Lịch cắt điện từ ngày 23-5 đến ngày 29-5 tại Hà Nội

23/05/2022 17:03:59 - views: 98

Ngày 23-5:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 02:00 Đến 09:30 Một phần Thị trấn Đông Anh  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 03:00 Đến 08:30 Một phần thôn Thạc Quả  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:00 Đến 10:30 Một phần thôn Thạc Quả  Hoãn
4 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:00 Đến 09:00 Một phần thôn Đại Đồng xã Đại Mạch  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 06:00 Đến 09:45 Một phần thôn Đại Đồng xã Đại Mạch  Hoãn
6 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 07:00 Đến 12:00 Một phần thôn Đìa xã Nam Hồng  Hoãn
7 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:30 Đến 14:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
8 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 13:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 07:30 Đến 13:30 Cụm 9 xã Thọ Xuân  Hoãn
10 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 10:00 không  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 12:00 Đến 14:00 Một phần xã Trung Tú, Phương Tú  Đã duyệt

Ngày 24-5:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 02:00 Ngõ 167 Tây Sơn (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 02:00 Đến 04:00 Số 1÷55, 58÷92 Tây Sơn. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 04:00 Đến 06:00 Nhà E5, E6, E6B, C4, C5 Vĩnh Hồ. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 04:00 Đến 10:00 Ngõ 218, ngõ 252 ngõ Chợ Khâm Thiên (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 04:30 Đến 05:30 Nhà TT B6, C2,C3 Trung Tự. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 05:30 Đến 06:30 Nhà TT B15 ngõ 11 Lương Đình Của (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:00 Đến 08:00 Nhà B1, B3, C1, C3 Vĩnh Hồ. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:00 Đến 08:00 Chung cư 181 Nguyễn Lương Bằng. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:30 Đến 07:30 Ngõ 80 Phố Chợ Khâm Thiên, ngõ Cống Trắng, ngõ Khâm Đức (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 Nhà A6, A7, A8 Vĩnh Hồ, Ngõ 7 Thái Thịnh. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ Liên Việt, ngõ 163 Nguyễn Lương Bằng, số 143 đến 157 Hồ Đắc Di. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 12:00 A3, A4, 3C, 4C Nam Đồng. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 13:00 Đến 14:00 Ngách 168/23 Hào Nam, ngõ 168 Hào Nam, Tập thể Tổng cục Cảnh sát ngõ Quan Thổ 1. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 15:00 Ngách 168/23 Hào Nam, ngõ 168 Hào Nam, Tập thể Tổng cục Cảnh sát ngõ Quan Thổ 1. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 16:00 SN 35 đến SN 77. từ SN 58 đến SN 66 ngõ Thổ Quan, Nhà Hộ sinh, UBND phường Thổ Quan. Nhà TT A3, ngách 35,77,62 ngõ Thổ Quan (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 15:00 Đến 16:00 Ngõ 39 Hào Nam. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 00:00 Đến 08:00 Một phần Thị Trấn Đông Anh  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 02:00 Đến 10:30 Một phần Thị Trấn Đông Anh  Hoãn
19 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 04:30 Đến 13:30 Một phần xã Vân Hà  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 06:30 Đến 12:30 Một phần xã hải Bối  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 04:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Long Biên Từ 04:00 Đến 08:00 Khách hàng Công ty Nam Vang, Thép Thăng Long, Tu tạo nhà ở  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:00 Đến 07:30 Tổ 1+2 phường Việt Hưng  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:30 Đến 09:00 khách hàng kho Bạc Quận Long Biên  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 09:00 Không  Hoãn
