Quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

20/01/2022 08:21:41 - views: 494

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa ký Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
 
 
Quy chế này quy định việc xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019.
 
Nhiệm vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc Chương trình (nhiệm vụ) bao gồm tất cả các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu của Chương trình, được triển khai dưới các hình thức: Chương trình; đề tài khoa học; dự án (sản xuất, sản xuất thử nghiệm; đầu tư, v.v); hoạt động dịch vụ tư vấn, hoạt động hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ khác như đào tạo, nâng cao năng lực nhằm đảm bảo sản phẩm (bao gồm dạng vật chất như: Vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện v.v., và dạng trí tuệ như: Quy trình công nghệ, quy trình quản lý sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, hành vi tiêu dùng, chính sách, nhân lực...) được cải thiện, tăng cường về mặt sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 
Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Ban Chỉ đạo Chương trình) là cơ quan thống nhất quản lý, điều hành những công việc quan trọng, liên ngành của Chương trình nhằm đạt được mục tiêu đề ra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có tên trong Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 (cơ quan trung ương), UBND các tỉnh là cơ quan quản lý thực hiện và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước. Đối với nhiệm vụ sử dụng vốn ngân sách trung ương, cơ quan trung ương chủ trì việc tuyển chọn nhiệm vụ, phê duyệt danh mục dự kiến thực hiện hằng năm và gửi danh mục về Bộ Công Thương để tổng hợp.
 
Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.
 
Cơ quan trung ương và địa phương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng thực hiện theo dõi, kiểm tra việc triển khai Chương trình do đơn vị quản lý, gồm: Xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
 
Trước ngày 31 tháng 1 hằng năm, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo việc thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm của cơ quan mình về Bộ Công Thương. Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình kết quả hàng năm trong quý I của năm kế tiếp.
Mai Phương

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Chủ tịch EuroCham: Việt Nam dẫn đầu khu vực về năng lượng tái tạo

Cập nhật 27/05/2022

Chủ tịch EuroCham đánh giá Việt Nam đang nắm bắt tốt xu hướng phát triển kinh tế xanh và ngày càng...

Năng lượng xanh

Hội thảo khu công nghiệp Lương Sơn hướng đến phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà

Cập nhật 25/05/2022

Ngày 24/5, tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Công ty...

Quản lý năng lượng

Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, bền vững tại Aeon Mall Bình Dương Canary

Cập nhật 27/05/2022

Nhờ áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ tiết kiệm năng lượng, Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Dương Canary...

Điện lực

PC Đà Nẵng: Nhiều giải pháp khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Cập nhật 25/05/2022

Nhằm phát huy các kết quả đạt được trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa...