Đến năm 2030, Việt Nam phát triển mạnh điện gió, đạt 21 GW & không phát triển thêm điện mặt trời

17/02/2022 15:57:30 - views: 388

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc lần thứ 26 - ngài Alok Kumar Sharma, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward cùng các cộng sự. Các nội dung trao đổi liên quan đến vấn đề năng lượng sạch và Quy hoạch điện 8. 
 

 
Chia sẻ với Chủ tịch COP 26 về vấn đề phát triển năng lượng sạch của Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, ngay sau Hội nghị COP26, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng phương án cập nhật lại dự thảo Quy hoạch điện 8, chú trọng phát triển nguồn điện theo hướng: Đánh giá lại tính khả thi các nguồn nhiệt điện than để tiếp tục giảm điện than; Phát triển mạnh điện khí, nhất là điện khí LNG để đảm bảo an ninh năng lượng và tăng khả năng hấp thụ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo quy mô lớn; Phát triển mạnh mẽ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời; Bố trí nguồn điện đảm bảo cân đối vùng miền, tránh truyền tải xa và đảm bảo dự phòng hợp lý ở từng miền. 
 
Dự thảo Quy hoạch điện 8 đã tính toán cơ cấu nguồn điện với tỷ lệ năng lượng tái tạo (chủ yếu điện gió) tăng cao. Năm 2030, tổng công suất nguồn điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (không kể thủy điện) đạt quy mô 38 GW, chiếm tỷ lệ 24%. Trong đó, điện gió đạt 21 GW và điện mặt trời đạt 16,5 GW. 
 
Đến 2030 nguồn điện mặt trời sẽ không tăng so với quy mô hiện nay do thời gian phát của nguồn điện mặt trời thấp, trong khi hệ thống chưa có đủ nguồn điện linh hoạt và hệ thống tích trữ năng lượng nên để đảm bảo an ninh hệ thống điện thì chương trình tính toán quy hoạch nguồn đã đưa ra kịch bản không phát triển thêm điện mặt trời đến năm 2030.
 
Đến năm 2045, cả nguồn điện gió và điện mặt trời đều phát triển mạnh. Tổng quy mô công suất nguồn năng lượng tái tạo trừ thủy điện đạt mức 156 GW, chiếm tỷ lệ 45% trong cơ cấu nguồn điện. Giai đoạn 2031 – 2045, nguồn điện gió phát triển nhanh đạt quy mô công suất là 82 GW, chiếm tỷ trọng 23%. Trong đó nguồn điện gió ngoài khơi được phát triển từ mức khoảng 5.000 MW năm 2030 lên mức 41.000 MW năm 2045.
 
Về nguồn nhiệt điện than, đến năm 2030, quy mô điện than của Việt Nam là 38,8 GW, tăng so với hiện nay 18 GW và gần như không tăng thêm đến 2045. Để đạt được điều này, sẽ loại bỏ các dự án nhiệt điện than khó có khả năng xây dựng, như: Quỳnh Lập I & II, Vũng Áng III, Long Phú II, Long Phú III. So với phương án trình tháng 3/2021, nhiệt điện than giảm 4.554 MW năm 2030 và giảm 9.904 MW đến năm 2045. So với Quy hoạch điện VII điều chỉnh thì nhiệt điện than đã giảm đi 16.000 MW đến năm 2030. Giai đoạn đến 2045 giảm khoảng 6 GW nguồn điện khí LNG so với phương án tính toán tháng 10/2021. Các nguồn điện giảm đi sẽ được thay thế bằng nguồn năng lượng tái tạo.
 
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và hoàn hiện dự thảo Quy hoạch điện 8 để phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 như mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và Tuyên bố chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch.
 

 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam cần hỗ trợ quốc tế về nguồn vốn ưu đãi rất lớn để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các giải pháp vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia vừa đóng góp có hiệu quả mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, bởi nhu cầu vốn để phát triển năng lượng theo dự thảo Quy hoạch điện 8 mỗi năm Việt Nam dự tính cần từ 10 - 13 tỷ USD để phát triển nguồn điện, hệ thống lưới điện chưa tính đến phương án thay thế các nhà máy điện than bằng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển hệ thống lưới điện thông minh, hệ thống tích trữ năng lượng và hệ thống thu hồi, lưu giữ các-bon. 
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, cho rằng, "vấn đề đặt ra là cùng với việc đầu tư thì lại phải tính làm sao cái giá phải thực sự cạnh tranh, có khả năng đáp ứng được nhu cầu và khả năng chi trả của các tổ chức, cá nhân sử dụng điện. Đây là một bài toán có một hệ nghiệm kép, thực sự là rất khó. Một mặt thì chúng ta phải phát triển và khuyến khích phát triển điện năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, nhưng mặt khác thì lại phải bảo đảm mặt bằng giá nó phải tương đối ổn định, và người sử dụng điện phải chấp nhận được, chứ nếu như mà phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch nhưng mà giá lại rất cao thì bài toán kinh tế là không bảo đảm. Cho nên rất mong ngoài việc tài trợ về vốn thì các ngài (Chủ tịch COP 26 và các đối tác) sẽ hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật, về mặt quản trị, có như vậy chúng ta mới có thể đạt được các mục tiêu này".
 
