Luật Điện lực

Công bố Luật Điện lực (Sửa đổi, bổ sung)

Thứ hai, 11/1/2016 | 15:36 GMT+7
Văn phòng Chủ tịch nước vừa họp báo công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Khóa XIII. Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật quy định ưu tiên phát triển điện lực phục vụ nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Luật cũng quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực; Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho  sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Về giá bán lẻ điện thì đơn vị bán lẻ điện xây dựng căn cứ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với các cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

Việc điều chỉnh giá  bán lẻ điện phải được thực hiện công khai, minh bạch về sự biến đổi của các yếu tố cấu thành liên quan đến việc điều chỉnh giá. Nhà nước sử dụng các biện pháp để bình ổn giá bán điện phù hợp với quy định của pháp luật về giá. Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn, giá bán buôn điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng không được vượt qua khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

Chinhphu.vn