Lịch cắt điện từ ngày 13-12 đến ngày 19-12 tại Hà Nội

13/12/2021 16:44:21 - views: 405

Ngày 13-12:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 07:00 Đến 11:00 Từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 32 phố Nguyễn Tư Giản, từ số 33 đến số 61, từ số 34 đến số 62 phố Nguyễn Tư Giản, từ số 63 đến số 121, từ số 64 đến số 110 phố Nguyễn Tư Giản.  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 04:30 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 04:30 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 07:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Hoãn
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 12:00 Khu nhà ở số 2 Giảng Võ (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 2 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 12:00 Ngõ 20, 34, 30, 40 Cát Linh; Số 20-42 (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 2 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 09:00 Đến 14:00 Một phần xã Thanh Liệt  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 04:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 00:00 Đến 06:00 ngõ 1/26 và ngõ 1/29 đường Nhân Hòa, từ số nhà 1 đến số nhà 33 đường Nhân Hòa  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 07:00 Đến 13:00 toàn bộ Ngõ 47 đường Khương Trung  Hoãn
13 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 14:30 Tập thể Bộ Công an cuối ngõ 211 đường Khương Trung, ngách 211/239 ngõ 211 đường Khương Trung  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 08:00 Không  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 - Hoàng Mai  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 09:00 Đến 12:00 Xí nghiệp xây lắp điện, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:20 Đến 07:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:20 Đến 07:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:10 Đến 08:10 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:20 Đến 08:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Tổ dân phố 7 la khê  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Tổ dân phố La nội  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Tổ dân phố La nội  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 1, 2 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 1, 2 phường Đồng Mai  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 1, 2 phường Đồng Mai  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 6, 8 phường Đồng Mai  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Yên Thành, Yên Phúc phường Biên Giang  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Phúc Tiến phường Biên Giang  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Giang Lẻ phường Biên Giang  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần Giang Lẻ phường Biên Giang  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tổ dân phố kiên quyết  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tổ dân phố Quang minh  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Tổ dân phố Thắng lợi  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Tổ dân phố Thắng lợi  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Chung cư CT5 đô thị văn khê  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 10, 11 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 12, 13 phường Yên Nghĩa  Hoãn
40 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 7, 8 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 13 phường Yên Nghĩa  Hoãn
42 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 12:00 Khu TĐC Đồng Dinh, Thôn Lẽ Khê, Đài phát sóng đối ngoại  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 12:00 Khu TĐC Đồng Láng, Đài phát sóng đối ngoại  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 14:30 Khu dân cư Xóm Bướm, Đồi Na - Xã Xuân Sơn. một phần tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 Xuân Khanh  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Hoàng Long  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 14:00 Xã Tri Thủy  Đã duyệt
47 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 09:00 Đến 13:00 Thôn Trại Giãng xã Hiệp Thuận, một phần xã Tam Hiệp  Đã duyệt
48 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 09:00 Đến 13:00 Một phần xã Liên Hiệp  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 16:00 không  Đã duyệt
50 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 16:00 không  Đã duyệt
51 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 10:00 Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn  Đã duyệt
52 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 10:30 Đến 12:00 Công Ty Sơn Hà Nội - Phường Phú Diễn  Hoãn