27 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 12:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Long Biên Từ 09:00 Đến 10:00 Không  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Long Biên Từ 09:00 Đến 10:00 Không  Hoãn
30 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:00 Đến 11:00 Không  Hoãn
32 Công ty Điện lực Long Biên Từ 11:00 Đến 12:00 Không  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Long Biên Từ 11:00 Đến 12:00 Không  Hoãn
34 Công ty Điện lực Long Biên Từ 12:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Long Biên Từ 12:00 Đến 13:00 Không  Hoãn
36 Công ty Điện lực Long Biên Từ 13:00 Đến 14:00 Không  Hoãn
37 Công ty Điện lực Long Biên Từ 14:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Long Biên Từ 14:00 Đến 15:00 Không  Hoãn
39 Công ty Điện lực Long Biên Từ 15:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Long Biên Từ 15:00 Đến 16:00 Không  Hoãn
41 Công ty Điện lực Long Biên Từ 16:00 Đến 17:00 Không  Hoãn
42 Công ty Điện lực Long Biên Từ 17:00 Đến 18:00 Không  Hoãn
43 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần xã Thạch Đà  Hoãn
44 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:00 Công ty cổ phần đầu tư DTC  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 10:00 Đến 12:30 Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Oanh  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 05:00 Đến 08:00 Xã Tiến Xuân  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 07:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 13:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
50 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 05:30 Đến 12:00 Một phần thị trấn Phùng  Đã duyệt
51 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 06:00 Đến 12:30 Một phần xã Hồng Hà  Đã duyệt
52 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:30 Đến 10:30 Thôn 6, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng  Đã duyệt
53 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:30 Đến 09:20 TBA Minh Phát  Đã duyệt
54 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 09:30 Đến 10:20 TBA Tân Tiến  Đã duyệt
55 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 10:30 Đến 11:30 TBA T&J  Đã duyệt
56 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 11:30 Đến 12:00 Không  Đã duyệt
57 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 14:00 Đến 14:50 TBA Bơm Đoài Khê  Đã duyệt
58 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 15:10 Đến 16:00 TBA Liên Hà 1  Đã duyệt
59 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần thôn Trinh Tiết xã Đại Hưng (TBA Sêu 4), Thôn Đốc Hậu xã Đốc Tín, một phần xã Vạn Kim (Kim Bôi 3, Kim Bôi 4, Kim Bôi 5, Vạn Kim, UBND Vạn Kim, Vạn Phúc, Vạn Phúc 3), Bơm Kim Bôi.  Đã duyệt
60 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:00 Đến 14:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
61 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 14:00 Đến 15:30 Một phần thôn Trinh Tiết xã Đại Hưng (TBA Sêu 4), Thôn Đốc Hậu xã Đốc Tín, một phần xã Vạn Kim (Kim Bôi 3, Kim Bôi 4, Kim Bôi 5, Vạn Kim, UBND Vạn Kim, Vạn Phúc, Vạn Phúc 3), Bơm Kim Bôi.  Đã duyệt
62 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 10:00 một phần Xã Phú Mãn  Đã duyệt
63 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 10:00 một phần Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
64 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 10:30 một phần Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
65 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 08:30 một phần Xã Phú Mãn  Đã duyệt
66 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 10:00 Đến 10:30 một phần Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
67 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 05:00 Đến 12:00 Thôn Trường Xuân, Vân Đồng  Hoãn
68 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 05:00 Đến 12:00 Thôn Tri Lễ  Đã duyệt

