Gói thầu số 02: Kiểm định an toàn thiết bị điện, dụng cụ điện đo tiếp địa NMTĐ Sông Bung 4, Sông Bung 2 Trụ sở QLVH tại Đà Nẵng năm 2021

07/04/2021 10:33:11 - views: 28

 
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm sử dụng chi phí SXKD Đợt 2 năm 2021
 
Bên mời thầu: Z014527 - Công ty Thủy điện Sông Bung, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, Công ty TNHH Một thành viên

Chi tiết nguồn vốn: Vốn SXKD

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 07/04/2021 - 08:46 Đến ngày 13/04/2021 - 15:00

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/04/2021 - 15:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 287.805.251 VND (Hai trăm tám mươi bảy triệu tám trăm lẻ năm nghìn hai trăm năm mươi mốt đồng chẵn)
Muasamcong

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Thách thức nào trong chuyển dịch năng lượng bền vững?

Cập nhật 20/04/2021

Năng lượng tái tạo và khí tự nhiên sẽ là các trụ cột cho việc chuyển dịch năng lượng nhằm giảm phát thải...

Năng lượng xanh

Vừa có điện bán lên lưới quốc gia, vừa có thu nhập từ rau

Cập nhật 20/04/2021

Bằng cách hỗ trợ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên diện tích canh tác với độ giãn cách phù...

Quản lý năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Đồng bộ các giải pháp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương

Cập nhật 20/04/2021

Để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8 – 10% tổng năng lượng tiêu thụ so với kịch bản phát triển bình...

Điện lực

PC Bắc Giang: Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành kinh doanh lưới điện

Cập nhật 20/04/2021

Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát trong việc...