Lịch cắt điện từ ngày 24-1-2022 đến ngày 30-1-2022 tại Hà Nội

26/01/2022 09:56:00 - views: 321

Ngày 24-1:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 05:00 Đến 09:00 TT Đại học ngoại thương. Ngõ 91, 121 Chùa Láng. Trường Đại Học Ngoại Thương (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 3 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Hoãn
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:00 Đến 13:00 Ngõ 1150 Đường Láng. Đường Láng (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 3 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Hoãn
3 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 04:45 Đến 06:00 Một phần khu công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê  Hoãn
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 06:00 Đến 07:30 Một phần khu công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê  Hoãn
6 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:00 Đến 20:10 Không  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:20 Đến 20:30 Không  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:40 Đến 20:50 Không  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:00 Đến 21:10 Không  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:20 Đến 21:30 Không  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:40 Đến 21:50 Không  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 22:00 Đến 22:10 Không  Đã duyệt
13 Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 08:30 Đến 14:30 Không  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 04:00 Toàn trạm Bằng Kỳ Lâm, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Hoãn
15 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 04:00 Đến 08:00 Một phần phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Hoãn
16 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 06:00 Đến 14:00 Không  Hoãn
17 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 08:00 Đến 15:00 không  Đã duyệt

Ngày 25-1:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 07:30 Đến 07:40 Một phần xã Uy Nỗ, Thị Trấn Đông Anh, xã Việt Hùng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Uy Nỗ, Thị Trấn Đông Anh.  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:30 Đến 08:40 Một phần xã Uy Nỗ, xã Cổ Loa.  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:50 Đến 09:00 Một phần Thị Trấn Đông Anh  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:10 Đến 09:20 Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Nguyên Khê.  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:30 Đến 09:40 Một phần xã Tiên Dương.  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:50 Đến 10:00 Một phần xã Nguyên Khê.  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:10 Đến 10:20 Một phần xã Vân nội.  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:30 Đến 10:40 Một phần xã Nam Hồng.  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 11:00 Đến 11:10 Một phần Thị Trấn Đông Anh  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 11:30 Đến 11:45 Một phần xã Nguyên Khê  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 13:00 Đến 13:10 Một phần xã Kim Chung.  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 13:20 Đến 13:30 Một phần xã Hải Bối.  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 13:40 Đến 13:50 Một phần xã Võng La, Đại mạch  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Tiên Dược  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Tiên Dược  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Tân Minh, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:30 Đến 23:35 Một phần xã Đông Xuân  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:30 Đến 23:35 Một phần xã Đông Xuân  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:30 Đến 23:35 Một phần xã Đông Xuân, Đức Hòa  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 04:00 Toàn trạm Tổng Cục CSTH Án, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Hoãn
22 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 04:00 Đến 08:00 Toàn trạm Hồ Khương Trung 2, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Hoãn
23 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:30 Đến 15:00    Đã duyệt