Ngày 25-5:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 02:00 Ngõ 317 Tây Sơn, số 317÷ số 425 Tây Sơn. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 04:00 Ngõ 191, ngõ 207, ngõ 241, ngõ 260 ngõ Chợ Khâm Thiên. Số 178÷số 260 ngõ Chợ Khâm Thiên, số 165 ÷ 241 ngõ Chợ Khâm Thiên (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 02:00 Đến 04:00 Ngõ 122 Đường Láng, ngách 41/122 Thịnh Quang (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 04:00 Đến 06:00 Ngõ Thái Thịnh 1 (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:00 Đến 07:00 Ngõ 151A Thái Hà, nhà I17 Thái Hà, tập thể Cty Đường thủy (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 07:00 Đến 08:00 Ngõ 1194 Đường Láng, chung cư số 5 ngõ 141/1194 Đường Láng, tập thể Dự trữ Quốc Gia (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ 178 Tây Sơn. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ 16 Hoàng Cầu, số 111 ÷159 ngách 64/16 Hoàng Cầu. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 12:00 Ngõ 23, ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai, số 1÷số 23 Nguyễn Phúc Lai (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 16:00 Ngõ 211 Xã Đàn, ngõ 152, 106 Xã Đàn 2 (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 16:00 Ngõ 143 Phố Chợ Khâm Thiên, ngách 9, 45, 61 ngõ 143 Phố Chợ Khâm Thiên. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 06:00 Đến 09:00 Một phần xã Đông Dư  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 03:00 Đến 10:00 Một phần xã Vĩnh Ngọc  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 04:30 Đến 13:30 Một phần Xã Uy Nỗ.  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:00 Đến 12:00 Một phần Xã Uy Nỗ.  Hoãn
17 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:30 Đến 08:30 Một phần Xã Xuân Nộn, xã Nguyên Khê.  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:00 Đến 07:30 Tổ 16, 18 Phường Đức Giang  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:30 Đến 08:00 Tổ 16 Phường Đức Giang, Ngõ 466 đường Ngô Gia Tự  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 12:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Long Biên Từ 09:00 Đến 10:00 Không  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Long Biên Từ 09:00 Đến 10:00 Không  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Long Biên Từ 11:00 Đến 12:00 Không  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Long Biên Từ 11:00 Đến 12:00 Không  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Long Biên Từ 12:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
30 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 04:00 Đến 12:00 Một phần xã Thạch Đà, Hoàng Kim  Hoãn
31 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 04:00 Đến 11:00 Một phần xã Đại Thịnh  Đã duyệt
32 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 05:30 Đến 07:00 Tuyến phố Quang Trung , một phần phố Cầu Trì. Khu Mai Trai, Bờ Đắp - phường Trung Hưng  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:00 Đến 14:00 Một phần tuyến phố Quang Trung  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:00 Đến 09:30 TT Xuân Mai Khu Chiến Thắng, Cty Minh Tuấn, Cty Tân Hiệp Thành, Cty Lê Gia Hưng, Cty Vũ Lâm  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:00 Đến 10:30 TT Xuân Mai, Xã Thủy Xuân Tiên.  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:00 Đến 10:00 TT Chúc Sơn Rau An toàn Chúc Sơn, thôn An Phú, Chúc sơn 22 Xã Thụy Hương Thôn Phú Bến, Thôn Tân An, Thôn Tân Mỹ, Thôn Trung Tiến, Khu Bãi (Thôn Trung Tiến)  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:00 Công ty cổ phần tập đoàn Minh Cường  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 10:00 Đến 12:30 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Tiến Bảo  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 10:00 Xã Thạch Hòa  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 05:30 Đến 13:30 Một phần xã Thượng Mỗ, Hạ Mỗ  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 10:00 Đến 13:30 Một phần xã Hồng Hà  Đã duyệt
44 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần xã Đông La, La Phù. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 05:00 Đến 09:30 Một phần thôn Nghĩa, một phần thôn Thượng xã Xuy Xá (TBA Nghĩa 1, Xuy Xá Thượng 2, Xuy Xá Thượng, Bơm Xuy Xá), một phần thôn Đức Thụ xã Lê Thanh (TBA Lê Thanh 11), Bơm Xuy Xá và Công ty Ngọc Anh.  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần Xã Sài Sơn  Đã duyệt
50 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần Xã Sài Sơn  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần Xã Cộng Hòa  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:00 Đến 12:00 một phần Xã Tuyết Nghĩa  Đã duyệt
53 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:30 Đến 11:00 Xưởng sản xuất nhôm Hoa Sơn - Ứng Hòa  Đã duyệt

