Công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc của người lao động

09/08/2022 09:18:45 - views: 306

Hội nghị đã thông qua nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 với 100% đại biểu triệu tập đồng ý.

Ông Nguyễn Minh Khiêm- Giám đốc Công ty  phát biểu tại Hội nghị.
 
Báo cáo đánh giá thực hiện quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn EVNICT tại Hội nghị người lao động năm 2022, bà Nguyễn Thị Thu Hà- Phó Chủ tịch Công đoàn EVNICT cho biết, Công đoàn đã luôn bảo đảm việc làm cho người lao động, thực hiện các quy định liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, nâng bậc lương, thể dục thể thao, chăm lo đảm bảo quyền lợi cho lao động, nhất là lao động nữ.

Đặc biệt, hàng năm, Công ty đã công khai minh bạch mức thu nhập người lao động trước khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập và đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định. 
 
Công ty đã thực hiện công khai đầy đủ các thông tin đến người lao động theo quy định gồm 7 nội dung về của 1). Tình hình sản xuất kinh doanh; 2). Nội quy lao động, thang bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động (NSDLĐ) liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động (NLĐ); 3). Thỏa ước lao động tập thể; 4.) Trích lập sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ tương trợ và các quỹ khác do NLĐ đóng góp; 5). Trích nộp kinh phí công đoàn, đóng các bảo hiểm; 6). Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ; 7). Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
 
Người lao động được tham gia ý kiến trong đề xuất thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giải pháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiệu điều kiện việc làm, an toàn vệ sinh lao động; Tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế quản lý nội bộ; Xây dựng sửa đổi bổ sung Quy chế phân phối tiền lương NLĐ và các quy chế quy định khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan đến NLĐ. Công ty đã ban hành quy định xây dựng ban hành quy chế quản lý nội bộ trong đó yêu cầu các đơn vị trước khi ban hành phải lấy ý kiến của các bộ phận liên quan để thống nhất và phải được thẩm định trước khi ban hành. 
 
Người lao động được tham gia đầy đủ các hoạt động của Công ty, bao gồm Hội nghị NLĐ, hội nghi/cuộc họp sơ kết/tổng kết…Theo đó NLĐ luôn được tạo điều kiện để tham gia vào công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Thỏa ước lao động, nội quy lao động, việc sử dụng quỹ, việc trích nộp kinh phí công đoàn, việc thực hiện phong trào thi đua khen thưởng….

Ông Nguyễn Trường Giang- Chủ tịch Công đoàn EVNICT phát biểu tại Hội nghị.
 
Việc đối thoại tại nơi làm việc cũng được lãnh đạo Công ty tổ chức định kỳ thường xuyên, lồng ghép với các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh và các cuộc họp khác nhắm giải quyết ý kiến thắc mắc của NLĐ kịp thời.
 
Đặc biệt là tại Hội nghị người lao động hàng năm, NLĐ và NSDLĐ đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, qua đó nhiều ý kiến của NLĐ đã được bên chuyên môn tiếp thu và thực hiện. 
 
Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Công ty đã được thực thi đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Cần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
 
Tại Hội nghị, bà Lê Thị Kim Ngọc- Phó chủ tịch công đoàn, Phó phòng TCHC đã trả lời cụ thể, chi tiết, thẳng thắn các ý kiến, kiến nghị của NLĐ tổng hợp tại Hội nghị người lao động cấp đơn vị tổng hợp về Công đoàn Công ty. Đó là nhóm ý kiến về thời gian làm thêm, thời gian trả lương hàng tháng; nhóm ý kiến thanh toán tiền an toàn điện, chế độ cho ngành nghề, độc hại nguy hiểm; chế độ lương nghỉ phép; thời gian chấm công; thông tin về thu nhập trên hệ thống HRMS; điều kiện làm việc; chế độ nghỉ điều dưỡng cho người lao động, chi phúng viếng hiếu, hỉ, ..

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết hội nghị người lao động.
 
Bà Ngọc nhìn nhận nhiều chế độ, chính sách văn bản của công đoàn Công ty chưa đến được với đoàn viên và vai trò của tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn- là cánh tay nối dài của Công đoàn vẫn chưa phát huy được hiệu quả.
 
Tại Hội nghị, bà Lê Thị Kim Ngọc cũng phổ biến một số điểm mới của thỏa ước lao động tập thể; Điểm mới của Nội quy lao động ban hành năm 2022.
 
Ông Nguyễn Trường  Giang- Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty cho biết sẵn sàng lắng nghe, trao đổi, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người lao động liên quan đến mô hình tổ chức mới của Công ty, cũng như chế độ, chính sách cho người lao động thông qua email, hộp thư trực tiếp tại phòng sinh hoạt tập thể của Công ty. 
VH

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Cập nhật 29/11/2022

Tại Diễn đàn và Triển lãm kinh tế Xanh - GEFE 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đang...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

PC Đắk Lắk: Thử nghiệm vận hành chức năng tự động điều chỉnh điện áp máy biến áp 110kV

Cập nhật 29/11/2022

Trong tháng 10/2022, PC Đắk Lắk đã đưa mạch tự động điều chỉnh điện áp vào vận hành tại Trạm biến áp...