Vận hành các hồ thủy điện

Có 33 hồ thủy điện xả qua tràn

Thứ tư, 6/12/2017 | 10:27 GMT+7
Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công Thương) thông tin về tình hình vận hành các hồ thủy điện.
 
Hồ thủy điện Bình Điền xả nước. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
 
Theo thông tin cập nhật mới nhất, đến sáng ngày 5/12 đã có 143 hồ thủy điện cập nhật thông tin, trong đó có 33 hồ được thông báo xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường. 
 
Cụ thể, tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ gồm 25 hồ; trong đó, có 12 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn. Cụ thể, hồ Vĩnh Sơn C, lưu lượng xả qua tràn là 19m3/s và lưu lượng về hồ là 19m3/s. Hồ Vĩnh Sơn B lưu lượng xả tràn là 41 m3/s và lưu lượng về hồ là 46 m3/s. Hồ Vĩnh Sơn A lưu lượng xả tràn là 60m3/s và lưu lượng về hồ là 78 m3/s. Hồ Ka Nak lưu lượng xả tràn là 200m3/s và lưu lượng về hồ là 227 m3/s...... 
 
Ngoài ra, có 4 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. Lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) của hồ Đak Mi 4c là 73/176; Sông Giang 2 là 37/37; Khe Diên là 18/26; Ea Krong Rou là 10/13 
 
Tại  khu vực Tây Nguyên gồm 51 hồ, trong đó có 7 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn. Lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) của hồ Buôn Tua Srah là 27/156; hồ Buôn Kuốp là 326/629; hồ Srepok 3 là 285/694; hồ Srepok 4 là 185/697; hồ Đa Nhim là 50/87; Đại Ninh là 50/129; Hòa Phú là 247/667. 
 
Bên cạnh đó, 7 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. Theo đó, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) của Đaksrong là 50/83, Đrây H’linh 1 là 550/760, Đak Psi 3 là 27/60, Đak Psi 4 là 27/71, Đăk Pi Hao 2 là 10/15, ĐăkSrông 3A là 2350/2350, ĐăkSrông 3B là 3080/3210. 
 
Tại khu vực Bắc Trung Bộ gồm 15 hồ; trong đó, có 2 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn. Lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) của hồ Bình Điền là 172/218, hồ A Lưới là 61/104. 
 
Đặc biệt, hồ Chi Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 148/148. 
 
Đáng lưu ý là Khu vực Đông Nam Bộ gồm 4 hồ, hiện vẫn đang vận hành bình thường và khu vực Bắc Bộ có 48 hồ cũng trong tình trạng vận hành bình thường.
Theo: TTXVN