Công ty Truyền tải điện 3 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 12/5/2023 | 22:59 GMT+7
Ngày 09/5/2023, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công tác sửa chữa lớn (SCL), sửa chữa thường xuyên (SCTX) và đầu tư xây dựng (ĐTXD).


Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở PTC3 và kết nối cầu truyền hình với các đơn vị trực thuộc PTC3. Thành phần tham dự tại trụ sở PTC3 gồm: Ban Giám đốc, toàn thể CBCNV Phòng Kỹ thuật, Phòng Đầu tư xây dựng, Phòng Kế hoạch và lãnh đạo các phòng chức năng PTC3; Giám đốc, Trưởng các Phòng Kế hoạch – Vật tư, Kỹ thuật và chuyên viên làm trực tiếp công tác SCL, SCTX, ĐTXD các đơn vị trực thuộc PTC3. Tại các điểm cầu truyền hình: Lãnh đạo đơn vị, các phòng, Đội, Trạm và các chuyên viên có liên quan đến công tác SCL, SCTX, ĐTXD tại các tổ đội trực thuộc.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tham mưu cho Đảng ủy và Lãnh đạo PTC3 các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác sản xuất, nâng cao chất lượng chuyên môn trong việc thực hiện các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, dự án đầu tư xây dựng. Đây cũng là dịp để toàn thể CBCNV liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ công tác SCL, SCTX, ĐTXD trải lòng một cách trực tiếp, thẳng thắn về thực trạng, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ liên quan tại các đơn vị.

Báo cáo tham luận của Phòng Kỹ thuật PTC3 tại Hội nghị.

Bám sát mục tiêu đề ra, Hội nghị đã tiến hành rà soát các quy định, văn bản pháp lý liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, hiệu chỉnh ban hành quy định nếu không còn phù hợp, gây khó khăn trong việc thực hiện; Báo cáo tham luận, phân tích đánh giá thực trạng, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các công trình SCL, SCTX, dự án ĐTXD của các Truyền tải điện khu vực  và các phòng chức năng; Xây dựng các giải pháp tổng thể, chi tiết nhằm tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện trong công tác SCL, SCTX, ĐTXD, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ triển khai từ Công ty đến đơn vị; Thảo luận, góp ý xây dựng, thống nhất các quy trình nghiệp vụ (lưu đồ quy trình thực hiện) đảm bảo các bước phù hợp với quy định, văn bản pháp lý hiện hành. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 – khẳng định: trong thời gian qua công tác nghiệp vụ SCL, SCTX và ĐTXD của PTC3 đã được thực hiện tốt. Với Hội nghị này, Lãnh đạo PTC3 mong muốn các công tác chuyên môn này được tốt hơn nữa, đảm bảo tính đồng bộ, nề nếp, chuyên nghiệp trên toàn Công ty; Quy trình phê duyệt được rút ngắn thời gian, hồ sơ các đơn vị trình lên ko còn bị lỗi, bị trả về nhiều lần, đặc biệt là các lỗi làm việc theo thói quen, theo lối mòn cũ; Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc, đồng thời cập nhật một cách hệ thống hóa các quy định mới trong công tác nghiệp vụ. 

Đại diện các đơn vị phát biểu thảo luận, góp ý tại Hội nghị.

Tiết kiệm về thời gian, công sức lao động trong các công tác chuyên môn nghiệp vụ về SCL, SCTX và ĐTXD cũng là một trong những mục tiêu nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy và Ban Giám đốc PTC3 trong việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2023: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giám đốc PTC3 cũng mong muốn rằng Hội nghị này sẽ là khởi đầu để tiếp tục được tổ chức thường niên nhằm đúc kết, rút kinh nghiệm từ thực tế chuyên môn sau một năm công tác.

Sau Hội nghị này, các phòng chức năng liên quan nghiệp vụ SCL, SCTX, ĐTXD của PTC3 tiếp tục phối hợp với các Phòng và các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng, hoàn thiện các lưu đồ tổng thể, chi tiết, có hệ thống theo các quy định hiện hành để ban hành, áp dụng thống nhất trong toàn Công ty, đồng thời xây dựng hướng dẫn cụ thể phù hợp với các quy định mới.

PTC3 cũng tiếp tục triển khai xây dựng và ban hành quy định phân cấp phê duyệt Phương án tổ chức thi công các công trình SCL, SCTX, ĐTXD, xử lý sự cố. Đồng thời, trình EVNNPT phê duyệt quy trình SCTX để sớm triển khai, đưa vào áp dụng phần mềm SCTX.

Ngoài ra, PTC3 sẽ triển khai rà soát quy chế đã ban hành, tổng hợp các vướng mắc, bất cập báo cáo EVNNPT và bổ sung tiêu chí đánh giá chất lượng thực hiện công tác SCL, SCTX của các đơn vị, phòng chức năng Công ty vào thi đua khen thưởng.

Các đơn vị trực thuộc PTC3 tiếp tục thực hiện rà soát, nghiên cứu có hệ thống các quy định, văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đến công tác SCL, SCTX, ĐTXD, báo cáo Công ty để hiệu chỉnh, hoàn thiện trong thời gian đến và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác SCL, SCTX, ĐTXD.

Trần Việt Hùng