Ngày 26-5:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 00:30 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 02:00 Ngõ 252 Tây sơn (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 02:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 02:00 Đến 04:00 Ngõ 121 Phố Thái Hà (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 02:30 Đến 08:00 Không Mất điện khách hàng  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 04:00 Đến 06:00 Ngõ 82 Yên Lãng (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 07:00 Đến 08:00 Ngõ 1, 62, 58, 26 Linh Quang. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 07:00 Đến 08:00 Số 30 đến 152 ngõ 88 Trần Quý Cáp (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 07:45 Đến 08:45 Ngách 1 ÷ 21 ngách 33 ngõ Văn Chương 2, nhà A10, A11 Văn Chương, số 1 ÷ số 33 Văn Chương 2. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 09:00 Ngõ 68, 49 Linh Quang. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 A15, 7C, A80, A8 Nam Đồng (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ 102 Yên Lãng (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 SN 153÷SN 167 và ngõ 180, 181, 167 phố Phương Mai. TT D17, D16, D14 Phương Mai (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:30 Đến 09:30 Số 9÷số 41 Ngô Sỹ Liên, bên lẻ phố Y Miếu, Chợ Ngô Sỹ Liên. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:30 Đến 09:30 Từ đầu ngõ Văn Chương đến 131 Văn Chương 1 (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:15 Đến 10:15 Số 29 Văn Miếu ÷ 65 Văn Miếu, số 1 ÷ só 23 Ngô Tất Tố. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:15 Đến 10:15 Ngách 53 Văn Hương, số nhà 60 ÷ số 90 Ngõ Văn Hương. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 11:00 Ngõ Chợ Khâm Thiên từ đầu ngõ đến số nhà 46, đầu ngõ Khâm Đức đến số nhà 60, Ngõ Miếu, Đầu ngõ Đình Tương Thuận, Ngõ Hồ Cây Sữa. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 11:00 Ngõ 108 Tôn Đức Thắng ÷ 146 Tôn Đức Thắng, Từ số 27 ÷ số 79 Tôn Đức Thắng. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 12:00 A5, A6, 5C, 6C Nam Đồng (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 12:00 Số 102÷154 Yên Lãng, Ngõ 120, 154 Yên Lãng, tập thể Nội thương (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 12:00 SN 6÷SN 96 ngõ 120 Trường Trinh , TT D1 Phương Mai (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 11:00 Đến 12:00 Ngõ 1/32 Khâm Thiên, Ngõ 222 Lê Duẩn từ nhà B7 đến cuối ngõ 222 Lê Duẩn. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 11:00 Đến 12:00 Số 148 ÷ 158 Tôn Đức Thắng, số 1 ÷ 33 Đoàn Thị Điểm, số 2 ÷ 28 Đoàn Thị Điểm. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 15:00 Số 2 ÷ số 16 ngõ 222 Lê Duẩn và ngách 16/222 Lê Duẩn (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 16:00 A3, A4, 4C, 3C Nam Đồng (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 16:00 SN 120÷SN 160 Trường Trinh, Cty XD Lũng Lô Bộ Quốc Phòng (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 15:00 Đến 16:00 Ngách 51 Linh Quang. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
30 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 00:00 Đến 07:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 00:00 Đến 07:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 06:30 Không  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 03:00 Đến 08:30 Một phần thôn Vĩnh Ninh - xã Vĩnh Quỳnh  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 06:00 Đến 12:00 San tải hạ thế không mất điện dân sinh  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 03:00 Đến 04:30 Một phần xã Cổ Loa, xã Dục tú, xã Mai Lâm  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 04:30 Đến 13:30 Một phần xã Vân Hà.  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 04:30 Đến 09:30 Một phần xã Mai Lâm  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 06:45 Đến 09:15 Một phẫn xã kim Chung  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:00 Đến 12:00 Không  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:30 Đến 11:30 Một phần xã Mai Lâm, xã Cổ Loa, xã Dục Tú  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 04:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:00 Đến 08:35 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
