Gói thầu: Cung cấp bi nghiền than phi 60 phục vụ sản xuất tháng 7 năm 2022

05/08/2022 09:43:17 - views: 119

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp bi nghiền than phi 60 phục vụ sản xuất tháng 7 năm 2022
 
Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
 
Nguồn vốn: Vốn SXKD
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 04/08/2022 17:22 Đến ngày 11/08/2022 17:30
 
Thời điểm đóng/mở thầu: 11/08/2022 17:30
 
Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày
 
Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 120 Ngày
 
Số tiền bảo đảm dự thầu: 14.437.000 VND (Mười bốn triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)
 
Dự toán gói thầu: 962.500.000 VND (Chín trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
 
Phát hành E-HSMT:  Miễn phí  
Muasamcong

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Cập nhật 02/08/2022

Theo tiến sỹ Đỗ Nam Thắng, Đại học Quốc gia Australia, Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp...

Năng lượng xanh

Sử dụng 100% nhiệt năng tái tạo để nấu bia

Cập nhật 14/08/2022

Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tại Quảng Nam vừa hoàn thành mục tiêu sử dụng năng lượng sinh khối để...

Quản lý năng lượng

Tiết kiệm điện "bén rễ" từ ý thức

Cập nhật 15/08/2022

Kết quả sản lượng điện tiết kiệm năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho thấy sử...

Điện lực

PC Cà Mau: Thay thế công tơ điện tử vì tiện ích khách hàng

Cập nhật 12/08/2022

Thay thế 100% công tơ điện cơ sang công tơ điện tử là mục tiêu đang được Công ty Điện lực Cà Mau tập...