Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3

25/11/2022 14:47:04 - views: 6.724

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) vừa được diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT dự và chỉ đạo Hội nghị.
 

Toàn cảnh Hội nghị.
 
Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ PTC3 đã nêu rõ, năm 2022 mặc dù phải đối mặt với những yếu tố có tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch như thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; Các công trình, dự án giải tỏa công suất năng lượng tái tạo chưa đáp ứng được tiến độ; Do ảnh hưởng tình hình chiến sự thế giới, chi phí nguyên, nhiên liệu tăng cao; Công tác tuyển dụng và giữ người lao động gặp khó khăn do cạnh tranh thu hút lao động trong khu vực;…Tuy nhiên, Đảng bộ PTC3 với tinh thần đoàn kết thống nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
 
Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, Đảng ủy thường xuyên chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chăm lo bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng; nâng cao nhận thức chính trị góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo khí thế và động lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị đã đề ra năm 2022 của Công ty Truyền tải điện 3, đồng thời phát huy tác dụng ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. 
 
Năm 2022, có 16 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị và 06 quần chúng được bồi dưỡng đối tượng đảng; lồng ghép việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành lưới điện giữa các đơn vị với hoạt động du khảo về nguồn, tham quan, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” trong 3 đợt cho 130 đảng viên, công nhân viên lao động xuất sắc; xét kết nạp 13 đảng viên.
 
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo nghiêm túc, đã từng bước khắc phục được tồn tại, hạn chế về công tác đảng của các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy Công ty đã xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, sát với chức năng nhiệm vụ của từng chủ thể và tình hình thực tế của các đối tượng được kiểm tra, giám sát. Năm 2022 Đảng ủy đã kiểm tra 03 chi bộ và 02 đồng chí Bí thư chi bộ, giám sát 02 chi bộ và 01 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ trực thuộc; Ủy ban kiểm tra đảng ủy kiểm tra 03 chi ủy, giám sát 02 chi ủy.
 
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã tạo không khí dân chủ, cởi mở trong cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, công nhân viên, là động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, ngăn ngừa được các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Công ty trong sạch, vững mạnh.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ gắn với kỷ cương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Công ty, phát huy vai trò của đoàn viên, công nhân viên trong việc đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
 

Đồng chí Nguyễn Công Thắng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 báo cáo tại Hội nghị.
 
Đảng ủy Công ty đã linh hoạt và hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được EVNNPT giao, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông và thực thi văn hóa EVNNPT góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. 
 
Thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ. Năm 2022, PTC3 có 110 sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất; đặc biệt đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là: Xây dựng hệ thống quản lý vận hành Trạm biến áp bằng thiết bị thông minh và Giám sát vận hành thiết bị nhất thứ trong Trạm biến áp; tổ chức thành công Hội thi ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong công tác quản lý vận hành; được EVN, EVNNPT giao đăng cai tổ chức Hội thi Thợ giỏi cấp EVN năm 2022 đạt kết quả tốt, được đánh giá cao.
 
Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Chiến lược phát triển nguồn nhân lực EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; Chiến lược an toàn thông tin EVNNPT và Đề án nâng cao năng lực các công ty truyền tải. Hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, công việc trong chuyển đổi số năm 2022 theo kế hoạch của EVN và EVNNPT.
 
Tích cực phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương, tiến hành lồng ghép các hoạt động an ninh, quốc phòng với việc tuyên truyền về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị, tài sản, các công trình điện và hệ thống lưới điện Công ty quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn, được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan an ninh, quân sự các địa phương đánh giá cao, cơ quan, đơn vị luôn an toàn tuyệt đối. Đồng thời, các cấp chính quyền đơn vị và các đoàn thể đã phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại các địa phương có lưới điện đi qua, tặng quà các đối tượng chính sách, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa có khó khăn.
 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Phát biểu đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đã thống nhất cao với nội dung báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ PTC3 và các ý kiến góp ý của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng thời ghi nhận năm 2022, Công ty đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu và các công tác khác liên quan để đảm bảo quản lý vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện khu vực Nam miền Trung – Duyên Hải – Tây Nguyên. Đặc biệt năm qua Công ty đã trở thành điểm sáng của tinh thần đoàn kết nội bộ và sự hài lòng của CBCNVLĐ, theo đánh giá của đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT, đây là mục tiêu và tiền đề quan trọng không chỉ PTC3 mà nhân rộng trong toàn EVNNPT cần phải luôn giữ vững và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT cũng đánh giá cao chất lượng đội ngũ lao động kỹ thuật của PTC3, vừa có trình độ chuyên môn vững vàng, vừa chịu khó tìm tòi nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, lại rất biết cách tiết kiệm trong công tác triển khai, đây là một điểm sáng mà PTC3 cần phải phát huy hơn nữa. Trong thời gian tới, Đảng ủy PTC3 cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp điều hành, tập trung hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ của lực lượng quản lý vận hành, cũng như nghiên cứu triển khai ứng dụng KHCN để giảm bớt vất vả cho người lao động, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao sự tin tưởng, duy trì ở mức cao hơn sự hài lòng của CBCNV.
 
Việt Hùng

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Sức hấp dẫn của Việt Nam về lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Cập nhật 02/12/2022

Tiềm năng ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam chính là những cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi các...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

Những sáng kiến số hỗ trợ khách hàng ở EVNNPC

Cập nhật 01/12/2022

Việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã, đang và sẽ là xu thế...