44 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:15 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:15 Đến 11:45 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Liên Mạc, Thạch Đà  Hoãn
47 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần xã Tiến Thắng  Đã duyệt
48 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 00:00 Đến 08:00 không  Đã duyệt
49 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 00:00 Đến 08:00 không  Đã duyệt
50 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 04:00 Đến 12:00 Tổ DP1 - Phường Văn Quán, ổ DP 2,3 phường Văn Quán; UBND phường Văn Quán.  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:00 Đến 14:00 Một phần tuyến phố Quang Trung, phố Cầu Trì. Một phần khu Mai Trai, Bờ Đắp - phường Trung Hưng  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:00 Đến 12:00 Một phần tuyến phố Lê Lợi, phố Đốc Ngữ, TT K65  Đã duyệt
53 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:00 Đến 10:00 Rau quả an toàn NTP  Đã duyệt
54 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:00 Đến 08:30 Xã Tốt Động Đa canh tốt động, thôn Tân Long, Xóm tròn, xóm Mát, Nước sạch Trường Yên, Xóm Bến. Thôn Đừn  Đã duyệt
55 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:00 Đến 08:30 Xã Thanh Bình: Thôn Đồi 1 Xã Đông Phương Yên Thôn Lũng Vị  Đã duyệt
56 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:00 Trường Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội  Đã duyệt
57 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 10:00 Một phần xã Tiến Xuân  Đã duyệt
58 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 10:00 Một phần xã Tiến Xuân  Đã duyệt
59 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 10:00 Một phần xã Thạch Hòa  Đã duyệt
60 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 05:00 Đến 13:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
61 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 05:00 Đến 11:00 Thôn Lagim, Xã Tân Minh  Đã duyệt
62 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 06:00 Đến 12:00 Xã Tân Minh  Đã duyệt
63 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần Cụm CN Phùng  Đã duyệt
64 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 06:00 Đến 12:00 Một phần xã Song Phượng  Đã duyệt
65 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:00 Đến 10:00 Một phần thị trấn Trôi.  Đã duyệt
66 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 05:00 Đến 07:30 Một phần xã Phù Lưu Tế (Thôn 1, Thôn 2, Thôn 8, Thôn 9, Thôn 10), một phần Thị trấn Đại Nghĩa (một phần thôn Tế Tiêu và một phần thôn Văn Giang), Công ty Quang Mỹ, Bơm Phù Lưu Tế 2, Bơm nước sạch thị trấn Đại Nghĩa, Công An huyện Mỹ Đức, Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức và Bơm tiêu thôn Tế Tiêu, Một phần xã Phùng Xá (TBA Phùng Xá 5, Phùng Xá 8, Phùng Xá 12), Công ty Đại Chính, Công ty Trường Thịnh, Dệt May Trung Thu, Công ty Hoàng Thắng, Công ty Thiên Thành và Công ty Toàn Thắng..  Đã duyệt
67 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 13:30 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
68 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 07:30 Một phần Xã Nghĩa Hương  Đã duyệt
69 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 10:00 một phần Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
70 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
71 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
72 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:00 Đến 12:00 Một phần Xã Phú Cát  Đã duyệt
73 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:30 Đến 12:30 Công ty CP Xi Măng Sài Sơn, Xã Sài Sơn  Đã duyệt
74 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
75 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 05:00 Đến 12:00 Một phần thị trấn Vân Đình, xã Vạn Thái  Đã duyệt
76 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 05:00 Đến 12:00 Một phần xã Hòa Xá, Nam Dương, Hòa Phú  Đã duyệt
77 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 05:00 Đến 05:00 không  Đã duyệt
78 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 12:00 Đến 05:00 không  Đã duyệt

