EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

28/06/2019 09:10:24 - views: 329

Sáng ngày 27/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
Lãnh đạo EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội đồng Quản trị EVNGENCO3.
 
Tại Đại hội, Hội đồng quản trị EVNGENCO 3 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 
 
Các cổ đông đã được nghe báo cáo các nội dung về kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,...
 
Năm 2019, EVNGENCO 3 trình cổ đông kế hoạch sản lượng điện 32,57 tỷ kWh, tổng doanh thu 42.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng. Kết quả sản lượng điện trong 5 tháng đầu năm của EVNGENCO 3 đạt 14,371 tỷ kWh, xấp xỉ cùng kỳ 2018 và đạt hơn 40% kế hoạch cả năm. Doanh thu mang về 17.832 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2018.
 
Tổng Công ty đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng, chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, đồng thời củng cố và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia như: Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 (42,65 MWp) - đã hoàn thành lắp đặt thử nghiệm và nghiệm thu, đưa vào phát điện thương mại vào ngày 24/6/2019; xúc tiến bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng dự án Điện mặt trời Ninh Phước 7 (200 MWp), Buôn Kuốp và Srêpốk 3 (100 MW); dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn sử dụng khí LNG tại Bà Rịa - Vũng Tàu... Đối với các dự án EVNGENCO 3 thực hiện tư vấn quản lý dự án gồm: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - tiếp tục quyết toán hoàn thành dự án; Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng - phấn đấu hoàn thành đưa vào phát điện thương mại trước 30/10/2019 sớm hơn tiến độ đề ra trong hợp đồng khoảng 2 tháng.
 
Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch 2019, EVNGENCO 3 đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong công tác sản xuất kinh doanh như: Đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các nhà máy điện, vận hành an toàn và tin cậy các tổ máy đáp ứng phương thức huy động của hệ thống điện; Tổ chức thử nghiệm và áp dụng đốt than trộn giữa than trong nước với các loại than nhập khẩu; nhập khẩu nhiên liệu than để bù đắp lượng nhiên liệu than trong nước thiếu hụt; Triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt các công trình sửa chữa lớn các tổ máy phát điện; Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức có uy tín trên thế giới để triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cấp thiết bị để hỗ trợ việc kiểm soát, duy trì vận hành tin cậy, ổn định và phục hồi, nâng cao công suất, hiệu suất các tổ máy trong dài hạn phù hợp với điều kiện thực tế với chi phí hợp lý.
 
Đồng thời, Tổng Công ty tiếp tục nâng cao năng lực Quản lý dự án thông qua việc điều hành quản lý, giám sát chặt chẽ công tác thi công của các nhà thầu, kịp thời nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo tình hình thực tế của từng dự án. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị và quản lý để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD; Sắp xếp sử dụng lao động hợp lý, đào tạo nâng cao trình độ và đảm bảo nguồn nhân lực để làm chủ được công nghệ, vận hành, sửa chữa các loại hình NMĐ; Tổ chức đào tạo chuyên sâu về chiến lược chào giá, đàm phán hợp đồng cho nhân sự làm công tác thị trường điện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
 
Sau khi nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch các chỉ tiêu liên quan trong năm 2019, các giải pháp triển khai thực hiện cả trong ngắn và dài hạn sắp tới, các ý kiến trao đổi thảo luận của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP đã biểu quyết thông qua các nội dung Hội đồng quản trị EVNGENCO 3 trình Đại hội. Kết quả có 100% cổ đông tham dự thống nhất biểu quyết các nội dung trình  cổ đông nêu trên và 100% cổ đông thống nhất với Nghị quyết của Đại hội.
 
EVNGENCO 3 mã chứng khoán là PGV đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM, chính thức hoạt động với mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018. Các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 có tổng công suất lắp đặt 6.304 MW (tương đương khoảng 13% tổng công suất lắp đặt của Hệ thống điện quốc gia hiện nay). EVNGENCO 3 là một trong ba Tổng Công ty Phát điện của EVN và là đơn vị được chọn triển khai cổ phần hóa đầu tiên. Tổng số cổ phần của Tổng Công ty là 1.069.969.577 cổ phần, tương ứng với tổng số vốn điều lệ là 10.699.695.770.000 đồng.
Kim Thái/Icon.com.vn

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Thách thức nào trong chuyển dịch năng lượng bền vững?

Cập nhật 20/04/2021

Năng lượng tái tạo và khí tự nhiên sẽ là các trụ cột cho việc chuyển dịch năng lượng nhằm giảm phát thải...

Năng lượng xanh

Vừa có điện bán lên lưới quốc gia, vừa có thu nhập từ rau

Cập nhật 20/04/2021

Bằng cách hỗ trợ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên diện tích canh tác với độ giãn cách phù...

Quản lý năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Đồng bộ các giải pháp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương

Cập nhật 20/04/2021

Để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8 – 10% tổng năng lượng tiêu thụ so với kịch bản phát triển bình...

Điện lực

PC Bắc Giang: Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành kinh doanh lưới điện

Cập nhật 20/04/2021

Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát trong việc...