Gói thầu số 27: Đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp trên địa bàn huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời.

22/09/2021 11:21:14 - views: 62

Tên dự toán mua sắm:  Đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp trên địa bàn huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời
 
Bên mời thầu:   Công ty Điện lực Cà Mau
 
Nguồn vốn:  vốn vay thương mại năm 2021
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu:   Đấu thầu rộng rãi trong nước 
 
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày:  22/09/2021 09:46 Đến ngày 04/10/2021 14:00
 
Thời điểm đóng/mở thầu:  04/10/2021 14:00
 
Địa điểm nhận HSDT:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
Phương thức:   Một giai đoạn một túi hồ sơ
 
Thời gian thực hiện hợp đồng:   150 Ngày
 
Thời gian hiệu lực của E-HSDT:  180 Ngày
 
Số tiền bảo đảm dự thầu:   189.000.000 VND (Một trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn)
 
Dự toán gói thầu:  12.651.691.925 VND (Mười hai tỷ sáu trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng chẵn)
 
Phát hành E-HSMT:  Miễn phí 
muasamcong

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Cập nhật 02/08/2022

Theo tiến sỹ Đỗ Nam Thắng, Đại học Quốc gia Australia, Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp...

Năng lượng xanh

Đột phá về năng lượng sinh khối

Cập nhật 08/08/2022

Năng lượng sinh khối - nguồn năng lượng tái tạo dựa trên thực vật - có thể giúp con người giảm phụ...

Quản lý năng lượng

Cần cơ chế khuyến khích và giám sát tiết kiệm điện

Cập nhật 10/08/2022

Hiện nay, với các chỉ đạo của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng điện tiết...

Điện lực

"Cánh tay" và "khối óc" trong công tác vận hành lưới điện

Cập nhật 09/08/2022

Hiểu và nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc “Chuyển đổi số”, Công ty Điện lực Ninh Thuận...