Công ty Điện lực Bắc Kạn: Không có lao động dôi dư, 100% CBCNV có việc làm và thu nhập ổn định

21/01/2021 08:14:00 - views: 52

Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Điện lực Bắc Kạn đã diễn ra sáng 20/01/2021. 

 
Hội nghị là dịp đơn vị cùng nhìn lại những kết quả đã và chưa đạt được trong năm 2020, giai đoạn 2015-2020, rút ra những bài học kinh nghiêm trong công tác quản trị điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ để cùng bàn thảo giải pháp thiết thực trong mọi mặt công tác nhằm hoàn thành thắng lợi mọi kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và giai đoạn 5 năm tới. Đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đến chúc mừng và chỉ đạo Hội nghị.  
 
Đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện cơ cấu tổ chức
 
Kết thúc năm 2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã hoàn thành sắp xếp mô hình tổ chức theo Quyết định số 220/QĐ-EVN ngày 30/11/2015 của EVN. Hiện nay, bộ máy của PC Bắc Kạn có 12 phòng chức năng (gồm văn phòng), các chức danh cấp Phó phòng Công ty và tương đương ≤ 02. Công ty triển khai, sắp xếp định biên lao động quản lý gián tiếp tại cơ quan Công ty theo Đề án Nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện sắp xếp lao động quản lý gián tiếp theo lộ trình, đến nay đã cơ bản hoàn thành theo đúng định biên tại QĐ 220 của EVN.
 
Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành việc sáp nhập và sắp xếp mô hình tổ chức các Điện lực kế hoạch Tổng công ty giao, chính thức và đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển xa trên cơ sở tổ chức lại Phòng Điều độ theo đúng thời gian, tiến độ yêu cầu.
 
Việc sắp xếp, điều động lao động được Công ty thực hiện thường xuyên, đáp ứng kịp thời nhu cầu về lao động giữa các Đơn vị trong Công ty và cơ quan Công ty. Kết quả, Công ty đã dần dần xóa bỏ tình trạng thừa thiếu lao động cục bộ theo nguyên tắc điều động lao động từ Đơn vị có lao động thực tế cao hơn lao động định biên sang Đơn vị có lao động thực tế thấp hơn lao động định biên. Do vậy, hiện nay Công ty Điện lực Bắc Kạn không có lao động dôi dư, 100% CBCNV có việc làm ổn định. 
 
Năm 2020: Cán đích nhiều chỉ tiêu quan trọng
 

 
Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty Điện lực Bắc Kạn đã được trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2015-2020. PC Bắc Kạn đã cán đích nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, đảm bảo mục tiêu cung ứng điện an toàn, ổn định với chất lượng phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
 
Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid19 nhưng điện thương phẩm toàn Công ty vẫn đạt 222,79 triệu kWh tăng 0,26% so với kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 9,65% so với năm 2019, trong đó thành phần Công nghiệp xây dựng và Thương nghiệp dịch vụ là tăng trưởng ở mức cao nhất. Điện thương phẩm giai đoạn 2016 - 2020 là 978,98 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2016 - 2020 là 8,53%.
 
Bắc Kạn là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, dân cư không tập trung, phụ tải nhỏ chủ yếu là sinh hoạt, tuy nhiên Ban lãnh đạo đã thực hiện công tác quản trị điều hành tốt hơn các tỉnh trong cùng vùng miền để có thể cán đích với nhiều chỉ tiêu trong công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện. Tổn thất điện năng năm 2015 của Công ty là 7,71% đến năm 2020 là 6,22% (không bao gồm tổn thất lưới điện 110kV). Năm 2020, Bắc Kạn có tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 5,74% giảm 0,11% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 0,08% so với kế hoạch giao. Như vậy Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng Tổng công ty giao theo kế hoạch 5 năm, bình quân mỗi năm Công ty giảm được 0,298%. Đây được coi là một điểm sáng trong nỗ lực thực hiện tổng thể các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng đối với các tỉnh miền núi Đông Bắc . 
 