Ngày 27-5:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 04:30 Đến 05:30 Nhà TT C14 ngõ 41 Đông Tác, SN 44 ÷ SN 66, nghách 66/41 Đông Tác (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 05:30 Đến 06:30 Ngõ 6 Đặng Văn Ngữ. Ngách 15, 31 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:00 Đến 08:00 Chung cư CT1 Hoàng Cầu (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:30 Đến 07:30 Mặt Phố Chợ Khâm Thiên, ngõ 138, 154, 178, 153 Phố chợ Khâm Thiên. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 Ngách 15/30 ÷ ngách 15/34 ngõ 15 Phương Mai. TT B9, B10 TT Bệnh Viện Bạch Mai. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:00 Đến 11:00 Ngõ 32, 34 Hào Nam, Số 32 ÷80 Hào nam (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 12:00 Nhà TT B20, B20A, B20B, B21 Kim Liên. Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, SN 30 ÷ SN 60. (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 16:00 Số 91, 104 Nguyễn Phúc Lai, ngõ 148 Mai Anh Tuấn (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 14:00 Đến 16:00 Chung cư B7-B10 Kim Liên (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 00:00 Đến 06:30 Không  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 03:00 Đến 07:30 Một phần xã thanh Liệt  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 03:00 Đến 09:00 Một phần xã Thụy Lâm, xã Xuân Nộn  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:00 Đến 11:00 Tại trang trại CN hòa Phát  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:00 Đến 10:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:00 Đến 14:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
19 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 04:00 Đến 12:00 Một phần xã Thạch Đà, Hoàng Kim  Hoãn
20 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 00:00 Đến 08:00 không  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 00:00 Đến 08:00 không  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 14:00 N0 34 ÷ N0 37 khu DD Hà Trì 3, N0 23 ÷ N0 33 khu DD Hà Trì 3.  Đã duyệt
23 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần thôn Đại Quang, thôn Bình Sơn, thôn Điếm Ba, thôn Ma Tre, thôn Bắc - xã Sơn Đông  Đã duyệt
24 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần phường Trung Hưng  Đã duyệt
25 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 08:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 05:30 Đến 08:00 Xã Tốt Động Thôn Tân Long, Xóm Mới, Thôn Liên Hòa, Xóm Bến, Thôn Yên Duyệt.  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 05:30 Đến 06:30 Xã Thụy Hương Thôn Phúc Cầu, Thôn Chúc Đồng, Khu rau sạch Thụy Hương, Công ty VINANUSOI, Khu K25 Phường Đồng Mai Tổ 18 Đồng Mai Xã Đại Yên Xóm Nứa, Xóm Làng, Công ty SANAWTM, Công ty May Hưng Thịnh Thị trấn Chúc Sơn Một phần Khu Yên Sơn. Xã Ngọc Hòa Thôn Chúc Lý, thôn Cầu, Thôn Non Nông, Công ty Lê Tuấn Kế, Công ty Trịnh Duy Chiểu.  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:30 Đến 10:30 Xã Thụy Hương Thôn Chúc Đồng, thôn An Phú Xã Ngọc Hòa Thôn Chúc Lý, thôn Cầu, Công ty Lê Tuấn Kế, Công ty Trịnh Duy Chiểu.  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:30 Xã Tốt Động Một phần Thôn Tân Long Xã Trường Yên Thôn Phù Yên, một phần thôn Yên Trường, thôn Tân Yên  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 09:30 Đến 10:30 Xã Thụy Hương Thôn Phúc Cầu, Thôn Chúc Đồng, Khu rau sạch Thụy Hương, Công ty VINANUSOI, Khu K25 Phường Đồng Mai Tổ 18 Đồng Mai Xã Đại Yên Xóm Nứa, Xóm Làng, Công ty SANAWTM, Công ty May Hưng Thịnh Thị trấn Chúc Sơn Một phần Khu Yên Sơn. Xã Ngọc Hòa Thôn Chúc Lý, thôn Cầu, Thôn Non Nông, Công ty Lê Tuấn Kế, Công ty Trịnh Duy Chiểu.  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 10:00 Một phần xã Yên Bình  Hoãn
32 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 04:00 Đến 10:00 Một phần xã Đồng trúc  Hoãn
33 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:30 Đến 13:00 Khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 05:00 Đến 06:30 Xã Nhị KHê  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 06:30 Đến 14:30 Xã Nhị KHê  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 14:30 Đến 16:00 Xã Nhị KHê  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 05:30 Đến 13:30 Một phần xã Hạ Mỗ  Đã duyệt
38 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 06:00 Đến 09:30 ĐZ 375E1.56 Phùng sau Dao 74 Trung Châu 2 ÷ Dao 89 Trung Châu 2 ÷ Dao 2 Hạ Mỗ 13  Đã duyệt
39 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 06:00 Đến 09:30 ĐZ 375E1.56 Phùng sau Dao 74 Trung Châu 2 ÷ Dao 89 Trung Châu 2 ÷ Dao 2 Hạ Mỗ 13  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 10:00 Đến 13:30 Một phần xã Liên Hồng  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:30 Đến 11:30 Không  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 05:00 Đến 09:30 Khu kinh tế Áng Bằng Xã Tuy Lai, Đơn vị 789, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Đẩu, Công ty Thành Phát, Bộ tư lệnh pháo binh, Tổ hợp vật liệu xây dựng Trung Sơn, Công ty Quang Đức, Công ty Mỹ Thành, Bơm Thôn Đồng Ké, Thôn Đồng Ké, Công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên D.T.A, Kho K14, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Xây dựng &Thương mại Hải Hưng, Công ty Quyết Tuyển, Xăng dầu Trần Phú, Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn, Công ty Mê Ga, Công ty cổ phần Thành Lập, Đơn vị 897 bộ quốc phòng, Công ty trách nhiệm Hữu Hạn Thống Nhất, Công ty Công ty cổ phần thương mại quốc tế Thịnh Long và Tiểu đoàn 29 -Lữ đoàn 28.  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 05:00 Đến 09:30 Một phần thôn Nam Hưng (Nam Hưng 2, Nam Hưng 3), Thôn Bắc Thanh Hà xã An Phú và Công ty cổ phần xây dựng & du lịch Xuân Trương  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:00 Đến 12:00 Một phần Xã Tuyết Nghĩa, Xã Phú Cát, Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 09:00 Một phần Xã Tuyết Nghĩa  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 05:00 Đến 12:00 Một phần xã Trung Tú  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 05:00 Đến 12:00 không  Đã duyệt