Ngày 26-1:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 Một phần các thôn Nội Am, Thọ Am, Phương Nhị - xã Liên Ninh  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 Một phần xã Ngũ Hiệp  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:30 Đến 01:00 Một phần Khu ĐGĐ Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp; Một phần thôn Lưu Phái - xa Ngũ Hiệp  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:30 Đến 01:00 + Một phần các thôn Việt Yên, Tương Chúc - xã Ngũ Hiệp + Một phần thôn Thống Nhất, Nam hưng - xã Đông Mỹ  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:00 Đến 08:10 Một phần Thị Trấn Đông Anh  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:20 Đến 08:30 Một phầnXã Liên hà, Vân hà  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:50 Đến 09:00 Một phần Xã Mai Lâm  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:10 Đến 09:20 Một phần Xã Đông Hội.  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:30 Đến 09:40 Một phần Xã Đông Hội.  Hoãn
10 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:30 Đến 09:40 Một phần Xã Đông Hội.  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:00 Đến 10:20 Một phần Xã Cổ Loa, Xuân canh , Dục tú.  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:30 Đến 10:50 Một phần Xã Cổ Loa, Mai Lâm , Dục tú.  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Quang Tiến, Tân Dân, Minh Phú  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Xuân Giang, Đông Xuân  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Xuân Giang, Đông Xuân  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Tân Minh  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:00 Đến 23:05 Một phần xã Trung Giã  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:50 Đến 23:55 Một phần xã Quang Tiến  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:50 Đến 23:55 Một phần xã Nam Sơn, Bắc Sơn  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 23:50 Đến 23:55 Một phần xã Phú Cường  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 10:00 Nhà A và B TT Liên Đoàn Lao Động tại ngõ 111 đường Lương Thế Vinh  Hoãn
22 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 10:00 Đến 11:30 Ngách 86/16 phố Tô Vĩnh Diện, Ngõ 63, ngõ 48 phố Tô Vĩnh Diện  Hoãn
23 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 11:30 Đến 13:00 Ngõ 328 đường Nguyễn Trãi  Hoãn
24 Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 08:30 Đến 14:30 Không  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 08:00 Toàn trạm Nhà Điều Hành Cty Điện Lực Hoàng Mai, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Hoãn
26 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
27 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Thôn Lễ Khê, khu tái định cư Đồng Dinh - xã Xuân Sơn. Đài phát sóng đối ngoại.  Đã duyệt
28 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Một phần xã Xuân Sơn, Đài phát sóng đối ngoại, nhà máy cao su Z175  Đã duyệt
29 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 06:45 Nhà máy M3  Đã duyệt
30 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:00 Đến 07:15 Một phần xã Xuân Sơn  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:45 Đến 08:00 Một phần phường Xuân Khanh  Đã duyệt
32 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 08:15 Đến 08:30 Một phần phường Xuân Khanh, một phần Xã Thanh Mỹ  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:00 Đến 12:15 Xã Kim Sơn  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:00 Đến 12:15 Khu Gia Đình Trung Đoàn 916  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:15 Đến 12:30 Một phần Xã Cổ Đông  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:45 Đến 13:00 Một phần Xã Sơn Đông  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:45 Đến 13:00 Một phần xã Cổ Đông  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 13:30 Đến 13:45 Một phần xã Sơn Đông  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:00 Đến 00:15 CCN Duyên Thái  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Nhị Khê  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:15 Đến 00:30 Xã Hà Hồi  Đã duyệt
42 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:15 Đến 00:30 Thị Trấn Thường Tín  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:30 Đến 00:45 Xã Nhị Khê, Văn Bình  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:45 Đến 01:00 CCN Liên Phương, xã Liên Phương  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:00 Đến 01:15 CCN Hà Bình Phương  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:00 Đến 01:15 CCN Liên Phương  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:30 Đến 01:45 CCN Hà Bình Phương  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:45 Đến 02:00 Xã Hiền Giang  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:00 Đến 02:15 Xã Khánh Hà, Hòa Bình, Hiền Giang, Tiền Phong  Đã duyệt
50 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:15 Đến 02:30 Xã Vân Tảo, Tự Nhiên, Hồng Vân, Chương Dương  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:30 Đến 02:45 Xã Dũng Tiến, Văn Phú, Hòa Bình, Nguyễn Trãi  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:00 Đến 03:15 Xã Thắng Lợi, Quất Động, Tô Hiệu  Đã duyệt
53 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:15 Đến 03:30 CCN Quất Động  Đã duyệt
54 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:30 Đến 03:45 CCN Quất Động  Đã duyệt
55 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:45 Đến 04:00 Xã Tô Hiệu, Thống Nhất, Vạn Điểm  Đã duyệt
56 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 04:00 Đến 04:15 Xã Minh Cường, Văn Tự  Đã duyệt
57 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 04:15 Đến 04:30 Xã Dũng Tiến  Đã duyệt
58 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:40 Đến 07:00 Một phần xã Đông Lỗ  Đã duyệt
59 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:10 Đến 07:30 Một phần xã Quảng Nguyên  Đã duyệt