Đề cao tiềm năng to lớn về năng lượng gió ngoài khơi của Việt Nam, Chủ tịch COP 26 Alok Kumar Sharma khuyến khích Bộ Công Thương rà soát các khung quy định hiện hành cho điện gió ngoài khơi, nhấn mạnh các nhà đầu tư điện gió ngoài khơi có nhu cầu đa dạng về tài chính và sự chắc chắn về mặt chính sách; Đồng thời khuyến khích Việt Nam cập nhật và hiện đại hóa hợp đồng mua bán điện (PPA) cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về tài chính và kỹ thuật… 
 
Chủ tịch COP 26 Alok Kumar Sharma cho biết, "Trên cơ sở chuẩn bị cho COP 27 chúng ta cũng sẽ nhận xét xem có nguồn hỗ trợ nào cho Việt Nam có thể tiếp cận được và dành cho Việt Nam. Và các bạn cũng cần có những thay đổi về quy định pháp lý, chính sách làm sao để khu vực tư nhân có thể đầu tư vào lĩnh vực này… Như các bạn cũng đã đề cập về quy hoạch điện 8 đã có những điều chỉnh, và tôi rất mong là điều này sẽ thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện mới của các bạn…".
 
Khẳng định nguồn tài chính của Vương quốc Anh (UK) và quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển lưới điện và hạ tầng xanh, bao gồm thông qua Quỹ Đầu tư khí hậu (CIF- Climate Investment Fund) do Ngân hàng Thế giới quản lý, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ABD) và Quỹ tăng trưởng sạch (CGF- Clean Growth Fund) của UK… Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward một lần nữa nhấn mạnh: cần có sự tham gia của khối tư nhân để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch cho Việt Nam.
 
"Từ góc độ huy động vốn cho thấy là việc huy động vốn từ khu vực công cũng rất quan trọng đặc biệt là thủy điện tích năng, và đây cũng có rất nhiều lợi ích mà chúng ta thu được. Và cuối cùng, tôi cũng muốn nhấn mạnh một điểm là về phía Ngân hàng phát triển châu Á hiện nay cũng đang hỗ trợ cho việc đẩy nhanh và loại bỏ các nhà máy điện than trong vòng 10 năm tới thông qua một quỹ mới, và cũng có một số nhà máy nhiệt điện sẽ hết thời hạn sử dụng trong vòng 10-15 năm tới và họ sẽ chấm dứt sớm hơn các nhà máy này. Sẽ có nguồn vốn từ ADB để có thể chuyển đổi nhanh hơn, hiệu quả hơn về kinh tế. Đó là những dấu hiệu cho thấy là có rất nhiều tiềm năng mà chúng ta có thể tập hợp để hỗ trợ cho Việt Nam trong việc huy động vốn..".
 
Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, tuyên bố chính trị của Việt Nam tại Hội nghị COP26 đã được cụ thể hóa bằng việc sửa đổi Luật Điện lực và được thông qua tại kỳ họp Quốc hội tháng 1 năm 2022. Theo đó cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trong từng thời kỳ. Sửa đổi then chốt này mở ra nhiều đổi mới trong thu hút đầu tư, giải tỏa công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh hệ thống điện.
 
Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch COP26 kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp ngành điện lực Việt Nam tiếp cận được các nguồn tài chính của Anh và quốc tế để phát triển cơ sở hạ tầng ngành điện (lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối) nhằm các mục đích: cung cấp khả năng kết nối năng lượng tái tạo (kể cả dạng phân tán), nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, góp phần đạt được các mục tiêu cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ COP26. 
 
Bộ Công Thương khẳng định, quy trình, thủ tục và tiêu chí phê duyệt dự án đầu tư các nhà máy điện của Việt Nam tuân thủ theo quy trình thủ tục phê duyệt dự án đầu tư hiện đang thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn liên quan. Bộ Công Thương cũng sát sao chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề xuất cập nhật Hợp đồng Mua bán điện (PPA) cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về tài chính và kỹ thuật.
 
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh thiện chí của Ngài Chủ tịch COP 26 cũng như đối tác Vương quốc Anh về việc chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi..
 
Nguyên Long

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Hoa Kỳ hỗ trợ TP.HCM thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo

Cập nhật 21/09/2022

Ngày 20/9, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và...

Năng lượng xanh

Lắp đặt thành công trạm đo gió Dự án điện gió ngoài khơi Bến Tre

Cập nhật 03/10/2022

Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Bến Tre có tổng vốn đầu tư ước tính 1,4 tỷ USD, đóng...

Quản lý năng lượng

Giảm chi phí tiền điện nhờ sử dụng đèn Led trong chăn nuôi gà

Cập nhật 03/10/2022

Việc thay thế bóng đèn Led trong chăn nuôi gà có thể giúp nhiều cơ sở chăn nuôi gà tiết kiệm khoảng...

Điện lực

Tỷ lệ lắp đặt công tơ đo xa tại TP. Hồ Chí Minh đạt 98,31%

Cập nhật 05/10/2022

Đến nay, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã lắp đặt được 2.660.321 công tơ đo xa, đạt tỷ lệ 98,31%....