Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm màn hình LED

Thứ sáu, 5/7/2024 | 14:08 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm màn hình LED

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH TRÌ

Mã TBMT: IB2400185075

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 05/07/2024 13:10

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/07/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.127.039 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong