Tiến độ công trình

Đóng điện thành công MBA T2 trạm 110kV Cẩm Khê 2 (Phú Thọ)

Thứ bảy, 4/5/2024 | 15:59 GMT+7
Mới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành thành công MBA T2 trạm 110kV Cẩm Khê 2 tại tỉnh Phú Thọ.

Máy biến áp T2 trạm 110kV Cẩm Khê 2.

Dự án này Công ty Điện lực Phú Thọ được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao điều hành dự án, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần điện Công nghiệp Hà Nội. 

Trạm biến áp 110kV Cẩm Khê 2 được đấu nối và đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp huyện Cẩm Khê. Dự án có công suất 1 x 40 MVA + 1 x 63 MVA, giai đoạn đầu đã lắp trước 01 MBA 40 MVA với đường dây 110kV điểm đầu từ trạm 110kV Cẩm Khê và điểm cuối là trạm 220kV Phú Thọ. 

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế kiểm tra trước khi đóng điện.

Dự án lắp đặt MBA T2 có công suất 63MVA-115/38,5/23kV được triển khai nhằm chống quá tải cho MBA T1, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho TBA 110kV Cẩm Khê 2. Sau khi MBA T2 đưa vào vận hành đảm bảo hòa song song với MBA T1 hiện có, hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực, vận hành theo chế độ TBA không người trực.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng đóng điện thành công dự án lắp đặt MBA T2 Cẩm Khê 2

Dự án được khởi công từ tháng 01/2024 đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời đảm bảo cung ứng điện trước mùa nắng nóng năm 2024, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cẩm Khê, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Phú Thọ.

Theo: NPC