Ngày 28-5:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 00:00 Đến 05:00 TT đào tạo trường ĐH KTQD - 207 Giải Phóng  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân Hàng TMCP Quân Đội số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 02:00 Ngõ 7 thái Hà (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 3 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 02:00 Đến 04:00 Phố Nguyễn Văn Tuyết, ngõ 109 Trung Liệt (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 3 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 04:00 Đến 06:00 Ngõ 178 Thái Hà (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 3 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 06:00 Đến 08:00 UBND Quận Đống Đa (Ngừng cấp điện khách hàng trong 3’ để chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ 252 Tấy Sơn (Ngừng cung cấp điện khách hàng trong 3 phút để chuyển nguồn hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 02:00 Đến 10:00 Một phần tổ dân phố số 5 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 03:00 Đến 08:00 Một phần xã Kim Chung  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 04:45 Đến 13:15 Một phần xã Vân Hà.  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 06:00 Đến 07:00 Một phần xã Đông Hội  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 04:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:00 Đến 07:00 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Long Biên Từ 06:00 Đến 10:00 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
17 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Liên Mạc, Chu Phan  Hoãn
18 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 06:00 Đến 11:00 Một phần xã Tráng Việt (HTX dịch vụ điện quản lý)  Đã duyệt
19 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 06:00 Đến 11:00 Một phần xã Tráng Việt (HTX dịch vụ điện quản lý)  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 00:00 Đến 08:00 không  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 00:00 Đến 08:00 không  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 04:00 Đến 12:00 Mặt phố Văn Phú, Khu Tập thể Tòa án, Viện kiểm sát.  Đã duyệt
23 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần tuyến phố Chùa Thông, Ngõ 24 Chùa Thông, Khu Dộc Lùn, khu đô thị HUD  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 05:30 Đến 06:30 Xã Hợp Đồng: Thôn Đồng Lệ, 1 phần thôn Thái Hòa, Thôn Đạo Ngạn. Xã Quảng Bị: Thôn 1, Thôn 2, Thôn Liên Hợp. Trạm Bơm Hạ Dục, Xã Đồng Phú Đồng Phú 8  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:00 Đến 10:00 Xã Ngọc Hòa Thôn Cả, một phần Thôn Chúc Lý Cty CP chất lượng, Cty Dương Châu, Cty Đại Yên,  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 06:30 Đến 10:30 Xã Hợp Đồng Thôn Đạo Ngạn.  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 07:00 Đến 09:30 TBA Thủy Xuân Tiên 9  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 09:30 Đến 10:30 Xã Hợp Đồng: Thôn Đồng Lệ, 1 phần thôn Thái Hòa, Thôn Đạo Ngạn. Xã Quảng Bị: Thôn 1, Thôn 2, Thôn Liên Hợp. Trạm Bơm Hạ Dục, Xã Đồng Phú Đồng Phú 8  Đã duyệt
29 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 05:00 Đến 13:00 Xã Nhị KHê  Đã duyệt
30 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 05:00 Đến 13:00 Khu DV Văn Bình  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:30 Đến 11:30 Không  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 05:00 Đến 09:30 Một phần xã An Mỹ, Cơ sở sản xuất gạch Phạm Văn Hoạt, Thêu May Mỹ Đức.  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 05:00 Đến 12:00 Xã Nam Tiến, Thị trấn Phú Minh  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 09:00 Một phần Thị Trấn Quốc Oai  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 09:00 Một phần Xã Ngọc Mỹ  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Đông Xuân  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 10:00 Một phần Xã Đông Yên  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 10:00 Một phần Xã Yên Sơn  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần Xã Phú Cát  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:30 Đến 10:00 Một phần thôn An Phú xã Hòa Phú  Đã duyệt