Chỉ đạo chung trong Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của PC Bắc Kạn năm 2021 khi thực hiện chủ đề của EVN là “Năm chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” là phải xây dựng hệ thống cơ sơ dữ liệu dùng chung cho Công ty, Tổng công ty với mục đích để khi công tác chuyển đổi số triển khai trong toàn ngành, từng đơn vị, từng tổ đội từng phòng Ban có thể bắt nhịp và thực hiện được thông suốt ngay. Song song, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các phầm mềm trong toàn EVN để phục vụ quản trị điều hành, khai thác trong hoạt động quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự và đào tạo,….cần được PC Bắc Kạn tập trung thực hiện. 
 
Trao đổi tại Hội nghị, ông Dương Quang Sơn – Giám đốc PC Bắc Kạn thông tin thêm về những chỉ tiêu mà đơn vị đã hoàn thành. Trong năm 2020, thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện 02 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện với khoảng 84.000 khách hàng được hỗ trợ tương ứng số tiền được giảm là 15,579 tỷ đồng.
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020 công tác thu nộp tiền điện đã được các Điện lực thực hiện tốt, toàn Công ty không có khách hàng thuộc diện nợ khó đòi, tỷ lệ thu nộp tiền điện luôn đạt 100%. 
 
Thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử từ tháng 11/2019, tính đến ngày 31/12/2020, Công ty đã thực hiện 3.862/4.367 yêu cầu, đạt tỷ lệ 88%, tăng 16% so với kế hoạch Tông công ty giao. 
 
Là tỉnh chủ yếu khách hàng thuộc địa bàn nông thôn, miền núi, đến nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chính thức tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để quản lý và bán lẻ đến tận hộ dân của 108/108 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh không có xã nào có các tổ chức kinh doanh bán lẻ điện. Tổng số hộ có điện trong giai đoạn 2016 – 2020 từ 95,18% tăng lên 97,32%. Tính đến 31/12/2020 tổng số hộ có điện là 78.261/ 80.413 hộ, đạt 97,32%, trong đó số hộ nông thôn có điện lưới Quốc gia đạt 96,54%.
 
Về kiểm tra giám sát mua bán điện năng, trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chỉ đạo các Điện lực tăng cường các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ để theo dõi công tác kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất; tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình mua bán điện đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời theo dõi việc xử lý các vấn đề đã phát hiện sau kiểm tra, sử dụng các tiện ích trên chương trình CMIS 3.0, tiện ích thu nhập dữ liệu công tơ từ xa để theo dõi và phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong các hoạt động mua bán điện, phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong các hoạt động mua bán điện theo các quy định hiện hành.
 
Trong năm 2020 Công ty đã kiểm tra 34.574 lượt khách hàng (đạt 115% kế hoạch năm và bằng 99,8 % so cùng kỳ 2019); lập 6.114 biên bản các loại, trong đó đã xử lý 1.902 trường hợp hư hỏng sai lệch đo đếm và vi phạm sử dụng điện, thực hiện truy thu, bồi thường 684.591 kWh (đạt 114% kế hoạch năm và bằng 100,9% so cùng kỳ 2019), thành tiền 1,4 tỷ đồng (đạt 116% kế hoạch năm và bằng 106% so cùng kỳ 2019). Hiệu quả của công tác KTGSMBĐ đã góp phần không làm tăng tổn thất điện năng của Công ty khoảng 0,3%. 
 
Bên cạnh những thành tích đã được trong năm 2020 và giai đoạn  phát triển 5 năm vừa qua, đại diện PC Bắc Kạn, ông Sơn – Giám đốc Công ty cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân hạn chế trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV người lao động trong toàn Công ty có thể hoàn thành kế hoạch năm 2021. 
 
Về công tác đầu tư xây dựng, một số dự án còn chậm tiến độ do các nguyên nhân như: Công tác giải phóng mặt bằng chậm do vướng vào đất quốc phòng; trình tự công tác thu hồi đất còn nhiều thủ tục phức tạp mất nhiều thời gian; một số thiết bị nhập khẩu chậm do ảnh hưởng của dịch Covid19... Dư nợ ĐTXD giai đoạn 2016 – 2019 còn ở mức cao nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn Ngân sách nhà nước của Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn (Tỷ trọng dư nợ của dự án vốn NSNN chiếm 69% tổng dư nợ của các công trình ĐTXD từ năm 2016 - 2020). Năm 2020 Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn đã được bố trí đủ vốn do đó dư nợ ĐTXD năm 2020 là 6,27 tỷ đồng, thấp hơn 1 tỷ đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2020 (7,27 tỷ đồng).
 
