chú trọng và đổi mới phương thức thực hiện trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút người tài, đổi mới trong công tác cán bộ, nhằm trẻ hóa lực lượng lao động, tạo ra thế hệ cán bộ, công nhân trẻ, khỏe, có năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, có tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, ứng xử văn minh. 
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty biểu dương, ghi nhận những kết quả Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2020, đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Năm 2020 là năm có nhiều thách thức trong lịch sử nhưng cuối cùng toàn Tổng công ty đã về đích xuất sắc, EVNNPC là đơn vị dẫn đầu toàn EVN về tốc độ tăng trưởng.
 
Phó Tổng Giám đốc cho biết, hiện nay trên địa bàn Quảng Ninh có 32 dự án 110kV do Tổng công ty làm chủ đầu tư, đề nghị PC Quảng Ninh phối hợp tốt với các Ban quản lý dự án, các bộ phận chuyên môn Tổng công ty để hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng khi đi vào vận hành. Các dự án phải bám sát địa phương, giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Điện lực có dự án được thụ hưởng đôn đốc, triển khai, phối hợp để các công trình hoàn thành theo tiến độ, yêu cầu đề ra; đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo định kỳ từng quý nhằm ứng dụng kịp thời và hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của đơn vị. 
 
Về truyền thông, từ những bài học đáng tiếc năm 2020 đã xảy ra trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, yêu cầu PC Quảng Ninh tăng cường công tác tuyên truyền để chính quyền, nhân dân, khách hàng thấu hiểu được những khó khăn vất vả của ngành điện, từ đó có sự chia sẻ, thấu hiểu và có cái nhìn đúng đắn, khách quan với những đóng góp của CBCNV ngành điện trong công cuộc xây dựng và phát triển phục vụ sự phát triển của đất nước và đời sống xã hội dân sinh. PC Quảng Ninh nói riêng và Tổng công ty nói chung phải nói được những công việc, những cống hiến lớn lao ngành điện đã làm cho cộng đồng, xã hội và nhân dân để từ đó tạo dựng được niềm tin, hình ảnh đẹp trong mắt nhân dân cũng như các cấp, các ngành.
 
Với những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua và đặc biệt sự mạnh mẽ khi vượt qua đại dịch, hoàn thành nhiệm vụ kép trong năm 2020, Ban lãnh đạo EVNNPC luôn tin tưởng tập thể Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ vững bước hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục đóng vai trò nòng cốt của ngành kinh tế kỹ thuật hạ tầng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh, ngành nghề góp phần khẳng định tỉnh Quảng Ninh luôn là tỉnh có thu hút và phát triển kinh tế vững chắc của cả nước.
Trần Phương

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Thách thức nào trong chuyển dịch năng lượng bền vững?

Cập nhật 20/04/2021

Năng lượng tái tạo và khí tự nhiên sẽ là các trụ cột cho việc chuyển dịch năng lượng nhằm giảm phát thải...

Năng lượng xanh

Vừa có điện bán lên lưới quốc gia, vừa có thu nhập từ rau

Cập nhật 20/04/2021

Bằng cách hỗ trợ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên diện tích canh tác với độ giãn cách phù...

Quản lý năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Đồng bộ các giải pháp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương

Cập nhật 20/04/2021

Để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8 – 10% tổng năng lượng tiêu thụ so với kịch bản phát triển bình...

Điện lực

PC Bắc Giang: Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành kinh doanh lưới điện

Cập nhật 20/04/2021

Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát trong việc...