Ngày 29-5:
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
1 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải khách hàng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 03:45 Đến 05:00 Một phần xã Nguyên Khê, Thị Trấn Đông Anh.  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 05:00 Đến 13:30 Một phầnThị Trấn Đông Anh.  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 06:00 Đến 08:30 Một phần xã Kim Nỗ  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 13:30 Đến 15:00 Một phầnThị Trấn Đông Anh, xã Nguyên Khê.  Đã duyệt
6 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 09:00 Đến 12:30 trường Tiểu học Ngôi Sao tại Lô T1 Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Long Biên Từ 04:00 Đến 12:00 Khách hàng Công ty Kim khí Thăng Long, Công ty Goshi Thăng Long, Cầu 14, Ép rác  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 05:00 Đến 13:00 Một phần xã Vân Côn. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 05:00 Đến 12:00 Xã Nam Tiến  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:00 Đến 12:00 Khu công nghiệp Quốc Oai,  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 09:00 Một phần Xã Sài Sơn  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 09:00 Một phần Xã Sài Sơn  Đã duyệt
13 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 04:30 Đến 09:00 Một phần Xã Cộng Hòa  Đã duyệt
14 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Hòa Thạch  Hoãn
15 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 07:00 Một phần Xã Hòa Thạch  Đã duyệt

Theo: EVN Hà Nội

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Cập nhật 02/08/2022

Theo tiến sỹ Đỗ Nam Thắng, Đại học Quốc gia Australia, Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp...

Năng lượng xanh

Sử dụng 100% nhiệt năng tái tạo để nấu bia

Cập nhật 14/08/2022

Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tại Quảng Nam vừa hoàn thành mục tiêu sử dụng năng lượng sinh khối để...

Quản lý năng lượng

EVN tiên phong trong triển khai tiết kiệm điện

Cập nhật 13/08/2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn...

Điện lực

PC Cà Mau: Thay thế công tơ điện tử vì tiện ích khách hàng

Cập nhật 12/08/2022

Thay thế 100% công tơ điện cơ sang công tơ điện tử là mục tiêu đang được Công ty Điện lực Cà Mau tập...