Đấu thầu

Gói thầu 01: Phụ kiện

Thứ ba, 2/4/2024 | 15:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: 06 công trình SCL lưới điện trung hạ thế năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN

Mã TBMT: IB2400069959

Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 02/04/2024 09:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/04/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 94 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.734.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong