Lịch cắt điện từ ngày 19-7 đến ngày 25-7 tại Hà Nội

19/07/2021 15:48:08 - views: 126

Ngày 19-7:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 04:00 Đến 10:00 Một phần xã An Khánh; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
2 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:00 Đến 10:00 Trung đoàn E58  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 04:00 Đến 10:00 Hoa Tây Tựu, Chợ Hoa - Phường Tây Tựu  Đã duyệt

Ngày 20-7:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 06:00 Đến 15:00 Chiếu sáng khu vực ngoài trời Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN  Đã duyệt
2 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:00 Đến 11:30 Công ty TNHH Nhựa Quân Sơn tại số 345 đường Khương Trung (Ngừng cấp điện theo yêu cầu của khách hàng)  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:30 Đến 14:30 khách hàng công ty Quang Minh  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 04:00 Đến 05:00 Xã: Hợp Đồng; Quảng Bị.  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 04:00 Đến 09:00 Xã: Hợp Đồng;  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 09:00 Xã: Hợp Đồng; Quảng Bị.  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 04:00 Đến 10:00 Một phần xã Sơn Đồng; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 08:30 một phần Xã Đông Xuân, một phần Xã Phú Mãn  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 09:30 một phần Thị Trấn Quốc Oai  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 09:30 một phần Xã Thạch Thán  Đã duyệt

Ngày 21-7:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 01:00 Đến 05:00 Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc-2 Phạm Ngọc Thạch (Ngừng giảm cung cấp điện theo yêu cầu của khách hàng: Ban Quản lý Vincom center Phạm Ngọc Thạch-2 Phạm Ngọc Thạch)  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 01:00 Đến 05:00 Công ty cổ phần Vincom Retail-2 Phạm Ngọc Thạch(Ngừng giảm cung cấp điện theo yêu cầu của khách hàng: Ban quản lý Vincom center Phạm Ngọc Thạch- số 2 Phạm Ngọc Thạch)  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:45 Đến 10:30 Một phần xã Kim Chung  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 14:30 Đến 16:30 Tại công ty TNHH Noble (ngừng giảm cung cấp điện theo yêu cầu của khách hàng).  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 05:00 Đến 09:00 Một phần xã Mai Đình (KH: 829 KH)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 06:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 05:00 Đến 07:00 1/4 Xã Thống Nhất  Đã duyệt

Ngày 22-7:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 10:00 Đến 11:45 Khách hàng Công ty Hương Dũng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 06:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
3 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:00 Đến 09:00 Trụ sở Công ty Bê tông Minh Đức - Xã Sơn Đông  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 09:15 Đến 11:30 Một phần Trường Sỹ quan Lục Quân - Xã Cổ Đông  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 13:30 Đến 15:00 Trụ sở Xí nghiệp 61 - Xã Sơn Đông  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 15:00 Đến 17:00 Trụ sở Công ty Bê tông Sơn Tây - Xã Sơn Đông  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 05:00 Đến 11:00 Xã Khánh Hà  Đã duyệt

Ngày 23-7:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:15 Đến 10:15 Khách hàng Viện thử nghiệm vật liệu  Đã duyệt
2 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:00 Đến 12:30 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương CPC1 tại số 87 đường Nguyễn Văn Trỗi (ngừng cấp điện theo yêu cầu của khách hàng)  Đã duyệt
3 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:00 Đến 09:30 Trụ sở Lữ đoàn 45 - Xã Cổ Đông  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 10:00 Đến 12:00 Trụ sở Trường Trung cấp Quân Y - Phường Sơn Lộc  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 13:30 Đến 15:45 Trụ sở Công ty Cổ phần Puzolan - Phường Sơn Lộc  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 13:30 Đến 15:30 Trụ sở Sân bay Hòa Lạc - Xã Cổ Đông  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 15:30 Đến 17:00 Trụ sở Trung tâm Chỉnh hình - Phường Xuân Khanh  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 16:00 Đến 17:30 Trụ sở Công ty Bình An  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 10:15 Đến 11:30 Một phần khu CNC Hoà Lạc  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 14:00 Đến 15:00 Một phần khu CNC Hoà Lạc  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 15:15 Đến 16:30 Một phần khu CNC Hoà Lạc  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:30 Đến 10:00 Một phần cụm 4; cụm 6 xã Hồng Hà  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 10:30 Đến 11:30 Khu đê quai và xóm Cầu Bồng xã Liên Hà  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 13:30 Đến 14:30 Cụm 10, Cụm 11 xã Trung Châu  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 15:00 Đến 16:00 HTX Đan Hoài, xã Đan Phượng.  Đã duyệt

Ngày 24-7:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 07:10 Đến 08:15 Khách hàng Cửa hàng xăng dầu Văn Điển  Đã duyệt
2 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 09:00 Một phần thị trấn Liên Quan  Đã duyệt
3 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 09:00 Một phần xã Phú Kim  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:30 Đến 09:15 Công ty TM và DV Công Nghệp Nhật Minh  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:15 Đến 10:00 Công ty Thực Phẩm Vinh Anh  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:15 Đến 10:00 Công ty TNHH Green Chicken  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 10:45 Đến 11:30 Công ty Thuốc Thú y TW5  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 14:00 Đến 14:45 Công ty CP Máy Biến Thế Việt Nam  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 14:45 Đến 15:30 Công ty CP Lương Gia  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 04:00 Đến 08:00 Một phần xã: Sơn Đồng, Song Phương; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt

Ngày 25-7: Không có thông tin ngừng cấp điện


Theo: EVN HANOI

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Phát triển các công trình nhà xanh và công trình hiệu quả năng lượng

Cập nhật 22/10/2021

Là ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, nhưng xây dựng cũng là ngành có tiềm năng lớn về sử dụng năng...

Năng lượng xanh

Tính đến ngày 22/10/2021: Đã có 28 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại

Cập nhật 22/10/2021

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến ngày 22/10/2021 đã có 28 nhà máy điện gió với...

Quản lý năng lượng

Ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ sở y tế tại Nghệ An

Cập nhật 12/10/2021

Theo thống kê, bệnh viện là một trong những đối tượng tiêu thụ năng lượng lớn trong cơ cấu tiêu thụ...

Điện lực

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế PC Đắk Lắk: Triển khai hệ thống giám sát camera

Cập nhật 22/10/2021

Để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế Công ty Điện lực Đắk...