Ngày 14-12:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 07:00 Đến 11:00 Từ số 915 đến số 935, từ số 935 đến số 955, từ số 955 đến số 971 đường Hồng Hà, Tập thể VP Quốc Hội  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 07:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải  Hoãn
7 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 07:30 Đến 14:00 Một phần thôn Tả Thanh Oai - xã Tả Thanh Oai  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 09:30 Đến 16:00 Khu vực Cầu Dậu - xã Thanh Liệt  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 04:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
14 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 00:00 Đến 06:00 Từ số nhà 144 đến số nhà 178 đường Quan Nhân, ngõ 145/49 đường Quan Nhân, từ số 67 đến số 83 ngõ 145 đường Quan Nhân  Đã duyệt
15 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 01:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 10:30 Tòa nhà X1 tại ngõ 214 đường Nguyễn Xiển  Đã duyệt
17 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 10:30 Đến 12:30 Tòa nhà X2 Hạ Đình tại ngõ 214 đường Nguyễn Xiển  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 06:00 Đến 14:00 Một phần phường Hoàng Văn Thụ  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần phường yên Sở, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 09:00 Đến 12:00 Một phần phường yên Sở, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:20 Đến 07:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:30 Đến 07:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:20 Đến 08:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:20 Đến 08:10 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 8 phường Đồng Mai  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 7 phường Đồng Mai  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 5, 6 phường Đồng Mai  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 8, 9 phường Đồng Mai  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 12:00 Công ty cổ phần phát triển giáo dục H.A.S, TDP Đoàn Kết, P.Dương Nội, Tổ dân phố Trung Kiên, Tổ dân phố Quyết Tâm, Tổ dân phố Kiên Quyết, Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà, Số 3 Xử lý nước Dương Nội, Chi nhánh CTCP XNK tổng hợp Hà Nội tại Hà Tây, Trường tiểu học và trung học cơ sở Lômônôxốp Tây Hà Nội, Trường mầm non Lomonoxop Dương Nội, Tổ Dân Phố Thắng Lợi phường Dương Nội.  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Rạng Đông phường Biên Giang  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Rạng Đông phường Biên Giang  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Phượng Bãi phường Biên Giang  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Phượng Bãi phường Biên Giang  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tổ dân phố 5 la khê  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tổ dân phố 5 la khê  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu đô thị pack city  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu đô thị pack city  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu đô thị pack city  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 11, 12 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 11, 12 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 12 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Đất khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 14:30 Một phần thôn Điếm Ba, thôn Trung Tâm, thôn Bắc, thôn Tân Phú - Xã Sơn Đông  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:00 Đến 15:00 Công ty Phùng Nghinh, TT huấn luyện 334  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
47 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 05:30 Đến 07:30 Một phần khu tập thể Đập Đáy, Xưởng X260.  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Tri Thủy, Xã Khai Thái.  Đã duyệt
49 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 08:00 Đến 14:00 Thôn Thuấn Trung xã Tam Thuấn  Đã duyệt

