Gói thầu: Cung cấp vật tư, dịch vụ công tác đại tu cầu trục 105-20T gian máy GT PM1, trung tu cầu trục 75-20T gian máy ST PM1, trung tu cổng trục 10T lưới quay rác PM1, trung tu cầu trục 40T nhà bơm tuần hoàn PM1, đại tu cầu trục 60T-12,5T-7,5T gian máy GT PM2.1MR

22/09/2022 15:25:39 - views: 44

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư và thuê dịch vụ phục vụ công tác đại tu cầu trục 105-20T gian máy GT PM1, trung tu cầu trục 75-20T gian máy ST PM1, trung tu cổng trục 10T lưới quay rác PM1, trung tu cầu trục 40T nhà bơm tuần hoàn PM1, đại tu cầu trục 60T-12,5T-7,5T gian máy GT PM2.1MR
 
Bên mời thầu: Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 công ty cổ phần
 
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước 
 
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 15/09/2022 19:30 Đến ngày  23/09/2022 10:00 
 
Thời điểm đóng/mở thầu: 23/09/2022 10:00
 
Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 122 Ngày
 
Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 120 Ngày
 
Số tiền bảo đảm dự thầu: 23.933.000 VND (Hai mươi ba triệu chín trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn)
 
Dự toán gói thầu: 2.393.208.497 VND (Hai tỷ ba trăm chín mươi ba triệu hai trăm lẻ tám nghìn bốn trăm chín mươi bảy đồng chẵn)
 
Phát hành E-HSMT:  Miễn phí 
Muasamcong

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Cập nhật 29/11/2022

Tại Diễn đàn và Triển lãm kinh tế Xanh - GEFE 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đang...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

PC Đắk Lắk: Thử nghiệm vận hành chức năng tự động điều chỉnh điện áp máy biến áp 110kV

Cập nhật 29/11/2022

Trong tháng 10/2022, PC Đắk Lắk đã đưa mạch tự động điều chỉnh điện áp vào vận hành tại Trạm biến áp...