Lịch cắt điện từ ngày 7-2-2022 đến ngày 13-2-2022 tại Hà Nội

07/02/2022 13:25:11 - views: 299

Ngày 7-2:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 00:00 Đến 00:15 Một phần xã Cát Quế, Yên Sở. Các Công ty, dơn vị đóng trên địa bàn  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 00:45 Đến 01:00 Một phần xã Dương Liễu. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 01:30 Đến 01:45 Một phần xã Minh Khai. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 02:30 Đến 02:45 Một phần xã An Khánh, Vân Côn. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 03:30 Đến 03:45 Một phần xã Di Trạch. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 17:30 Công ty TNHH Vietnergy  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 17:30 Công ty TNHH Vietnergy  Đã duyệt

Ngày 8-2:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:30 Đến 12:00 Không  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Long Biên Từ 04:00 Đến 08:00 khu vực tổ dân phố số 26 Phường Đức Giang  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 15:00 LK 1, 3, 7, 8, TT 24, 25 Văn Phú  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:00 Đến 10:30 Một phần xã Liên Trung  Hoãn
5 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 11:00 một phần Xã Phú Cát  Đã duyệt

Ngày 9-2:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 09:00 Đến 12:00 Từ số nhà 2 đến số nhà 36 ngách 470/17, từ số nhà 1 đến số nhà 15 ngách 470/49, từ số nhà 2 đến số nhà 46 ngách 470/55 đường Nguyễn Trãi, ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến  Đã duyệt
2 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:30 Đến 07:00 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc  Đã duyệt
3 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:00 Đến 00:15 KCN Duyên Thái  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Nhị Khê  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:30 Đến 00:45 Thị Trấn Thường Tín  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:30 Đến 00:45 Xã Duyên Thái  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:45 Đến 01:00 Xã Liên Phương  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:00 Đến 01:15 KCN Hà Bình Phương  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Liên Phương  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:30 Đến 01:45 KCN Hà Bình Phương  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:45 Đến 02:00 Xã Hiền Giang  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:00 Đến 02:15 Xã Hiền Giang  Đã duyệt
13 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:15 Đến 02:30 Xã Hồng Vân, Vân Tảo  Đã duyệt
14 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:30 Đến 02:45 Xã Văn Phú  Đã duyệt
15 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:00 Đến 03:15 Xã Quất Động  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:15 Đến 03:30 KCN Quất Động  Đã duyệt
17 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:30 Đến 03:45 KCN Quất Động  Đã duyệt
18 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:45 Đến 04:00 Xã Tô Hiệu, Thống Nhất  Đã duyệt
19 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:45 Đến 04:00 Xã Vạn Điểm  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 04:15 Đến 04:30 Xã Dũng Tiến  Đã duyệt

Ngày 10-2:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 22:00 Đến 22:15 Xã Thạch Hòa, Yên Bình, Tiến Xuân  Đã duyệt
2 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 22:00 Đến 22:15 Xã Đồng Trúc, Bình Yên, Hạ Bằng, Kim Quan, Lại Thượng  Đã duyệt
3 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 23:00 Đến 23:15 Xã Tiến Xuân, Yên Bình  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 23:00 Đến 23:15 Xã Hương Ngải, Phú Kim  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 23:00 Đến 23:15 Xã Cẩm Yên  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 22:00 Đến 22:15 Khách hàng thuộc xã Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thương, một phần xã Ba Trại  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:00 Đến 11:00 Một phần Cụm công nghiệp Thị trấn Phùng  Đã duyệt

Ngày 11-2:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Thạch Hòa  Đã duyệt
2 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc  Đã duyệt
3 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai  Đã duyệt
4 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai  Đã duyệt
5 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Thị trấn Liên Quan  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Canh Nậu, Dị Nậu, Chàng Sơn  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Thạch Hòa  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Thạch Hòa  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Bình Phú, Hữu Bằng, Phùng Xá  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Bình Phú, Hữu Bằng, Phùng Xá  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:30 Đến 01:45 Xã Bình Phú, Hữu Bằng, Phùng Xá  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 thị trấn Quốc Oai  Đã duyệt
13 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Xã Tuyết Nghĩa  Đã duyệt
14 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Xã Cấn Hữu  Đã duyệt
15 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Xã Cộng Hòa  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Thị Trấn Quốc Oai  Đã duyệt
17 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:45 Đến 06:00 Khu Công nghiệp Quốc Oai  Đã duyệt
18 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Xã Đông Xuân  Đã duyệt
19 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Xã Tân Hòa, Xã Tân Phú, Xã Đại Thành  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:30 Đến 06:45 Xã Ngọc Liệp  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:30 Đến 06:45 Xã Phượng Cách, Xã Sài Sơn  Đã duyệt
23 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:00 Đến 07:15 Xã Đông Xuân  Đã duyệt