Về công tác Quản lý vận hành, việc cập nhật thông tin và hồ sơ còn thiếu và chưa kịp thời. Hành lang tuyến đường dây vẫn còn có một số vị trí chưa đảm bảo theo quy định, lối lên các vị trí cột còn rậm rạp cây xanh …. Đường dây dài chủ yếu đi qua các địa hình phức tạp, đặc biệt dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn vào vận hành có đường dây 35kV phần lớn đi qua địa hình đặc biệt khó khăn, ngoài ra thời tiết thường xuyên xảy ra mưa bão kèm giông sét đã gây ra sự cố thoáng qua và vĩnh cửu do sét đánh trực tiếp vào đường dây.
 
Về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, dù PC Bắc Kạn đã phối hợp với các tổ chức Đoàn thể để bảo vệ an toàn hành lang lưới điện nhưng trên thực tế có nhiều điểm vi phạm chưa được phát hiện kịp thời, dẫn đến những vi phạm phát sinh và hậu quả nghiêm trọng như dân chặt cây đổ vào đường dây bị điện phóng chết người, tai nạn điện giật trong dân vẫn xảy ra, các tổ chức cá nhân vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Ông Sơn thẳng thắn chỉ ra, nguyên do quan trọng là vì các Điện lực đã không kịp thời phối hợp cùng các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời các vi phạm khi mới manh nha nên dẫn đến  tỷ lệ vi phạm vẫn tồn tại và chưa giảm được.
 
Trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Sơn cho rằng, công tác đào tạo tại chỗ của Công ty chưa đạt yêu cầu có nguyên do ở một số Điện lực, phòng chức năng còn chưa quan tâm chú trọng, thiếu sâu sát, cương quyết trong thực hiện quản lý nhân sự. Công ty có một nguồn nhân lực có trình độ, bằng cấp, có trí tuệ nhưng việc khai thác, huy động nguồn nhân lực này phục vụ đào tạo tại chỗ chưa đạt, do vậy năm 2021 Công ty sẽ đẩy mạnh việc củng cố đào tạo tại chỗ để nâng cao và đồng đều nguồn nhân lực trong toàn đơn vị, đáp ứng các đòi hỏi và sự đổi mới của ngành, của các phương thức quản trị tiên tiến hiện đại. 
 
Thực hiện chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN, PC Bắc Kạn sẽ phải nỗ lực thực hiện dù là đơn vị vùng nông thôn miền núi nên sẽ rất vất vả và khó khăn khi triển khai.
 
Với mục tiêu là cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị tỉnh Bắc Kạn…, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã nhìn ra được những nguyên nhân của những tồn tại, bất cập để từ đó Ban Giám đốc lãnh đạo tập thể đơn vị đồng lòng, quyết tâm cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu được giao năm 2021. 
 
Trước mắt đơn vị sẽ tập trung tiếp tục thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố, giảm thời gian mất điện để sửa chữa, giảm chi phí trong công tác quản lý...; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điện lực huyện, thành phố từ đó nâng cao năng suất lao động, khai thác tối ưu các trang thiết bị và nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giảm chi phí cho công tác kỹ thuật - vận hành. 
Trần Phương

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Nhiều cơ hội hợp tác năng lượng giữa Việt Nam – Vương quốc Anh

Cập nhật 25/02/2021

Chiều ngày 24/2, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã tổ chức Đối thoại...

Năng lượng xanh

Nhiều tuyến đường nông thôn ở Hà Nội được chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời

Cập nhật 27/02/2021

Thành đoàn Hà Nội vừa phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) khánh thành...

Quản lý năng lượng

Quản lý năng lượng sẽ là "chìa khóa" thành công của các doanh nghiệp SME

Cập nhật 21/02/2021

Quản lý năng lượng là một trong những lĩnh vực then chốt và là một phạm trù mà các SME cần phải tối...

Điện lực

PC Đắk Nông: Đẩy mạnh công tác hotline trên lưới điện

Cập nhật 25/02/2021

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực (PC) Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các giải pháp khác nhau...