Đổi mới doanh nghiệp

Công ty Mua bán điện quyết tâm đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong thực thi văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025

Thứ tư, 30/8/2023 | 21:07 GMT+7
Ngày 30/8, Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2022-2025.

Ông Nguyễn Danh Sơn - Giám đốc EVNEPTC trao Giấy khen của công ty cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Danh Sơn – Giám đốc EVNEPTC cho biết, nhận thức được vai trò của văn hóa doanh nghiệp là không thể thiếu đối với sự phát triển vững mạnh của mọi tổ chức, trong những năm qua EVNEPTC luôn coi trọng việc thực thi Văn hóa EVN trong từng ứng xử, trong mỗi quy trình, quy định của công ty và luôn được EVN đánh giá cao. 

Giai đoạn 2016-2021, EVNEPTC đã từng bước định hình nên bản sắc tiêu biểu Văn hóa EVN, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, năng động, thúc đẩy việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV Công ty, ông Nguyễn Danh Sơn chia sẻ.

Theo báo cáo của EVNEPTC, giai đoạn 2016-2021, Công ty đã bám sát định hướng của EVN trong công tác VHDN; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung văn hóa EVN nhằm nâng cao nhận thức về VHDN, các giá trị cốt lõi và các chuẩn mực đạo đức, các cam kết và quy tắc thực thi văn hóa doanh nghiệp; phổ biến, cập nhật thường xuyên các nội dung trong kế hoạch triển khai VHDN đến toàn thể CBNV. 

Công ty đã lồng ghép nội dung VHDN vào quản trị doanh nghiệp, các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI), các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ văn hóa giao tiếp ứng xử với đối tác, khách hàng đến phối hợp giữa lãnh đạo với CBNV, giữa các CBNV và giữa các phòng chức năng với nhau trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm trong công việc.

Lãnh đạo EVNEPTC và lãnh đạo các phòng chuyên môn đã ký cam kết thực thi văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025.

Công ty Mua bán điện đã thực hiện gắn nội dung VHDN vào công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đưa nội dung văn hóa EVN/đơn vị trở thành nội dung tập huấn bắt buộc ngay sau khi tuyển dụng và tập huấn hàng năm cho tất cả người lao động; đưa việc đánh giá thực thi VHDN vào nề nếp, tổ chức đánh giá, chấm điểm định kỳ quý, năm các phòng chức năng trong công tác thực thi VHDN theo các tiêu chí tập đoàn quy định…

Phát huy những thành quả đã đạt được, giai đoạn 2022-2025, Công ty Mua bán điện tiếp tục thực thi kế hoạch VHDN trên cơ sở định hướng chung của EVN. Cụ thể, Công ty tiếp tục phổ biến Tài liệu Văn hoá EVN và triển khai hiệu quả “Hành trình Văn hoá EVN 2022-2025”; xây dựng văn hoá lãnh đạo tại EVNEPTC làm mũi nhọn để đổi mới toàn diện, tạo đột phá về công tác VHDN; phát huy và củng cố các giá trị văn hoá truyền thống quý báu của EVN, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững; phát triển mạnh mẽ văn hoá học tập, văn hoá số, thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo; Chủ động tích cực tham gia thúc đẩy chuyển đổi và chuyển dịch năng lượng góp phần cho sự phát triển bền vững…

Lãnh đạo EVNEPTC trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021.

Song song đó, Công ty cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và thân thiện; chuyên nghiệp hoá và số hoá công tác quản trị và thực thi VHDN trong toàn tập đoàn và công ty; đổi mới công tác đào tạo về VHDN; tăng cường chất lượng và hiệu quả truyền thông về văn hoá EVN.

Ông Nguyễn Danh Sơn cho biết, EVNEPTC quyết tâm đồng hành cùng toàn thể CBCNV EVN hoàn thành sứ mệnh cung cấp điện và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đặc biệt trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, tiếp tục vững bước với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, lòng đam mê và tinh thần thắng lợi mới dựa trên các giá trị cốt lõi: Niềm tin, Chất lượng, Trách nhiệm, Tiên phong và Sáng tạo.

Tại hội nghị, lãnh đạo EVNEPTC cùng các phòng, ban cũng đã ký cam kết thực thi văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025.

Minh Tuấn