Ngày 15-12:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 07:00 Đến 11:00 Khu cầu thang 1,2,3 Tập thể Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội từ 715 đến số 725 đường Hồng Hà, từ số 138 đến số 140 phố Vọng Hà , toàn bộ nhà 10 phố Chương Dương  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 04:30 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 04:30 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không Mất điện khách hàng  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 07:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:30 Đến 13:30 Ngõ 1, Ngõ 2 cầu Bươu - xã Tả Thanh Oai  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 04:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
14 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 00:00 Đến 06:00 ngõ 24, ngõ 44, ngõ 21, từ số nhà 1 đến số nhà 24 đường Quan Nhân  Đã duyệt
15 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 10:30 Chung cư 376/4, số nhà 3 và 14 ngõ 376, đường Khương Đình, các ngách 376/24, ngách 376/18, ngách 376/16 đường Khương Đình  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 10:30 Đến 12:30 Từ số nhà 8 đến 14 ngõ 80/27 đường Hoàng Đạo Thành, từ số 1 đến 3 ngõ 102/36, từ số 2 đến 48 ngõ 102/71, từ số 3 đến 9 ngõ 102/67 đường Hoàng Đạo Thành, Cầu thang 1 TT A13 Kim Giang, nghách 80/48/2 đường Hoàng Đạo Thành, Từ số nhà 2 đến 18 nghách 80/48 đường Hoàng Đạo Thành, Từ số 9 đến 25 ngõ 80, từ số nhà 32 đến 48 ngõ 80 đường Hoàng Đạo Thành.  Đã duyệt
17 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 12:30 Đến 14:30 Nhà H1 TT Kim Giang ngõ 70 Kim Giang, Ngõ 3/18 đường Hoàng Đạo Thành, Ngõ 3 đường Hoàng Đạo Thành,  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 06:00 Đến 14:00 Một phần phường Mai Động  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 Công ty Oto số 8, phường Hoàng Liệt, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 09:00 Đến 12:00 Công ty Vận tải thủy, phường Hoàng Liệt, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đất dịch vụ Đồng Mai, phường Đồng Mai  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đất dịch vụ Đồng Mai, phường Đồng Mai  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đô thị pack city  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đô thị pack city  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đô thị pack city  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đô thị pack city  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 10:00 Một phần Tổ dân phố 13 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Khu đô thị Gleximco  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Khu đô thị Gleximco  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Khu đô thị Gleximco  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Chung cư The Vesta các tòa V1, V2, V4, V5  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Chung cư The Vesta các tòa V3, V6  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 1 phường Phú Lãm  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Chung cư The Vesta các tòa V7, V8  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Chung cư The Vesta các tòa V7, V8  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tòa CC số 7 Trần Phú  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tòa CC Viện Bỏng CT1, CT2  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tòa nhà CT3A, CT 3B ĐTVQ  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP đất DV Yên Lộ phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 5, 6 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 5, 6 phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 10:00 Đến 13:00 Kho vật tư Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội  Đã duyệt
44 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 13:00 Đến 16:00 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hộp cao cấp  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 4 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
46 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 4, 5 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
47 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 17 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
48 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần TDP 3,4, 5 phường Đồng Mai  Đã duyệt
49 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Tổ 14 Kiến Hưng  Đã duyệt
50 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Tổ 14 Kiến Hưng  Đã duyệt
51 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Đường Thanh Lãm, một phần tổ dân phố 3 phường Phú Lãm  Đã duyệt
52 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần tổ dân phố 5 phường Phú Lương  Đã duyệt
53 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Một phần tổ dân phố 5 phường Phú Lương  Đã duyệt
54 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu dịch vụ LK 27 -28  Đã duyệt
55 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu dịch vụ HT5  Đã duyệt
56 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu dịch vụ LK 27 -28  Đã duyệt
57 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 14:30 Một phần thôn Thanh Tiến, khu TĐC Trung Hưng, khu nhà ở Sơn Lộc  Đã duyệt
58 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 14:30 Thôn Đại Trung, Thôn Đông A - Xã Cổ Đông  Đã duyệt
59 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 07:00 Đến 08:00 Xã Phú Nam An  Đã duyệt
60 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 13:00 Xã Phú Nam An  Đã duyệt
61 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:30 Đến 09:30 Trung tâm nghiên cứu & Phát triển cây có múi  Đã duyệt
62 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 10:00 Đến 11:00 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn  Đã duyệt
63 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 13:00 Đến 14:00 Xã Phú Nam An  Đã duyệt
64 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:00 Đến 12:00 Không  Đã duyệt
65 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 05:30 Đến 07:00 Một phần xã Trung Châu  Đã duyệt
66 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:00 Đến 15:00 Một phần xã Dương Liễu; Minh Khai. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
67 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:00 Đến 08:30 Một phần thôn Nghĩa, một phần thôn Thượng xã Xuy Xá, một phần thôn Đức Thụ xã Lê Thanh, Bơm Xuy Xá và Công ty Ngọc Anh.  Đã duyệt
68 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 08:30 Đến 14:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
69 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Châu Can.  Đã duyệt
70 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 06:00 Đến 07:00 Xã Tam Thuấn  Đã duyệt
71 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 07:00 Đến 12:00 Thôn Mỹ Giang xã Tam Hiệp  Đã duyệt
72 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 12:00 Đến 14:00 Xã Tam Thuấn  Đã duyệt
73 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 Đến 09:00 Tổ dân phố Đồng Cống - Phường Liên Mạc  Đã duyệt
74 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:30 Đến 11:00 Dự Án 701 - Phường Liên Mạc  Đã duyệt
75 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 13:30 Đến 15:00 Đường Thụy Phương - Phường Thụy Phương  Đã duyệt

