Gói thầu: Mua sắm dây, sứ và phụ kiện các loại đợt 8 năm 2021

14/09/2021 11:26:53 - views: 109

Tên dự toán mua sắm:  Gói thầu: Mua sắm dây, sứ và phụ kiện các loại đợt 8 năm 2021
 
Bên mời thầu:   Công ty điện lực Nghệ An
 
Nguồn vốn:  Vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu:   Đấu thầu rộng rãi trong nước 
 
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày:  07/09/2021 14:39 Đến ngày 27/09/2021 15:00
 
Thời điểm đóng/mở thầu:  27/09/2021 15:00
 
Địa điểm nhận HSDT:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
Phương thức:   Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 
Thời gian thực hiện hợp đồng:   60 Ngày
 
Thời gian hiệu lực của E-HSDT:   90 Ngày
 
Số tiền bảo đảm dự thầu:   508.390.000 VND (Năm trăm lẻ tám triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
 
Dự toán gói thầu:  33.892.903.337 VND (Ba mươi ba tỷ tám trăm chín mươi hai triệu chín trăm lẻ ba nghìn ba trăm ba mươi bảy đồng chẵn)
 
Phát hành E-HSMT:  Miễn phí  
muasamcong

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Cập nhật 02/08/2022

Theo tiến sỹ Đỗ Nam Thắng, Đại học Quốc gia Australia, Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp...

Năng lượng xanh

Đột phá về năng lượng sinh khối

Cập nhật 08/08/2022

Năng lượng sinh khối - nguồn năng lượng tái tạo dựa trên thực vật - có thể giúp con người giảm phụ...

Quản lý năng lượng

Cần cơ chế khuyến khích và giám sát tiết kiệm điện

Cập nhật 10/08/2022

Hiện nay, với các chỉ đạo của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng điện tiết...

Điện lực

"Cánh tay" và "khối óc" trong công tác vận hành lưới điện

Cập nhật 09/08/2022

Hiểu và nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc “Chuyển đổi số”, Công ty Điện lực Ninh Thuận...