Ngày 27-1:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 + Một phần thôn Việt Yên - xã Ngũ Hiệp + Một phần các thôn Hồng tiến, Thanh Bình - xã Vạn Phúc  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:30 Đến 01:00 + Một phần thôn Hồng Phú - xã Duyên Hà + Một phần xã Yên Mỹ  Đã duyệt
3 Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 08:30 Đến 14:30 Không  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 21:00 Đến 21:30 Một phần xã Thanh Lâm, Đại Thịnh  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 21:00 Đến 21:30 Một phần xã Mê Linh, Đại Thịnh  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 21:00 Đến 21:30 Một phần xã Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 22:00 Đến 22:30 Một phần xã Thạch Đà  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 22:00 Đến 22:30 Một phần xã Kim Hoa  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 22:00 Đến 22:30 Một phần xã Tiền Phong, Mê Linh, Tráng Việt, Văn Khê  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 23:00 Đến 23:30 Một phần xã Tiền Phong  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 23:00 Đến 23:30 Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa, Tam Đồng, Liên Mạc, Chu Phan  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
13 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Một phần phường phú Thịnh, một phần phường Viên Sơn  Đã duyệt
14 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:45 Đến 07:00 Một phần phường Trung Hưng  Đã duyệt
15 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:30 Đến 07:45 Một phần phường Quang Trung  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần phường Ngô Quyền  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:20 Xã Thủy Xuân Tiên, NM XM Nam Sơn  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:20 Xã Đông phương yên  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:20 Xã Tốt Động, Xã Hữu Văn, Xã Trần phú, Xã hoàng Văn Thụ  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:40 Đến 23:00 Xã Phú Nghĩa.  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 23:00 Đến 23:20 Xã Đông Sơn  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 23:00 Đến 23:20 Xã Hoàng Diệu, Lam Điền, Thượng Vực  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 23:00 Đến 23:20 Xã Thủy Xuân Tiên; Khu Đồng Vai  Đã duyệt
24 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 22:00 Đến 22:30 Xã Đồng Trúc, Cần Kiệm, Tân Xã, Bình Yên, Kim Quan, Lại Thượng  Đã duyệt
25 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 22:00 Đến 22:30 Xã Thạch Hòa, xã Bình Yên, xã Yên Bình  Đã duyệt
26 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 23:00 Đến 23:30 Xã Tiên Xuân, Yên Bình  Đã duyệt
27 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 23:00 Đến 23:30 Xã Hương Ngải, Phú Kim  Đã duyệt
28 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 23:00 Đến 23:30 Xã Cẩm Yên  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Phương Đình  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:30 Đến 08:45 Một phần Cụm Công nghiệp Sông Cùng  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 09:00 Đến 09:15 Một phần xã Phương Đình  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 09:30 Đến 09:45 Một phần xã Tân Hội  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 10:00 Đến 10:15 Một phần xã Liên trung  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 10:30 Đến 10:45 Một phần xã Liên Hồng  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 11:00 Đến 11:15 Một phần xã Liên Trung  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 08:00 Đến 08:30 Xã Hương Sơn, xã Hùng Tiến, thôn Trinh Tiết xã Đại Hưng, Bơm Hùng Tiến, Bơm Hội Xá, Bơm nước sạch xã Hương Sơn, Đền Trình, Khách Sạn Công Đoàn, Thiên Trù, Cáp Treo Chùa Hương, Hương Sơn 22, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hương Sơn, Chùa Tuyết Sơn, Chùa Long Vân, Bơm Phú Yên, Khách Sạn Mai Lâm và Đèn chiếu sáng suối Yến.  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 07:15 Xã Nam Tiến, Thị Trấn Phú Minh, Xã Hồng Thái  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 08:00 Đến 08:15 Xã Bạch Hạ ,Minh Tân, Tri Thủy, Phúc Tiến  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 09:00 Đến 09:15 Xã Chuyên Mỹ, Vân từ, Phú Yên, Sơn Hà, Tân Dân  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 10:00 Đến 10:15 Xã Phượng Dực  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:30 Đến 07:00 Một phần xã Liên Bạt, Trường Thịnh, Hoa Sơn, Cao Thành, Viên Nội, Viên Ngoại  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 00:00 Đến 01:00 Phường Liên Mạc  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 01:00 Đến 01:30 Khu Công nghiệp Nam Thăng Long - Phường Liên Mạc  Đã duyệt