Ngày 16-12:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 07:00 Đến 11:00 Từ số 515 đến số 621 đường Hồng Hà, từ số 1 đến số 35, từ số 2 đến số 18 phố Vọng Hà, Tập thể A12 Bộ Thủy Lợi  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 02:00 KHách hàng trong ngách 222/16 Lê Duẩn, đường tàu Lê Duẩn, ngách 1A Khâm Thiên, ngách 1/34 Khâm Thiên, ngõ Hồ Bãi Cát, cuối ngõ Đình Tương Thuận, Ngõ 1 Khâm Thiên, ngõ 2 Khâm Thiên, đường tầu Khâm Thiên  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 01 MBA Cục công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 64 Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa, TP Hà Nội  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 KHách hàng trong ngách 222/16 Lê Duẩn, đường tàu Lê Duẩn, ngách 1A Khâm Thiên, ngách 1/34 Khâm Thiên, ngõ Hồ Bãi Cát, cuối ngõ Đình Tương Thuận, Ngõ 1 Khâm Thiên, ngõ 2 Khâm Thiên, đường tầu Khâm Thiên  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 00:00 Đến 07:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 01:00 Đến 07:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 06:00 Đến 14:00 Không mất điện phụ tải  Hoãn
11 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 07:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải  Hoãn
12 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 06:30 Đến 13:00 Ga Văn Điển  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 09:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 10:00 Đến 14:00 Không  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 06:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 05:00 Đến 13:00 Ngõ 47 đường Khương Trung, từ số nhà 1 đến số nhà 55 đường Khương Trung  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 07:00 Đến 13:00 Đèn đường khu vực Nguyễn Trãi  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 10:30 ngõ 236/18 và ngõ 236/31 đường Khương Đình, từ số nhà 29 đến số nhà 39, từ số nhà 38 đến số nhà 62 đường Khương Đình, chung cư 236/4 đường Khương Đình, từ số 16 đến số nhà 32 đường Khương ĐÌnh,  Đã duyệt
23 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 10:30 Đến 12:30 Ngõ 140, Ngõ 132 đường Nguyễn Xiển,từ số nhà 116 đến 168 đường Nguyễn Xiển. Ngõ 140/1, ngõ 140/1/2, ngõ 140/1/6 đường Nguyễn Xiển, từ số nhà 1 đến số nhà 7 ngõ 168 chung cư số 27 ngõ 140/1/2 đường Nguyễn Xiển.  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 07:00 Đến 15:00 Một phần phường Đại Kim  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 XN 11 Chi nhánh Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 TTCB CAO CẤP BỘ QUỐC PHÒNG  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 09:00 Đến 12:00 tổng cục cảnh sát thi hành án, phường Định Công, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 09:00 Đến 12:00 Công ty SHT, phường Hoàng Liệt, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 12:00 Không Mất điện khách hàng  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 12:00 Không mất điện khách hàng ( Trường nghỉ học )  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 14:00 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 1, 2 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 6 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 6, 8 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần TDP 7 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu tập thể Giống Vật Nuôi- Tổ dân phố 3 phường Phú Lãm  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 4 phường Phú Lương  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 4 phường Phú Lương  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 14, 15 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 5 phường Đồng Mai  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Khu đất dịch vụ khu B Do Lộ, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Khu đất dịch vụ khu B Do Lộ, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
44 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Khu đất dịch vụ khu B Do Lộ, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tòa Nhà BIC Văn Quán  Đã duyệt
46 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 LK14, LL15, LK16, LK 17 Đô thị Xa La  Đã duyệt
47 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tòa Nhà CC 103  Đã duyệt
48 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 2 phường Phú Lãm  Đã duyệt
49 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 2 phường Phú Lãm  Đã duyệt
50 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 2 phường Phú Lãm  Đã duyệt
51 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 6 phường Phú Lãm  Đã duyệt
52 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 6 phường Phú Lương  Đã duyệt
53 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 6 phường Phú Lương  Đã duyệt
54 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu đất dịch vụ khu Hòa Bình, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
55 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu đất dịch vụ khu Hòa Bình, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
56 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu đất dịch vụ khu Hòa Bình, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
57 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 15:00 Đến 17:00 Khu đất dịch vụ khu Hòa Bình, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
58 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 14:30 + ĐZ 476 E1.44 Sơn Tây 2 sau Dao 89 Tân Phú ÷ Dao 120 Thiên Mã + ĐZ 474 E1.7 Sơn Tây sau Dao 74 Tân Phú ÷ Dao 105 Thiên Mã ( chung cột với ĐZ 476 E1.44)  Đã duyệt
59 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 07:00 Đến 12:00 Xã Hồng Phong  Đã duyệt
60 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:00 Đến 09:00 Công ty Lương Gia  Đã duyệt
61 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:00 Đến 10:00 Công ty TNHH MTV Lan Chi  Đã duyệt
62 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 10:00 Đến 11:00 Công ty CP Quốc Tế Sao Việt  Đã duyệt
63 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 11:00 Đến 12:00 Công ty CP Cơ Khí CX Bách Khoa  Đã duyệt
64 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 14:00 Đến 15:00 Công ty cổ phần Phúc Vượng  Đã duyệt
65 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Châu Can.  Đã duyệt
66 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 08:00 Đến 14:00 Thôn Phú An, thôn Thanh Mạc xã Thanh Đa  Đã duyệt
67 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:00 Đến 07:00 Một phần xã Trung Tú  Đã duyệt
68 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:00 Đến 15:00 Một phần xã Trung Tú  Đã duyệt
69 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 15:00 Đến 16:00 Một phần xã Trung Tú  Đã duyệt
70 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 11:00 Chợ Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn  Đã duyệt

