Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2021

07/12/2021 14:53:12 - views: 7.299

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT báo cáo tại Hội nghị.
 
Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tổ chức – Nhân sự, Ban Truyền thông và Văn phòng EVN.
 
Về phía Đảng ủy EVNNPT có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT, đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ EVNNPT.
 
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị
 
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Năm 2021, Đảng ủy EVNNPT và các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đại hội Đảng bộ EVN, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thông qua các hội nghị trực tuyến kết nối từ Đảng ủy EVN. 
 
Đảng ủy EVNNPT luôn quan tâm, coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Đảng ủy EVNNPT luôn chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng; bảo đảm dân chủ trong thảo luận và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc của Đảng.
 

Ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng cùng EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sản lượng truyền tải điện ước đạt gần 199 tỷ kWh, bằng 93,23% kế hoạch (213,4 tỷ kWh), giảm 2,4% so với năm 2020.
 
Công tác đầu tư xây dựng đạt được kết quả quan trọng, các công trình trọng điểm, cấp bách được đưa vào vận hành kịp thời. Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước thực hiện năm 2021 là 16.795 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch. Dự kiến cả năm khởi công được 44/47 dự án (38 dự án EVN giao từ đầu năm và 6 dự án ngoài kế hoạch). Trong đó có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện và đảm bảo cung cấp điện như đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, TBA 500kV Vân Phong, nâng công suất các TBA 500 kV Pleiku 2, Đăk Nông; các đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, Huội Quảng - Nghĩa Lộ - Việt Trì;…  EVNNPT đang nỗ lực phấn đấu đóng điện 45 dự án (43 dự án được giao từ đầu năm và 02 dự án ngoài kế hoạch). Trong đó có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo, thủy điện và các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện.
 
Khắc phục những hạn chế, hoàn thành các nhiệm năm 2022
 

Đoàn công tác của Đảng ủy EVN làm việc với Đảng ủy EVNNPT.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Trong đó Đảng ủy EVNNPT đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị được thực hiện nghiêm túc, công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành được các chương trình mục tiêu đề ra. Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo hoàn thành nhiều chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia, sự cố lưới điện truyền tải thấp hơn năm 2020. Chỉ tiêu tổn thất điện năng có cao hơn so với kế hoạch nhưng do yếu tố cách quan khi hệ thống điện phải huy để đảm bảo cân đối cung cầu.
 
Đồng chí Dương Quang Thành cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của Đảng bộ EVNNPT trong năm 2021 như: Việc xây dựng các báo cáo định kỳ có lúc còn chậm; viết bài thu hoạch sau học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên của một số đảng viên chất lượng chưa cao; Việc tổ chức sinh hoạt của một số chi bộ chưa đều; sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú; Chưa đánh giá hết khó khăn trong công tác BT-GPMB để chủ động có các biện pháp đối phó trong việc đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện.
 
Để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo đủ thời gian cho công tác đảng; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, nhắc nhở những tập thể cá nhân làm chưa tốt; đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên.
 
Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn về công tác Đảng; Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên để nâng cao trình độ, nhận thức về Đảng; Phát huy lợi thế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của EVNNPT để tổ chức các cuộc sinh hoạt đảng thông qua trực tuyến.
 
Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo Tổng công ty ban hành quy trình quản lý chất lượng trong công tác thiết kế để nâng cao chất lượng thiết kế; Ban hành quy trình quản lý chất lượng trong công tác quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ các dự án để đảm bảo tiến độ đóng điện; Tăng cường bám sát từ khâu lập kế hoạch để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch; trên cơ sở nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế, thực hiện nghiêm minh chế độ thưởng phạt.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT tiếp thu ý kiến của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN và các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng ủy EVN và hứa sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT phát huy những ưu điểm, đề ra những biện pháp khắc phục khuyết điểm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. 
Kim Thái

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

3 đòn bẩy chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững

Cập nhật 16/12/2021

Thông qua phân tích về xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới, kinh nghiệm của các quốc gia...

Năng lượng xanh

Trà Vinh: Khánh thành nhà máy điện gió 100 MW

Cập nhật 17/01/2022

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 (Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh) với tổng mức đầu tư gần 5000 tỷ đồng,...

Quản lý năng lượng

Quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Cập nhật 20/01/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng...

Điện lực

PC Đà Nẵng: Đạt yêu cầu dự án JCM giai đoạn 05 năm 2017-2021

Cập nhật 17/01/2022

Trung tuần tháng 01/2022, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã hoàn thành buổi kiểm tra...