Ngày 28-1:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 Một phần xã Thanh Liệt  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 + Một phần các thôn Đại Áng, Vĩnh trung - xã Đại Áng + Một phần các thôn Siêu Quần, Nhân Hòa, Tả Thanh Oai - xã Tả Thanh Oai  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:30 Đến 01:00 Một phần xã Thanh Liệt  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 00:00 Đến 00:30 Một phần xã Tự Lập  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 00:00 Đến 00:30 Một phần xã Đại Thịnh, Mê Linh, Tự Lập, Tiến Thắng  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 00:00 Đến 00:30 Một phần xã Tiền Phong  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 01:30 Đến 02:30 Không mất PT  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 01:30 Đến 02:30 Một phần thị trấn Quang Minh  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 03:00 Đến 04:00 Không mất PT  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 03:00 Đến 04:00 Không mất PT  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:20 Xã Hòa Sơn  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:20 Xã TRung Hòa, Xã Thanh Bình  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:20 TT Xuân Mai.  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:20 KCN Phú Nghĩa  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:30 Đến 22:50 TT Xuân Mai  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 23:00 Đến 23:20 TT Xuân Mai  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 23:00 Đến 23:20 TT Xuân Mai, Thủy Xuân Tien, Tân Tiến, Nam Phương tiến, Hoàng Văn thụ  Đã duyệt
18 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:30 Xã Cẩm Yên  Đã duyệt
19 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:30 Khu Công nghệ cao HL  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:30 Thị trấn Liên Quan  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:30 Xã Canh Nâu, Dị Nậu, Chàng Sơn  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:30 Xã Phùng Xá, Hữu Bằng  Đã duyệt
23 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:30 Đến 01:00 Xã Bình Phú, Phú Kim  Đã duyệt
24 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:30 Đến 02:00 Xã Phùng Xá  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 22:00 Đến 22:15 Khách hàng thuộc xã Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thương, một phần xã Ba Trại  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã Đại Hưng (thôn Trinh Tiết, một phần xã Vạn Kim (thôn Kim Bôi và một phần thôn Vạn Kim), thôn Đốc Hậu xã Đốc Tín, Bơm Kim Bôi.  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã Hợp Tiến (thôn Thượng Quất, Hạ Quất, Gò Mái, La Đồng, một phần thôn Phú Liễn, một phần thôn Viêm Khê), Khu trang trại Hồng Sơn và thôn Thanh Lợi xã Hồng Sơn, Công ty Hồng Chính, xí nghiệp Cầu Đường, Thủy sản Mỹ Đức, Công ty Minh Thành, Công ty TNHH Tiến Đạt Amenity, Bơm xóm 19 Hợp Thanh và Thôn Vài mới.  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 08:00 Đến 08:30 Thôn Đồi thị trấn Đại Nghĩa, xã An Tiến, một phần xã Hợp Thanh, Đơn vị K5, Hộ cá thể Nguyễn Văn Thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Hưng, Bơm Hòa Lạc, Cơ sở sản xuất An Phú, Bơm Bãi Giữa.  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 10:00 Đến 10:30 Xã Xuy Xá, Trại chăn nuôi Phù Lưu Tế, một phần xã Phùng Xá (thôn Thượng và một phần thôn Hạ), Công ty Đại Chính, Công ty Trường Thịnh, Dệt may Trung Thu, Thiên Thành, Hoàng Thắng và Toàn Thắng, xã Lê Thanh, xã Hồng Sơn, Xã An Mỹ, xã Tuy Lai, một phần xã Mỹ Thành, một phần xã Bột Xuyên, một phần xã Đồng Tâm, Công ty Ngọc Anh, Công ty cổ phần dệt may Thăng Long, Cơ sở sản xuất bao bì Lê Văn Vương, Bộ tư lệnh Thủ Đô, Gạch Hồng Sơn 1, Gạch Hồng Sơn 2, Gạch Hồng Sơn 3, Gạch Hồng Sơn 4, Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Bơm Xuy Xá, Bơm Áng Thượng, Cơ sở sản xuất gạch Phạm Văn Hoạt, Công ty Trường Sơn, Thêu May Mỹ Đức, Bơm Tảo Khê, Bơm Mỹ Thành, Công ty TNHH sản xuất & Thương Mại Dệt May An Hưng, Bơm Đồng Sổ, Khu Tập Thể A31, một phần xã Phúc Lâm(thôn Chân Chim và thôn Phù Yên xã Phúc Lâm), Bơm Đức Môn, Bơm Cầu Đổ Chân Chim, Bệnh Viện Tâm Thần, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất vật liệu xây dựng Huy Toản, Bơm Đồng Xa, Bơm Phúc Lâm 2, Công ty VietStar, Nhà Máy A31, Trường Bắn Miếu Môn, Vật Liệu Nổ, Trại Bò, Trại Lợn và Viettel Miếu Môn.  Đã duyệt
30 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 một phần thị trấn Quốc Oai, một phần Xã Quảng Yên  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Một phần xã Phú Cát, Xã Tuyết Nghĩa  Đã duyệt
32 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Một phần Xã Cấn Hữu, Xã Đồng Yên  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Một phần Xã Cộng Hòa, Xã Tân Hòa  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Một phần Thị Trấn Quốc Oai  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:45 Đến 06:00 Khu công nghiệp Quốc Oai  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Một phần Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Một phần xã Phú Cát, Xã Phú Mãn, Xã Đông Xuân, Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Một phần xã Tân Hòa, Xã Cộng Hòa  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:30 Đến 06:45 Xã Ngọc Liệp  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:30 Đến 06:45 Một phần xã Phượng Cách, Xã Sài Sơn  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:00 Đến 07:15 Một phần xã Đông Yên  Đã duyệt