Ngày 17-12:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 04:30 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 04:30 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 09:00 Đến 12:00 Tòa Nhà Crown Plaza - Phường Mỹ Đình 1 - Quận nam Từ Liêm  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 13:00 Đến 16:00 Trường Marie Curie - Phường Mỹ Đình 1 - Quận nam Từ Liêm  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:30 Đến 14:30 Một phần các thôn Tranh Khúc, Thanh Bình - xã Vạn Phúc  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:30 Đến 16:00 Một phần thôn Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 09:00 Đến 13:30 Một phần thôn Quỳnh Đô - xã Vĩnh Quỳnh  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 10:30 Đến 13:00 Trạm Bơm Vĩnh Quỳnh - xã Vĩnh Quỳnh  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:45 Đến 10:15 Một phần Thị Trấn Đông Anh  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:30 Đến 06:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 04:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
19 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 07:00 Đến 15:00 Tập thể TX92 ngõ 55 đường Ngụy Như Kon Tum, ngõ 41 đường Ngụy Như Kon Tum  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 10:30 Từ số nhà 104 đến số nhà 176 đường Định Công, ngách 104/3 đường Định Công, ngõ 120 đường Định Công  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 10:30 Đến 12:30 Từ số nhà 89 đến số nhà 118 đường Nguyễn Văn Trỗi, ngõ 91, ngõ 89, ngõ 115, ngõ 116 đường Nguyễn Văn Trỗi  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 12:30 Đến 14:30 ngách 34/1, đầu ngõ 1 đường Phan Đình Giót đến số nhà 300 đường Giải Phóng,  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 06:00 Đến 14:00 Một phần phường Đại Kim  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 Hồ Khương Trung 2, phường Định Công, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 Bơm tiêu nước và chiếu sáng hồ định công, phường Định Công, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
26 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 04:00 Đến 14:00 Một phần xã Thanh Lâm, thị trấn Quang Minh  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần Tổ dân phố 3,4 phường Đồng Mai  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần Tổ dân phố 1, 4 Do Lộ, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đất dịch vụ khu Yên Lộ, phường Yên Nghĩa  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Khu đấu giá Man Bồi Gốc Găng thuộc tổ dân phố 9 phường Phú Lãm  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 21 phường Phú Lãm  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 21 phường Phú Lãm  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 1 phường Phú Lương  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 1 phường Phú Lương  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 10 phường Phú Lương, một phần tổ dân phố 7 phường Phú Lãm  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 5 phường Phú Lãm  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 11, 12 phường Phú Lương  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 11, 12 phường Phú Lương  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 12, 13 phường Phú Lương  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 15, 16 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 5, 6 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 5, 6 phường Yên Nhĩa  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 14:30 Một phần Tổ dân phố 1, 2 3 Xuân Khanh  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 04:30 Xã Bình Phú, xã Hữu Bằng, xã Phùng Xá  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
46 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:00 Đến 13:00 Một phần xã Minh Khai. Các Công ty, đơn vị đang sử dụng điện TBA Minh Khai 9.  Đã duyệt
47 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 14:00 Đến 15:30 Một phần thôn Nghĩa, một phần thôn Thượng xã Xuy Xá, một phần thôn Đức Thụ xã Lê Thanh, Bơm Xuy Xá và Công ty Ngọc Anh.  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 14:00 Xã Văn Hoàng  Đã duyệt
49 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 09:00 Đến 13:00 Thôn Ổ Thỗ xã Thọ Lộc  Đã duyệt
50 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 09:00 Đến 13:00 Thôn Cẩm Đình xã Xuân Đình  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 14:00 Thôn Sinh Quả  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 16:00 Thôn Chằm Bình Minh  Đã duyệt
53 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 10:00 Giếng Nước H13 - Phường Cổ Nhuế 1  Đã duyệt

