Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại: Lan tỏa văn hóa EVN tới từng người lao động

24/11/2022 08:38:00 - views: 471

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã và đang thực hiện, lan tỏa văn hoá của EVN, văn hóa EVNGENCO2 tới từng người lao động.

Nét đẹp văn hóa mà Nhiệt điện Phả Lại vẫn thường xuyên quan tâm thực hiện.
 
Trên cơ sở kế thừa Tài liệu Văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã xây dựng và hoàn thiện “Tài liệu Văn hóa Tổng công ty Phát điện 2”. Tài liệu Văn hóa Tổng công ty Phát điện 2 bao gồm 2 Chương và 6 mục lớn. Trong đó, Chương I - Bản sắc văn hóa EVNGENCO2 bao gồm: Sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu và triết lý hoạt động EVNGENCO2; Các giá trị cốt lõi của EVNGENCO2; và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của EVNGENCO2. Tại Chương II, tài liệu đề cập đến việc thực thi văn hóa tại EVNGENCO2 như các nguyên tắc cơ bản và cam kết của EVNGENCO2; cũng như các giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung. Mỗi nội dung đều được phân tích, nêu rõ ý nghĩa và định hướng các công việc cần triển khai.
 
Một trong những cam kết của EVNGENCO2 là “Vì một cộng đồng phát triển bền vững” và một trong những chuẩn mực hành vi ứng xử của EVNGENCO2 là “Nghĩa tình”. Mọi hoạt động của EVNGENCO2 đều hướng tới lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng, không vụ lợi cá nhân, phát triển cục bộ. EVNGENCO2 nhận thức sâu sắc rằng: Nếu không có thể thệ đi trước hi sinh vì Tổ quốc và cống hiến hết mình cho sự nghiệp ngành điện, sẽ không thể có EVNGENCO2 ngày hôm nay; không có sự đóng góp thầm lặng của từng người lao động thì không thể có được sự thành công của EVNGENCO2.
 
Trên tinh thần văn hóa của EVN và văn hóa của EVNGENCO2, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã và đang thực hiện, lan tỏa văn hoá của EVN, văn hóa EVNGENCO2 tới từng người lao động.
 
Công ty đã đẩy mạnh việc thực thi văn hóa EVN và văn hóa của EVNGENCO2 bằng những hành động cụ thể. Khẩu hiệu văn hóa EVN và văn hóa của EVNGENCO2 đã lan tỏa và đi vào tiềm thức trong cán bộ, công nhân, viên chức lao động bằng việc liên tục có các giải pháp nhằm nâng cao kiến thức, thấu hiểu và thấm nhuần các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh, các chuẩn mực đạo đức về hành vi giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác, cộng đồng.
 
Trong văn hóa giao tiếp, ứng xử và làm việc, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã có nhiều biện pháp tuyên truyền để văn hóa EVN và văn hóa của EVNGENCO2 đi vào nền nếp thông qua nền tảng văn hóa được chú trọng như: Xây dựng chuyên đề thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng các tình huống mẫu về thực thi quy tắc ứng xử văn hóa theo chuẩn mực, chỉ đạo các đơn vị gắn chủ đề văn hóa doanh nghiệp với các hội thi, hội thao,...
Theo: Báo Công Thương

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Sức hấp dẫn của Việt Nam về lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Cập nhật 02/12/2022

Tiềm năng ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam chính là những cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi các...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

Những sáng kiến số hỗ trợ khách hàng ở EVNNPC

Cập nhật 01/12/2022

Việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã, đang và sẽ là xu thế...