Ngày 29-1:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 06:00 Đến 10:00 Khu công nghiệp Nội Bài Xã Quang Tiến  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 00:00 Đến 00:15 Một phần xã Cát Quế, Yên Sở. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 00:45 Đến 01:00 Một phần xã Dương Liễu. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 01:30 Đến 01:45 Một phần xã Minh Khai. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 00:00 Đến 00:15 Thôn Thanh Phàn xã Phúc Hòa  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 00:00 Đến 00:15 Thị Trấn, xã Võng Xuyên, xã Xuân Đình  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Sen Phương  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 00:00 Đến 00:15 Thôn Trại Giãng xã Hiệp Thuận  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Liên Hiệp  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Hát Môn  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Tích Giang, xã Trạch Mỹ Lộc  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Hát Môn, xã Xuân Đình, xã Vân Phúc, xã Vân Nam  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Thọ Lộc, Thị Trấn  Đã duyệt

Ngày 30-1: Không có thông tin ngừng cấp điện
Theo: EVN Hà Nội

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Sức hấp dẫn của Việt Nam về lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Cập nhật 02/12/2022

Tiềm năng ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam chính là những cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi các...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

EVNCPC bàn giao 6 trạm sạc nhanh cho ô tô điện cho khách hàng

Cập nhật 05/12/2022

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa hoàn thành sản xuất và bàn giao 6 trạm sạc nhanh cho ô...