Ngày 18-12:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 07:30 Đến 09:00 Khách hàng Nhà hát múa rối Thăng Long (57 Đinh Tiên Hoàng)  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 09:00 Đến 10:30 Khách hàng Ga Hà Nội (120 Lê Duẩn)  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 10:30 Đến 12:00 Khách hàng Sở Tài chính Hà Nội (38b Hai Bà Trưng)  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 06:00 Đến 16:00 Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa - Phố Văn Cao  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 05:00 Số nhà 279 Giảng Võ ÷ số nhà 329 Giảng Võ  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 09:00 Đến 12:00 Tòa Nhà The Garden - Phường Mỹ Đình 1 -Quận Nam từ Liêm  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 07:30 Đến 12:00 Xóm thượng - xã Thanh Liệt  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:30 Đến 10:30 Một phần Xã Thụy Lâm, xã Xuân Nộn  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 07:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:30 Đến 06:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 04:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 08:00 Không  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 13:00 Đến 18:00 Bơm tiêu nước và chiếu sáng hồ định công, phường Định Công, Hoàng mai , Hà Nội  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:30 Đến 07:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:20 Đến 08:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:30 Đến 08:10 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Long Biên Từ 09:20 Đến 10:10 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:00 Đến 11:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Long Biên Từ 13:30 Đến 14:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
24 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 04:00 Đến 15:00 Không mất phụ tải  Đã duyệt
25 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 15:00 Đến 17:30 Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 7 phường Phú Lãm  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 8 phường Phú Lãm  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 13, 14 phường Phú Lương  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần tổ dân phố 19 phường Phú Lương  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 7 phường Phú Lãm  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 7, 8 phường Phú Lãm  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 7 phường Phú Lãm  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 15, 16 phường Phú Lương  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 17 phường Phú Lương  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ dân phố 13, 14 phường Phú Lương  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 13:30 + ĐZ 479 E1.7 Sơn Tây sau Dao 29 Vị Thủy ÷ Dao 46 Pháo Binh + ĐZ 475 E1.44 Sơn Tây 2 sau Dao 64 Vị Thủy ÷ Dao 78 Thanh Mỹ ÷ Dao 1 nhánh Z49 ( phục vụ kéo dây chống sét qua đoạn giao chéo k/c 39 ÷ 40 ĐZ 479 E1.7 đi trên k/c 67÷ 68 ĐZ 475 E1.44)  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:30 Đến 09:30 Công ty TNHH Doo Jung Việt Nam  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 10:00 Đến 11:00 Công ty Cổ phần Quốc Dũng Sài Gòn  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 06:00 Đến 13:00 Xã Tiến Xuân  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 06:00 Đến 14:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:00 Đến 10:00 Khách hàng thuộc xã Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần Khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Phú Túc  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Nam Triều  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 14:00 Xã Đông Yên  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 13:00 Xã Đỗ Động, thôn Quế Sơn  Đã duyệt
48 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 Đến 13:00 Tổ dân phố Liên Ngạc - Phường Đông Ngạc  Đã duyệt

