Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm Bình chữa cháy

Thứ sáu, 17/11/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua bình chữa cháy thay thế cho các bình chữa cháy đã sử dụng trên 5 năm, bình chữa cháy không có tem kiểm định

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Mã TBMT: IB2300309370

Nguồn vốn: Chi phí Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Gia Lai năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 17/11/2023 07:17

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/11/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 30 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong