Công tác kiểm tra, giám sát luôn được EVNCPC đặt lên hàng đầu

24/11/2022 10:31:18 - views: 5.425

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, nếu tổ chức kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”. 

Lãnh đạo EVNCPC thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ các đơn vị điện lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đến nay, lời của Người vẫn vẹn y ý nghĩa và tầm quan trọng, luôn giúp chúng ta hiểu rõ rằng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, sẽ giúp các cơ sở, đơn vị phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời xử lý các sai phạm và biểu dương các nhân tố mới…
 
Nói về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ông Nguyễn Bình Nam- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho rằng: Trong công tác kiểm tra, giám sát, yếu tố con người, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác này hết sức quan trọng, thậm chí đóng vai trò then chốt. Đây cũng là lý do mà EVNCPC luôn quan tâm, đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát lên hàng đầu.
 
Theo ông Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy EVNCPC đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đều có xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm 2022 và đã tiến hành theo chương trình đề ra, nội dung chủ yếu là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về xây dựng chỉnh đốn Đảng; về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Đặc biệt, Đảng ủy luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; về chấp hành những điều đảng viên không được làm; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp” – ông Nam nói.
 
Thực tế những tháng đầu năm 2022, ngoài thành lập Đoàn và kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng, 03 chi bộ trực thuộc và các đồng chí bí thư của các tổ chức đảng được kiểm tra (Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Chi bộ Đào tạo - Quản lý khoa học; Đảng ủy Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung, Chi bộ Tổ chức hành chính; Đảng ủy Công ty Thí nghiệm điện miền Trung, Chi bộ Đo lường và Chi bộ Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3), Đảng ủy EVNCPC cũng tiến hành giám sát đối với 04 tổ chức đảng là Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, Chi bộ Ban QLDA Lưới điện miền Trung, Chi bộ Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung và các đồng chí phó bí thư của các tổ chức đảng được giám sát.
 
Các Đảng ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra 8 chi bộ; giám sát 02 chi bộ và 02 đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát, rất đáng mừng là các tổ chức đảng và các đồng chí đảng viên được kiểm tra, giám sát đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát. Hay về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT, qua kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Đảng bộ không phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
 
Công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Đảng ủy EVNCPC cũng không phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm. Trong khi đó, UBKT các Đảng ủy trực thuộc đã giám sát 06 chi bộ trực thuộc và 02 đồng chí Bí thư chi bộ; Chi bộ trực thuộc đã kiểm tra 04 đảng viên. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc. “Có một điều đáng mừng nữa là, công tác thi hành kỷ luật đảng viên, giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, UBKT Đảng ủy Tổng Cty không có thi hành hoặc đề nghị thi hành kỷ luật; cũng không có nhận đơn thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng” – ông Nam cho biết thêm.
 
Trong những tháng cuối năm, Phó Bí thư Đảng ủy EVNCPC Nguyễn Bình Nam cho hay, Đảng ủy, các cấp ủy/UBKT Đảng ủy trực thuộc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2022 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Trong đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/7/2021 của BCH Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và các nhiệm vụ của cấp trên giao; chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo kiểm tra những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng như Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đồng thời thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và của UBKT Thành ủy …

Link gốc
Theo: CA TP Đà Nẵng

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Sức hấp dẫn của Việt Nam về lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Cập nhật 02/12/2022

Tiềm năng ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam chính là những cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi các...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

Những sáng kiến số hỗ trợ khách hàng ở EVNNPC

Cập nhật 01/12/2022

Việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã, đang và sẽ là xu thế...