Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm chính trong phát triển nguồn điện

09/03/2009 10:01:17 - views: 712

Tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: các doanh nghiệp nhà nước phải chịu trách nhiệm chính trong phát triển nguồn điện. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ yếu tham gia phát triển các nguồn điện sử dụng khí đốt, Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản chủ yếu phát triển các nhà máy đốt than và cung cấp than ..., nhưng chủ lực vẫn là EVN. Đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tỷ lệ nhất định. Các đơn vị được giao dự án đầu tư phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc.

"Thủ tướng nhấn mạnh: từ ngày 1/3/2009, giá bán điện tăng gần 9% và dần chuyển sang thực hiện theo cơ chế thị trường, nhưng giá tăng, chất lượng dịch vụ cũng cần phải tăng. Mục tiêu đến năm 2010, các hộ dân nông thôn được mua điện với giá quy định."
Trước mắt trong năm 2009, Tập đoàn cần phấn đấu đưa vào vận hành 9 công trình nguồn điện với tổng công suất 2.700MW, bao gồm các nhà máy thủy điện: Plêikrông, Sê San 4, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ, Bản Vẽ; các nhà máy nhiệt điện: Hải Phòng I, Quảng Ninh I, Ô Môn I. Bên cạnh đó, khởi công xây dựng 4 dự án nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất 3.800 MW: Nghi Sơn 1, Mông Dương 1, Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án điện theo Quy hoạch điện VI. Đồng thời phát triển đồng bộ các dự án lưới điện truyền tải và phân phối để đảm bảo an ninh cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện. Lưới truyền tải cần được đầu tư đón đầu, phát triển đường dây có nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi trên cùng một cột để tiết kiệm đất. Thủ tướng nhấn mạnh: từ ngày 1/3/2009, giá bán điện tăng gần 9% và dần chuyển sang thực hiện theo cơ chế thị trường, nhưng giá tăng, chất lượng dịch vụ cũng cần phải tăng. Mục tiêu đến năm 2010, các hộ dân nông thôn được mua điện với giá quy định.

Việc đầu tư để đáp ứng cho nhu cầu mới cần phải chú ý đến việc sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả. Theo Thủ tướng, mặc dù mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, nhưng sử dụng điện vẫn chưa có hiệu quả, thể hiện ở chỗ GDP tăng 1% trong khi đó điện tăng gần 2%; trong khi trên thế giới, GDP tăng 1%, điện chỉ tăng dưới 1%. Việc tiết kiệm không chỉ là giảm tổn thất điện năng, mà còn phải tiết kiệm trong các khâu sản xuất và sử dụng điện; phát triển các dự án công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiêu thụ điện năng thấp; không phát triển các dự án có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều điện.

Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi, vốn ODA cho các dự án điện. Tuy nhiên, EVN cần chủ động tìm các nguồn vốn khác, như: vay thương mại, phát hành trái phiếu, tín phiếu, tín dụng người mua, tín dụng người bán… Đặc biệt, lợi nhuận thu được cần tập trung cho đầu tư phát triển điện. Trước mắt cần thu xếp đủ vốn cho năm 2009 là gần 50 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo công tác thu xếp vốn và giải phóng mặt bằng các công trình điện trọng điểm. Các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn cũng phải tham gia làm việc với các địa phương để tháo gỡ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép EVN ưu tiên phát triển cơ khí điện, viễn thông, không đầu tư vào các ngành khác; trong đó có việc nghiên cứu để chế tạo được máy biến áp có cấp điện áp 500 KV.

Tuy nhiên, để EVN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ các khó khăn cho Tập đoàn, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, hiệu chỉnh lại Quy hoạch điện VI và chuẩn bị lập Quy hoạch điện VII (giai đoạn 2011-2025) có xét đến 2030 nhằm bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế đất nước. Với dự báo tốc độ tăng nhu cầu điện phù hợp với tình hình hiện nay, trên cơ sở đó Bộ Công Thương kiến nghị các dự án điện cần phải đầu tư, phân công lại (nếu cần) cho các đơn vị. Các chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, các dự án nguồn điện cấp thiết chậm triển khai thì chuyển giao lại cho các Tập đoàn đủ năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, cân đối các nguồn nhiên liệu: than, dầu, khí sử dụng cho phát điện đến năm 2015 để chỉ đạo các Tập đoàn có liên quan chuẩn bị.

Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét phân cấp cho Tập đoàn được quyết định đầu tư đối với các dự án điện sử dụng vốn ODA, nếu việc phân cấp không trái với quy định của các điều ước quốc tế về ODA mà Việt Nam đã cam kết. Đồng thời cũng làm việc với EVN và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên ... để tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II.

Bộ Công Thương còn phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo EVN và Chủ đầu tư phát triển dự án để giải quyết các vướng mắc trong đàm phán Hợp đồng mua bán điện (PPA); trường hợp cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Mặt khác, phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá tình hình thực hiện cổ phần hóa các công trình điện, các mặt được và chưa được trong việc thực hiện cổ phần hóa các nhà máy điện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện cổ phần hóa dự án điện và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong trong lĩnh vực phát điện.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vốn ODA cho các dự án điện đang triển khai theo Quy hoạch điện VI; Phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn ngân sách cho dự án cấp điện cho các thôn, buôn của 5 tỉnh Tây Nguyên; dự án thủy điện Quảng Trị; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc đàm phán với Ngân hàng Châu Á (ADB) về dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa, trong đó có các thôn, buôn của các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Thủ tướng giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường được phép áp dụng hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dựng đất đối với diện tích sử dụng vào mục đích lòng hồ thủy điện. Đối với các công trình điện khác, Bộ làm việc với Tập đoàn để xem xét miễn, giảm phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách đối với diện tích đất sử dựng xây dựng các công trình điện vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003. Song song với đó, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, cùng EVN làm việc tại các tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc trong giải phòng mặt bằng các dự án điện; trước mắt đẩy nhanh tiến độ giải phòng mặt bằng các dự án: nhiệt điện Nghi Sơn 1; các đường dây 500kV Nhà Bè - Cai Lậy, Thường Tín - Quảng Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính có trách nhiệm xem xét việc tăng vốn điều lệ phù hợp với qui mô Tập đoàn, bảo đảm đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại thu xếp đủ vốn cho các dự án đang thi công, các dự án chuẩn bị đầu tư: Uông Bí MR 2, Huội Quảng, Bản Chát và Lai Châu. Riêng  Ngân hàng Phát triển Việt Nam phối hợp với EVN tiếp tục cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với công tác đền bù, tái định cư các dự án thủy điện và chế tạo thiết bị trong nước; trước mắt ưu tiên cho phần đền bù, tái định cư thủy điện Sơn La./.

Mai Phương

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Chung tay tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án khí LNG Bạc Liêu

Cập nhật 27/05/2020

Ngày 26/5, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Phó trưởng Ban chỉ đạo...

Năng lượng xanh

Bố Trạch (Quảng Bình): Thúc đẩy phát triển hệ thống "Điện mặt trời áp mái"

Cập nhật 05/06/2020

Mặc dù mới xuất hiện trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình hơn 1 năm trở lại đây, nhưng hệ thống “Điện...

Quản lý năng lượng

PC Quảng Bình: Sức lan tỏa từ các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện

Cập nhật 05/06/2020

Theo Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình), năm 2019, toàn tỉnh Quảng Bình tiết kiệm được khoảng...

Điện lực

Vệ sinh hotline trạm biến áp 110kV: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện

Cập nhật 05/06/2020

Vừa qua, Đội Quản lý vân hành (QLVH) lưới điện cao thế Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã tổ chức vệ sinh cách...