Ngày 12-2:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 Một phần xã Ngũ Hiệp  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 + Một phần các thôn Nội Am, Thọ Am - xã Liên Ninh  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:30 Đến 01:00 + Một phần các thôn Việt Yên, Tương Chúc - xã Ngũ Hiệp + Một phần thôn Thống Nhất, Nam hưng - xã Đông Mỹ  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:30 Đến 01:00 + Một phần các thôn Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp + Khu ĐGĐ Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã Đại Hưng (thôn Trinh Tiết, một phần xã Vạn Kim (thôn Kim Bôi và một phần thôn Vạn Kim), thôn Đốc Hậu xã Đốc Tín, Bơm Kim Bôi.  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã Hợp Tiến (thôn Thượng Quất, Hạ Quất, Gò Mái, La Đồng, một phần thôn Phú Liễn, một phần thôn Viêm Khê), Khu trang trại Hồng Sơn và thôn Thanh Lợi xã Hồng Sơn, Công ty Hồng Chính, xí nghiệp Cầu Đường, Thủy sản Mỹ Đức, Công ty Minh Thành, Công ty TNHH Tiến Đạt Amenity, Bơm xóm 19 Hợp Thanh và Thôn Vài mới.  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Thôn Đồi thị trấn Đại Nghĩa, xã An Tiến, một phần xã Hợp Thanh, Đơn vị K5, Hộ cá thể Nguyễn Văn Thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Hưng, Bơm Hòa Lạc, Cơ sở sản xuất An Phú, Bơm Bãi Giữa.  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 08:00 Đến 08:30 Xã Hương Sơn, xã Hùng Tiến, thôn Trinh Tiết xã Đại Hưng, Bơm Hùng Tiến, Bơm Hội Xá, Bơm nước sạch xã Hương Sơn, Đền Trình, Khách Sạn Công Đoàn, Thiên Trù, Cáp Treo Chùa Hương, Hương Sơn 22, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hương Sơn, Chùa Tuyết Sơn, Chùa Long Vân, Bơm Phú Yên, Khách Sạn Mai Lâm và Đèn chiếu sáng suối Yến.  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 10:00 Đến 10:30 Xã Xuy Xá, Trại chăn nuôi Phù Lưu Tế, một phần xã Phùng Xá (thôn Thượng và một phần thôn Hạ), Công ty Đại Chính, Công ty Trường Thịnh, Dệt may Trung Thu, Thiên Thành, Hoàng Thắng và Toàn Thắng, xã Lê Thanh, xã Hồng Sơn, Xã An Mỹ, xã Tuy Lai, một phần xã Mỹ Thành, một phần xã Bột Xuyên, một phần xã Đồng Tâm, Công ty Ngọc Anh, Công ty cổ phần dệt may Thăng Long, Cơ sở sản xuất bao bì Lê Văn Vương, Bộ tư lệnh Thủ Đô, Gạch Hồng Sơn 1, Gạch Hồng Sơn 2, Gạch Hồng Sơn 3, Gạch Hồng Sơn 4, Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Bơm Xuy Xá, Bơm Áng Thượng, Cơ sở sản xuất gạch Phạm Văn Hoạt, Công ty Trường Sơn, Thêu May Mỹ Đức, Bơm Tảo Khê, Bơm Mỹ Thành, Công ty TNHH sản xuất & Thương Mại Dệt May An Hưng, Bơm Đồng Sổ, Khu Tập Thể A31, một phần xã Phúc Lâm(thôn Chân Chim và thôn Phù Yên xã Phúc Lâm), Bơm Đức Môn, Bơm Cầu Đổ Chân Chim, Bệnh Viện Tâm Thần, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất vật liệu xây dựng Huy Toản, Bơm Đồng Xa, Bơm Phúc Lâm 2, Công ty VietStar, Nhà Máy A31, Trường Bắn Miếu Môn, Vật Liệu Nổ, Trại Bò, Trại Lợn và Viettel Miếu Môn.  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 07:15 Xã Nam Tiến, Thị Trấn Phú Minh, Xã Hồng Thái  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 08:00 Đến 08:15 Xã Tri Thủy, Phúc Tiến, Minh Tân,Bạch Hạ  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 09:00 Đến 09:15 Xã Chuyên Mỹ, Xã Vân Từ, Xã Tân Dân, Xã Phú Yên, Sơn Hà  Đã duyệt
13 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 10:00 Đến 10:15 Xã Phượng Dực  Đã duyệt
14 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:00 Đến 06:10 Một phần xã Quảng Phú Cầu  Đã duyệt
15 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:10 Đến 06:30 Một phần xã Đông Lỗ, Đại Cường, Kim Đường  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:20 Đến 06:40 Một phần xã Hòa Xá, Hòa Nam, Hòa Phú, Phù Lưu, Lưu Hoàng  Đã duyệt
17 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:40 Đến 07:00 Một phần xã Quảng Phú Cầu  Đã duyệt
18 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:40 Đến 08:00 Một phần xã thị trấn Vân Đình, xã Đồng Tiến, Cao Thành, Sơn Công  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 00:00 Đến 01:00 Phường Liên Mạc  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 01:00 Đến 01:30 Khu Công nghiệp Nam Thăng Long - Phường Liên Mạc  Đã duyệt

Ngày 13-2:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 00:30 + Một phần các thôn Thanh Bình, Tranh khúc, Hồng Tiến - xã Vạn phúc + Một phần thôn Việt Yên - xã Ngũ Hiệp  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:30 Đến 01:00 Một phần xã Yên Mỹ Các thôn Hồng Phú, Duyên Hà - xã Duyên Hà  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 01:00 Một phần phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 01:00 Đến 02:00 Một phần phường Định Công  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 21:00 Đến 22:00 Một phần phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 23:00 Đến 23:59 Một phần phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  Đã duyệt
7 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 06:30 Đến 07:00 Một phần xã Liên Bạt, Trường Thịnh, Hoa Sơn, Cao Thành, Viên Nội, Viên An  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã thị trấn Vân Đình, xã Vạn Thái, Hòa Xá, Hòa Nam  Đã duyệt

Theo: EVN Hà Nội

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Sức hấp dẫn của Việt Nam về lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Cập nhật 02/12/2022

Tiềm năng ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam chính là những cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi các...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

EVNCPC bàn giao 6 trạm sạc nhanh cho ô tô điện cho khách hàng

Cập nhật 05/12/2022

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa hoàn thành sản xuất và bàn giao 6 trạm sạc nhanh cho ô...