Ngày 19-12:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 07:00 Đến 14:00 Tập đoàn Dầu khí VN - Số 18 phố Láng Hạ  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 04:00 F115 tập thể K1 Hào Nam ÷ Ngõ 187 Giảng Võ  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 04:00 số nhà 187 Giảng Võ ÷ ngõ 279 Giảng Võ  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:00 Đến 09:00 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quang Trung Số 7 Chùa Bộc - P. Quang Trung - Q. Đống Đa - TP Hà Nội  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:30 Đến 13:30 + Một phần thôn Tả Thanh Oai - xã Tả Thanh Oai + Một phần thôn Hữu Từ - xã Hữu Hòa  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 09:00 Đến 14:30 Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Trì, một phần thôn Văn Điển - xã Tứ Hiệp  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:30 Đến 10:30 Một phần Thị Trấn, xã Uy Nỗ.  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Hoãn
10 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:00 Đến 02:00 Tòa nhà CT13A KĐT Nam Thăng Long  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:30 Đến 02:30 Không mất điện khách hàng  Hoãn
13 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 00:30 Đến 02:30 Tòa nhà CT13B KĐT Nam Thăng Long  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Không mất điện khách hàng  Hoãn
15 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:00 Đến 03:00 Nhà G03, KĐT Nam Thăng Long  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:30 Đến 03:30 Không mất điện khách hàng  Hoãn
17 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 01:30 Đến 03:30 Khu D4 đô thị Nam Thăng Long  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 04:00 Không mất điện khách hàng  Hoãn
19 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:00 Đến 04:00 Khu C5 đô thị Nam Thăng Long  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:30 Đến 04:30 Không mất điện khách hàng  Hoãn
21 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 02:30 Đến 04:30 Khu C7 KĐT Nam Thăng Long  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 00:00 Đến 07:00 Không  Đã duyệt
23 Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 01:00 Đến 08:00 Không  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:20 Đến 07:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:30 Đến 07:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:30 Đến 08:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:30 Đến 08:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 12:00 Không Mất điện khách hàng  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:30 Đến 09:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:40 Đến 09:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Long Biên Từ 09:20 Đến 10:20 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần xã Thanh Lâm  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 05:00 Đến 15:00 Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 07:00 Đến 08:00 Xã Ngọc Hòa, TT Chúc Sơn, Xã Tiên phương  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 07:00 Đến 08:00 Xã Tân Tiến, Nam Phương tiến, 1 phần Hoàng Văn thụ  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 13:00 TT Chúc Sơn  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 11:00 Xã Nam Phương tiến  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 11:00 Đến 12:00 Xã Tân Tiến, Nam Phương tiến, 1 phần Hoàng Văn thụ  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 13:00 Đến 14:00 Xã Ngọc Hòa, TT Chúc Sơn, Xã Tiên phương  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Thạch Hòa.  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần khách hàng thuộc TT Tây Đằng (Vân Trai), Chu Minh (Phố Mới)  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần khách hàng thuộc xã Thụy An ( Nông Trường Suối Hai)  Đã duyệt
44 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 07:00 Đến 10:30 Một phần xã Hạ Mỗ  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:00 Đến 11:00 Một phần Cụm CN thị trấn Phùng  Đã duyệt
46 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:00 Đến 15:00 Một phần xã Cát Quế, Dương Liễu. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Nam Tiến  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 14:00 Xã Đại Xuyên  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 15:00 Xã Phúc Tiến, Tri Thủy, Khai Thái  Đã duyệt
50 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 13:00 Đến 17:00 Xã Hoàng Long  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 11:00 một phần Xã Tuyết Nghĩa  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 08:00 Đến 16:00 Một phần xã Trung Tú, Minh Đức  Đã duyệt

Theo: EVN Hà Nội

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Hoa Kỳ hỗ trợ TP.HCM thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo

Cập nhật 21/09/2022

Ngày 20/9, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và...

Năng lượng xanh

Bến Tre: Phát triển năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật 23/09/2022

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc phát triển năng lượng sạch đối với biến đổi khí hậu, với...

Quản lý năng lượng

Học sinh huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) học cách tiết kiệm điện

Cập nhật 16/09/2022

Chương trình ngoại khóa “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện” đã trang bị cho học sinh Trường Tiểu...

Điện lực

Giải pháp mới về giám sát nhiệt độ tại Trạm biến áp 110kV

Cập nhật 23/09/2022

PC Đà Nẵng vừa mới phối hợp cùng Công ty TNHH Thiết bị Vu Gia tổ chức Hội thảo về thiết bị camera...